Renovacijos (Atstatymo) planavimas

Tai procesas, kurio tikslas – sumažinti įrangos ar įrenginio gedimo ar net sustojimo riziką Kiekvienas ilgalaikis turtas nuolat susidėvi, todėl bet kuriuo metu gali įvykti gedimas.

 

Efektyvus renovacijos (Atstatymo) planavimas

Tai procesas kuris apima informaciją apie korekcinius veiksmus, kurie turėtų būti atliekami su įranga ir taip numatyti gedimus. Netinkamai valdant techninę infrastruktūrą gali atsirasti didelių išlaidų, susijusių su jos priežiūra, todėl labai svarbu planuoti remonto darbus, kurių tikslas – išvengti įmonės infrastruktūros veiklos sutrikimų.

Obsługa zgłoszeń w utrzymaniu ruchu