System do utrzymania ruchu

ZMT CMMS

Zarządzanie Majątkiem Trwałym

ZMT CMMS

ZMT (Zarządzanie Majątkiem Trwałym) CMMS to nasz autorski system CMMS, który zaprojektowaliśmy od podstaw wykorzystując wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas dziesiątek zrealizowanych wdrożeń. Mieliśmy na celu stworzenie przede wszystkim prostego i intuicyjnego narzędzia, które usprawni oraz wesprze codzienną pracę służb utrzymania ruchu.

System ZMT CMMS umożliwia gromadzenie i analizowanie niezbędnych danych o bieżącym stanie urządzeń, budynków, instalacji, zasobach magazynowych, koniecznych pracach remontowych, zgłaszanych awariach i usterkach, kosztach zakupów, czy też planowanych działaniach serwisowych.

Nasz system ZMT CMMS  jest w 100% konfigurowalny oraz modyfikowalny dla potrzeb opracowania dowolnej funkcjonalności na życzenie Klienta.

Z naszego systemu ZMT CMMS korzystają już:
Zarządzanie Majątkiem Trwałym

Klasyczny interfejs aplikacji

komputer zmt
ZMT CMMS

Bazowa aplikacja umożliwia dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu. Zapewnia sprawne reagowanie na awarie i inne zdarzenia, lepsze porządkowanie danych, dokumentów oraz informacji o procesach w utrzymaniu ruchu.

Kompatybilność z innymi systemami

System ZMT CMMS pozwala na kompleksową integrację z innymi oprogramowaniami  oraz urządzeniami. ZMT CMMS jest kompatybilny z systemami:

  • SCADA,
  • MES,
  • Andon,
  • FK,
  • ERP (SAP, Oracle, IFS, Microsoft Axapta, Dynamics).
Zarządzanie Majątkiem Trwałym
System CMMS - kompatybilność

Aplikacja mobilna

Zarządzanie Majątkiem Trwałym
eMobile

Aplikacja mobilna ZMT e-Mobile została zoptymalizowana pod kątem mniejszych, przenośnych urządzeń.  Obsługiwane systemy operacyjne to iOS, Android i Windows.

Platforma ma za zadanie usprawniać pracę użytkowników wykonujących pracę w miejscach, gdzie dostęp do systemu centralnego jest utrudniony. Aplikacja może być używana w trybie offline lub online, w zależności od potrzeb wymiany danych. Wdrożenie aplikacji E-Mobile pozwala użytkownikom między innymi na:

  • realizację zleconych prac;
  • zarządzanie przypisanym im magazynem;
  • akceptację, odrzucanie dokumentów.

Głównym celem wykorzystania aplikacji mobilnej jest wyeliminowanie dokumentów papierowych pośredniczących w zbieraniu danych wprowadzanych następnie do systemu, co może generować błędy oraz opóźniać proces.

Zarządzanie Majątkiem Trwałym - ZMT CMMS

Zarządzanie Majątkiem Trwałym
Korzyści z wdrożenia ZMT CMMS

Poznaj funkcjonalności systemu ZMT CMMS

ZMT CMMS w swojej standardowej formie posiada wszystkie funkcje niezbędne w nowoczesnym zarządzaniu działem utrzymania ruchu. Dodatkowo wersja bazowa systemu może być dostosowana do klienta w dowolnym zakresie i na każdym etapie wdrożenia.

ZMT CMMS umożliwia gromadzenie i analizowanie niezbędnych danych o bieżącym stanie urządzeń, budynków, instalacji, zasobach magazynowych, koniecznych pracach remontowych, zgłaszanych awariach i usterkach, kosztach zakupów, czy też planowanych działaniach serwisowych.

Baza obiektów technicznych

Zarządzanie Majątkiem Trwałym

Planowanie prac

Zarządzanie Majątkiem Trwałym

Zarządzanie i administracja budżetem

Zarządzanie Majątkiem Trwałym

Zgłoszenie prac

Zarządzanie Majątkiem Trwałym

Gospodarka magazynowa

Zarządzanie Majątkiem Trwałym

Pracownicy

Zarządzanie Majątkiem Trwałym

Zlecenia pracy

Zarządzanie Majątkiem Trwałym

Zakupy

Zarządzanie Majątkiem Trwałym

Flota

Zarządzanie Majątkiem Trwałym

Konserwacja zapobiegawcza i diagnostyka

Zarządzanie Majątkiem Trwałym

Umowy serwisowe

Zarządzanie Majątkiem Trwałym

Raporty

Zarządzanie Majątkiem Trwałym
Zarządzanie Majątkiem Trwałym
System CMMS ZMT - zgłoszenie prac

Branże, w których zastosowanie znajduje system ZMT CMMS:

Zarządzanie Majątkiem Trwałym