Planowanie postojów 

To ciąg działań służących do planowania postojów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Choć brzmi bardzo prosto to jest to kluczowy element efektywnego zarządzania majątkiem firmy. Szereg działań, które należy skoordynować podczas planowania postoju nawet jednej maszyny, wymaga wdrożenia odpowiednich narzędzi wspierających ten proces. 

  • Projekt postojowy jest podzielony na zadania i zakresy prac z informacją o planowanych zasobach – materiałami, sprzętem i robocizną według specjalności.
  • Zdefiniowane zakresy prac dla wystawionych zleceń są monitorowane aż do całkowitego zakończenia.
  • Wszystkie zadania postojowe – od zgłoszenia zapotrzebowania do wykonania są obsługiwane jako proces systemu.
  • System powiadamia o zagrożeniu terminów na podstawie danych o postępie prac.
  • Harmonogram postoju może być eksportowany do MS Project lub Primavera oraz do pliku MS Excel.
  • Zapotrzebowania na materiały zadań postojowych są wystawiane i monitorowane aż do wykorzystania materiałów w ramach prac.
  • Wszystkie koszty zleceń postojowych są oceniane i zatwierdzane względem budżetów zadań.
  • System generuje dokumenty odbiorowe dla wykonawców prac.
Planowanie postojów