Aktualności
Czym jest i do czego służy utrzymanie ruchu

Czym jest i do czego służy utrzymanie ruchu

Czym jest i do czego służy utrzymanie ruchu. W czasach, gdzie na pierwszym planie stawia się na wydajność i eliminowanie ewentualnych przestojów produkcyjnych, szczególną wagę zwraca się na utrzymanie ruchu. Termin ten, znany pod angielską nazwą maintenance, obejmuje szereg procesów związanych z funkcjonowaniem infrastruktury technicznej w fabryce czy zakładzie montażowym. Dlaczego utrzymanie ruchu jest tak ważne? […]

Aktualności
Jak przygotować się do wdrożenia systemu CMMS

Jak przygotować się do wdrożenia systemu CMMS

Jak przygotować się do wdrożenia systemu CMMS. W czasach ogromnej konkurencji szczególne znaczenie dla sukcesu na rynku, bez względu na branżę, ma szeroko rozumiana wydajność. Pod tą nazwą kryje się nie tylko ograniczenie kosztów funkcjonowania firmy, ale też utrzymanie parku maszynowego w należytym stanie. Stąd na znaczeniu zyskują systemy informatyczne, mające wspierać kadrę kierowniczą w […]

Aktualności
Krytyczność majątku a realizacja strategii eksploatacji. Wsparcie ze strony systemów CMMS/EAM.

Krytyczność majątku a realizacja strategii eksploatacji. Wsparcie ze strony systemów CMMS/EAM.

Skład majątku przedsiębiorstwa W skład majątku przedsiębiorstwa wchodzą obiekty techniczne, które różnią się wpływem jaki mają na procesy realizowane w przedsiębiorstwie. Zazwyczaj kilka-kilkanaście procent z nich to obiekty absolutnie kluczowe, które w przypadku defektu mogą spowodować straty przekraczające zyski z wielomiesięcznej produkcji. Prowadzenie prawidłowych czynności obsługowych w skrajnych przypadkach może oznaczać „być albo nie być” […]

Aktualności
Jaka jest różnica pomiędzy systemami klasy EAM a CMMS?

Jaka jest różnica pomiędzy systemami klasy EAM a CMMS?

Systemy CMMS i EAM to systemy, które wspierają zarządzanie utrzymaniem ruchu. Skierowanie są one przede wszystkim do zakładów produkcyjnych, pomagają zoptymalizować oraz usprawnić ich pracę. Na polskim rynku takich systemów jest już ponad 40, jednak każdy z nich działa na podobnych zasadach. Czym jest system CMMS? Nazwa klasy systemów CMMS (Computerised Maintenance Management System) możemy […]

Aktualności
Jak system EAM wpływa na koszty związane z utrzymaniem firmy

Jak system EAM wpływa na koszty związane z utrzymaniem firmy

Jak system EAM wpływa na koszty związane z utrzymaniem firmy Podejście organizacyjne wraz z metodami zarządzania majątkiem firm zmienia się coraz bardziej wśród przedsiębiorców. Na przestrzeni ostatnich kilku lat wzrosła znacząco świadomość strat jakie może wywołać nieodpowiednie zarządzanie zasobami. Dlatego właśnie firmy poszukują na rynku odpowiednich narzędzi do tego, aby maksymalnie zwiększyć swoją efektywność w […]

Aktualności
EAM a maksymalizacja wskaźnika rentowności aktywów (ROA)

EAM a maksymalizacja wskaźnika rentowności aktywów (ROA)

EAM a maksymalizacja wskaźnika rentowności aktywów (ROA). Podmioty gospodarcze mają na celu zwiększenie bądź utrzymanie przychodów, przy jednoczesnym zwiększeniu rentowności. Im większą efektywność udaje się uzyskać z organicznych zasobów posiadanych przez firmę, tym lepiej. Niestety realia są zupełnie inne niż mogłoby się wydawać. Ze względu na wysoki koszt sprzętu, znaczne wymagania eksploatacyjne oraz niezaplanowane przestoje […]

Aktualności Komputerowe wsparcie zarządzania utrzymaniem ruchu
Rola CMMS w czasach pandemii

Rola CMMS w czasach pandemii

Rola CMMS w czasach pandemii. Dziś system CMMS stał się podstawą wspomagania utrzymania ruchu zakładów produkcyjnych. Jest to technologia szeroko stosowana, stale ulepszana i staje się cyfrowym elementem zarządzania we wszystkich aspektach związanych z rynkiem i funkcjami produkcyjnymi. Typowe funkcje realizowane przez CMMS (Computer Maintenance Management System) to: planowanie czynności przeglądowych i konserwacyjnych, zarządzanie sprzętem, […]

Aktualności Komputerowe wsparcie zarządzania utrzymaniem ruchu
Systemy CMMS

Wsparcie dla utrzymania ruchu, czyli systemy CMMS

Czym są systemy CMMS? CMMS czyli Computerised Maintenance Management Systems to profesjonalne rozwiązanie informatyczne służące do zarządzania utrzymaniem ruchu w firmie.  Oprogramowanie jest wykorzystywane przede wszystkimw fabrykach produkcyjnych z niezależną komórką organizacyjną odpowiedzialną za utrzymanie stanu technicznego przedsiębiorstwa na określonym poziomie. Oznacza to nie tylko zarządzanie sprzętem produkcyjnym, ale także zarządzanie wszystkimi rzeczowymi aktywami firmy, […]

Aktualności
Rola cyfryzacji procesów utrzymania

Rola cyfryzacji procesów utrzymania / systemów CMMS w czasach pandemii

Brak odpowiedniego narzędzia do zarządzania procesem utrzymania ruchu pokazuje coraz większej ilości firm jak ogromne straty może wywołać przestój czy awaria maszyny. Ponadto presja rynkowa wymusza konieczność zwiększania efektywności parku maszynowego, który wraz ze zwiększaniem dostępności nowych technologii staje się coraz bardziej zaawansowany i wyspecjalizowany.Skutkiem tego jest potrzeba gromadzenia większej ilości danych, nie tylko o […]

Aktualności Technologie
Jak zwiększyć efektywność obsługi zgłoszeń w utrzymaniu ruchu?

Jak zwiększyć efektywność obsługi zgłoszeń w utrzymaniu ruchu?

Bardzo często jesteśmy przekonani, że zgłoszenie nieprawidłowej pracy maszyn lub przestoju jest prostym i niewymagającym zadaniem. Co ciekawe wiele przedsiębiorstw działa nieprawidłowo już od pierwszego momentu. Popełniane błędy niestety stają się negatywną wizytówką firmy. Dodatkowo wpływają one na utrzymanie ruchu, same wyniki i jednocześnie skutecznie obniżają przyszłe zyski. Jak zatem zwiększyć efektywność obsługi zgłoszeń w […]

  • 1
  • 2