Planowanie remontów

Jest to proces mający na celu zminimalizować ryzyko awarii czy nawet zatrzymania maszyny, urządzenia. Każdy środek trwały podlega ciągłemu zużyciu, a co za tym idzie, może dojść do usterki w każdej chwili.

Skuteczne planowanie remontów

Musi zawierać wszelkie informacje na temat możliwie powstałych awarii danego urządzenia i tym samym powinno wyprzedzać te zdarzenia. Złe zarządzanie infrastrukturą techniczną może dopuścić do generowania wysokich kosztów związanych z jej utrzymaniem i dlatego tak ważne jest planowanie remontów, którego celem jest dążenie do uniknięcia zakłóceń w działaniu tej infrastruktury.

Obsługa zgłoszeń w utrzymaniu ruchu