Technologie CMMS
system CMMS

Jakie są najważniejsze funkcje systemu CMMS?

Jakie są najważniejsze funkcje systemu CMMS? System CMMS – z języka angielskiego “Computerized Maintenance Management System” – to klasa systemów informatycznych odpowiedzialnych za gospodarkę remontową i utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie, instytucji czy organizacji. To system stworzony po to, by usprawniać pracę działów lub służb utrzymania ruchu. W środowisku przemysłowym stosowanie tego typu narzędzi jest jak najbardziej uzasadnione – co więcej, jest też w naszym kraju coraz bardziej rozpowszechnione.

CMMS – jakie funkcje pełni?

Do najistotniejszych funkcji, jakie pełni Computerized Maintenance Management System należą czynności takie jak:

Specjalistyczne oprogramowanie komputerowe
Specjalistyczne oprogramowanie komputerowe
 • – generowanie zleceń, ustalanie priorytetów i śledzenie według komponentu
 • – historyczne śledzenie wszystkich wygenerowanych zleceń pracy (z możliwością sortowania według wyposażenia, daty, osoby odpowiadającej)
 • – monitorowanie zaplanowanych i nieplanowanych czynności konserwacyjnych
 • – przechowywanie procedur konserwacyjnych oraz wszystkich informacji gwarancyjnych według podzespołów oraz całej dokumentacji technicznej bądź procedur według komponentów
 • – raportowanie bieżącej pracy w czasie rzeczywistym.
 • – generowanie zleceń konserwacji zapobiegawczej (w oparciu o kalendarz lub czas wykonywania)
 • – śledzenie wykorzystania budżetu i pracy według komponentów (a także najkrótszych, median i najdłuższy czas zamykania zlecenia pracy według komponentów)
 • – pełna kontrola części zamiennych z możliwością automatycznego ponownego zamawiania materiałów na magazyn
 • – zewnętrzne możliwości wzywania bądź wysyłania serwisu

Dlaczego warto wdrożyć system CMMS?

System CMMS warto wdrożyć między innymi dla kilku najważniejszych korzyści:

 • szczegółowego planowania czynności obsługowych – a co za tym idzie, efektywniejszego wykorzystania zasobów ludzkich
 • wykrywania zbliżających się usterek (zanim nastąpi awaria)
 • kontrola zapasów – umożliwiająca lepsze prognozowanie zużycia części zamiennych
 • wspieranie metody Total Productive Maintenance – poprzez utrzymywanie optymalnej wydajności sprzętu
 • zwiększenie produkcji i zysków
 • ułatwienie procesów zarządzania i modernizacji
 • poprawa bezpieczeństwa wynikająca z właściwej obsługi sprzętu
 • cyfryzacja oraz wzrost kompetencji pracowników

CMMS – dla kogo?

Skomputeryzowane oprogramowanie do zarządzania konserwacją różni się pod kilkoma względami – takimi jak  cena, specyfika branży oraz złożoność. Należy pamiętać, że CMMS jest czasami wymienny z systemami zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (EAM). Jak twierdzą eksperci – rozwiązania EAM zazwyczaj zapewniają korzystniejsze funkcje do obsługi różnych zasobów (takich jak chociażby maszyny fizyczne), do których można uzyskać centralny dostęp w całym przedsiębiorstwie. Co więcej, CMMS jest zwykle ograniczony do zasobów fizycznych w sieci małych obiektów, a nawet do jednej lokalizacji.

Obecnie systemy CMMS i EAM są często zintegrowane ze sobą i z systemem ERP. Choć podstawowe funkcje CMMS opracowane 25 lat temu nadal stanowią podstawę takich programów – aktualnie możemy obserwować rozwój technologii mobilnej.

Koszty przestojów sprzętu i zatrzymania produkcji nierzadko są ogromne – dlatego zapobieganie im jest bardzo ważne, aby zminimalizować ryzyko awarii. Dział utrzymania ruchu powinien również kontrolować zawartość magazynu części zamiennych, ponieważ w przypadku awarii maszyny może się okazać, że wadliwych części nie ma na stanie (co oznacza, że należy czekać dwa tygodnie, zanim zostaną one dostarczone). Tego typu sytuacja nie powinna mieć miejsca, ponieważ znacznie wydłuży to czas przestoju sprzętu, zwiększający tym samym koszt z powodu pominięcia maszyny w procesie produkcyjnym lub powodując zatrzymanie produkcji w przypadku krytycznego sprzętu.

CMMS realnie wspiera także pracę konserwatorów. Systemy – zapewniając dostęp do wszelkich informacji o parku maszyn – dają możliwość zgłoszenia usterki lub aktualnej awarii, a także wspierają personelem w zarządzaniu nią. Jedną z głównych zalet tego systemu jest możliwość sterowania magazynami i urządzeniami w przedsiębiorstwie poprzez tworzenie struktury w systemie i dostosowywanie jej – co przyczynia się do rozwiązania awarii w szybkim tempie, bez konieczności narażania przedsiębiorstwa na koszty poprzez zastój maszyn.