Aktualności
Programy do zarządzania remontami i postojami

Programy do zarządzania remontami i postojami. W Polsce użytkowanych jest około 40 różnych systemów CMMS. Procedury te są odpowiednie zarówno dla małych firm, jak i złożonych aplikacji współpracujących z innymi systemami wielkich przedsiębiorstw. Niektóre z nich nie są już rozwijane, niektóre przeszły z rąk do rąk, ale nadal są wykorzystywane przez dane firmy. Które systemy dedykowane są dla zarządzania m.in. remontami oraz postojami? Poniżej przedstawiamy wybrane i wciąż dostępne systemy CMMS, biorąc pod uwagę zmiany, które zaszły w ciągu ostatniego czasu.

Czym jest system CMMS?

System CMMS Profesal Maintenance pozwala na cyfryzację działu utrzymania ruchu oraz wspiera optymalizację w innych obszarach firmy. Potrafi przenieść do systemu wszystkie papierowe dokumenty, sprawnie zarządzać pracą działu utrzymania ruchu, regularnymi serwisami maszyn czy też zarządzaniem remontami oraz postojami. Jest to system modułowy o szerokiej gamie funkcji i dostępnych konfiguracjach, które można dostosować do potrzeb klienta lub specyfiki branży.

Systemy CMMS
Systemy CMMS

System ZMT

System ZMTv2.0 to autorskie, zaawansowane rozwiązanie informatyczne oparte na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu ekspertów i konsultantów Eurotronic w zakresie projektowania i wdrażania systemu CMMS/EAM. Głównym obszarem funkcjonalnym systemu jest zapewnienie, aby wszystkie działania w obszarach zarządzania aktywami, magazynem oraz zaopatrzeniem były obsługiwane sprawnie, poprawnie oraz w prosty i intuicyjny sposób. System ZMT w pełni dostosował się do potrzeb polskich firm, a dzięki swojej skalowalności z powodzeniem może działać w przedsiębiorstwach każdej niemal wielkości oraz firmach z różnych branż.

Eurotronic.net.pl – Zarządzanie majątkiem trwałym

Utrzymanie ruchu
Program do utrzymania ruchu

Aplikację można uruchomić na urządzeniu mobilnym wyposażonym w podręczny system Windows Mobile, czytniku kodów kreskowych lub telefonie komórkowym. Wybrane elementy systemu pozwalają na pracę z ekranem dotykowym. System potrafi wykorzystać gotowy mechanizm integracji do realizacji wymiany danych z dowolnym systemem zewnętrznym, co jest znacznym ułatwieniem dla dzisiejszych przedsiębiorstw.

System HxGN EAM

To kolejny przykład rozwiązania, które obejmuje większość obszarów funkcjonalnych i procesów wykorzystywanych w eksploatacji i zarządzaniu budynkami, warsztatami produkcyjnymi, utrzymaniem urządzeń i systemów oraz zgodnie z najlepszymi praktykami z wymaganą sprawnością techniczną. Do niektórych z głównych obszarów w pełni obsługiwanych przez system zaliczamy m.in.:

  • Źródło informacji o zdarzeniach wymagających planowanych lub pilnych działań serwisowych;
  • Historię funkcjonowania obiektu, która to opiera się na danych operacyjnych i odpowiednich decyzjach biznesowych. Przykładowe funkcje w tym obszarze są następujące:
    • za pośrednictwem systemu można zgłosić uszkodzenie wymagające interwencji serwisu,
    • tworzyć, planować, budżetować i realizować zlecenia pracy zgodnie z w pełni definiowalnymi procesami i procedurami zatwierdzania;
    • obliczać wszystkie zasoby potrzebne do realizacji zakresu prac, biorąc pod uwagę niezbędne zezwolenia i kwalifikacje;

Podsumowując program do zarządzania remontami i postojami to szereg działań mających na celu utrzymanie obiektów technicznych w należytym stanie technicznym i gotowości do ciągłej pracy. Każdy środek trwały posiada zestaw harmonogramów dla zleconych projektów, aby zapobiec uszkodzeniu obiektu. Gospodarka remontowa ma na celu wspieranie firm w remontach, przeglądach i naprawach oraz uzyskanie wglądu w koszty związane z utrzymaniem określonych maszyn lub urządzeń.

Nasza firma posiada bogate doświadczenie w budowaniu rozwiązań opartych na systemie CMM, które są dostosowane do specyficznych potrzeb i warunków firm-klientów. Wynika to m.in. z wykorzystania funkcji systemu HxGN EAM, które zapewniają elastyczną platformę, która łatwo tworzy niestandardowe konfiguracje i integruje się z systemami zewnętrznymi niemal bez ograniczeń.

Ponadto autorski system CMMS-ZMT został zaprojektowany przez nas od podstaw, wykorzystując wieloletnie doświadczenie naszych pracowników. Naszym celem było przede wszystkim stworzenie niezłożonego, prostego narzędzia usprawniającego i wspierającego codzienną pracę wszystkim naszym klientom.

Jeżeli jesteś zainteresowanym systemami CMMS do zarządzania firmą, zapraszamy do kontaktu z nami w celu przedstawienia możliwości współpracy pomiędzy naszymi firmami.

Eurotronic.net.pl – Program do utrzymania ruchu

Zobacz również: