Oferowany przez Eurotronic system HxGN EAM (aktualnie w wersji 11.7) jest jednym z czołowych produktów informatycznych Enterprise Asset Management w skali światowej, który zakupiło już ponad 15 000 firm i organizacji większości branż. System ten obsługuje kluczowe procesy i dane niezbędne w sprawnym, skutecznym zarządzaniu obiektami wymagającymi nakładów na zapewnienie ich oczekiwanej funkcjonalności. 

HxGN EAM stanowi efektywne narzędzie zwiększania zwrotu z inwestycji w środki trwałe poprzez poprawę dostępności i niezawodności urządzeń, optymalizację kosztów komponentów i zużywanej energii oraz zapewniane zgodności konfiguracji obiektów z obowiązującymi przepisami. System w znacznym stopniu pomaga kontrolować koszty związane z wykonawcami zewnętrznymi, dostawcami oraz ich gwarancjami na dostarczane komponenty i usługi.

Obszary funkcjonalne systemu HxGN EAM

Standardowa konfiguracja HxGN EAM obejmuje większość obszarów funkcjonalnych i procesów stosowanych w zarządzaniu operacyjnym utrzymania budynków, hal produkcyjnych, urządzeń i systemów w wymaganej sprawności technicznej zgodnie z najlepszymi praktykami. Oto kilka obszarów podstawowych w pełni obsługiwanych przez system:

HxGN EAM
Obszary funkcjonalne systemu HxGN EAM

Korzyści z wdrożenia systemu HxGN EAM

Eurotronic zdobył bogate doświadczenie w budowaniu rozwiązań opartych na HxGN EAM indywidualnie dostosowywanych do specyficznych potrzeb i warunków przedsiębiorstwa Klienta. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu cech systemu HxGN EAM zapewniających elastyczną platformę podatną na tworzenie niestandardowych konfiguracji oraz niemal nielimitowaną integrację z systemami zewnętrznymi.

HxGN EAM
Korzyści z wdrożenia systemu HxGN EAM

HxGN EAM na świecie

Ponad 10.000 organizacji na całym świecie – zarówno publicznych i prywatnych – używa HxGN EAM do lepszego zarządzania, utrzymywania i obserwowania swoich aktywów, jak również podejmowania lepszych decyzji w zakresie konserwacji, gwarancji, czasu sprawności, zarządzania ryzykiem i planowania strategicznego.

HxGN EAM używany jest w dużych i średnich przedsiębiorstwach w ponad 200 krajach, a korzysta z niego ponad 70 milionów użytkowników.  

HxGN EAM
HxGN EAM na świecie

Rozwiązania niestandardowe Eurotronic

W kilkunastoletniej historii realizacji projektów informatycznych opartych na systemie HxGN EAM (wcześniej Datastream 7i) specjaliści Eurotronic zdobyli unikalne doświadczenie w tworzeniu rozwiązań odpowiadających w pełni specyficznym potrzebom naszych Klientów. Standardowa konfiguracja HxGN EAM w każdym przypadku była mniej lub bardziej modyfikowana, tak aby rozwiązanie maksymalnie odpowiadało oczekiwanej funkcjonalności. Nasze modyfikacje wykonywane są na własnej, stale doskonalonej platformie w pełni zintegrowanej programowo i wizualnie z formatkami oraz bazą HxGN EAM. Modyfikacje te są obsługiwane również w przypadku podwyższania wersji systemu w ramach wsparcia Klienta, tak więc są to produkty rozwojowe. Oto kilka przykładów naszych aplikacji tworzących wartość dodaną do standardowych modułów i funkcji systemu HxGN EAM:

Przygotowanie i realizacja dużych postojów remontowych obejmujące opracowanie i wycenę zakresu prac, harmonogramowanie działań przygotowawczych i prac postojowych, inteligentną obsługę znacznej ilości zapotrzebowań materiałowych, współpracę online z wykonawcami, generowanie zleceń dla wykonawców, precyzyjne monitorowanie postępu prac, rozliczanie zleceń postojowych, analizę wykonania prac i na koniec, archiwizowanie pełnego pakietu informacji o postoju w bazie wiedzy. Rozwiązanie to jest przeznaczone dla wszystkich branż realizujących postoje wymagające znacznej koncentracji zasobów oraz ogromnego wysiłku organizacyjnego.

W odróżnieniu od standardowego modułu Budżet opracowane rozwiązanie pokrywa pełen proces budżetowania rocznego utrzymania obiektów, począwszy od zgłaszania potrzeb budżetowych, poprzez tworzenie zadań budżetowych i propozycji budżetów cząstkowych przez Właścicieli Budżetów, konsolidację wersji budżetu EAM, weryfikację wersji, procedurę zatwierdzania wersji, optymalizację i korektę wersji – aż do etapu użytkowania zatwierdzonej wersji końcowej. Wszystkie nowe zlecenia pracy są na bieżąco weryfikowane pod względem dostępności środków budżetowych a ich koszty aktualizują pulę dostępnych środków dla danych pozycji budżetowych.

Zaawansowana wersja modułu wspierającego projekty inwestycyjne i kosztowe, która pokrywa proces od złożonego wniosku o uruchomienie projektu, poprzez kalkulację i budżetowanie, przygotowanie techniczne i organizacyjne projektu, wystawienie zleceń, realizację potrzeb materiałowych, harmonogramowanie prac, raportowanie postępu zadań projektu, aż po rozliczenie projektu i ewentualne wygenerowanie dokumentów przyjęcia środka trwałego na stan (OT).

Moduł zaprojektowany przede wszystkim dla koordynacji dużej liczby prac wynikających z otwartych zleceń realizowanych przez wielu wykonawców zewnętrznych w oparciu o dowolny schemat rozliczeniowy – według cen ryczałtowych, według rbg normatywnych, rzeczywistych lub innych. Realizuje model planowania kroczącego z kontrolą pracochłonności, stopnia zaawansowania rzeczowego, kontrolą zakresu pozostałego do wykonania oraz szacowania ryzyka opóźnień. Rozwiązanie to stanowi uzupełnienie istniejącej funkcjonalności planowania zleceń według działów, pracowników i specjalności zawodowych.

Funkcja ta zastępuje standardowe zestawienie materiałowe do zlecenia i umożliwia sprawne tworzenie dużych list materiałowych oraz półautomatyczne generowanie zapotrzebowań materiałowych dla pozycji z tych zestawień wraz z eksportem transakcji do zewnętrznego systemu ERP – o ile zachodzi taka potrzeba. Wykorzystywana jest przede wszystkim do obsługi projektów postojowych, inwestycyjnych i remontowych.