System do zarządzania gospodarką remontową

Jest to szereg działań mających na celu utrzymanie obiektów technicznych w należytym stanie technicznym i stałej gotowości do pracy. Każdy środek trwały ma ustalony harmonogram zleconych prac, które mają nie dopuścić do uszkodzenia danego obiektu. Gospodarka remontowa ma na celu wspierać przedsiębiorstwo w obsłudze remontów, przeglądów, napraw a także daje wgląd do kosztów jakie zostały przeznaczone na utrzymanie danej maszyny czy urządzenia.

 

System do zarządzania gospodarką remontową
System do zarządzania gospodarką remontową

Polecamy:  | Systemy EAM | Systemy CMMS |