SZEOR
SZEOR

SZEOR jest autorskim, specjalistycznym rozwiązaniem informatycznym, służącym do zarządzania urządzeniami dozorowanymi (UDT, ZDT) takimi jak: rurociągi, zbiorniki, aparaty, zawory bezpieczeństwa PSV oraz inne urządzenia ciśnieniowe. Kluczową funkcją systemu jest gromadzenie historii rejestrowanych pomiarów, co umożliwia szacowanie czasu życia urządzeń oraz tworzenie i nadzorowanie planów badań i terminów rewizji.

Co zyskujemy wdrażając system SZEOR?

Rozwiązanie gwarantuje pełną automatyzację nadzoru instalacji technologicznych podatnych na proces korozji, podlegających pomiarom grubości ścianek i innym badaniom diagnostycznym. SZEOR umożliwia także planowanie oraz kontrolę wykonanych badań (rewizji zewnętrznej, rewizji podstawowej czy też próby ciśnieniowej) przez służby zakładowego dozoru technicznego jak i inspektorów UDT. Dodatkowo nasze rozwiązanie wspiera użytkowników w procesie budżetowania w zakresie opłat UDT, kosztów pomiarów grubości ścianek itp. i późniejszym rozliczaniu tych prac. Co więcej, obszar działania systemu nie ogranicza się jedynie do właściciela majątku. Za pośrednictwem specjalistycznych modułów (np. SZEOR Pomiary czy Projekty) umożliwia współpracę oraz wymianę danych z zewnętrznymi kooperantami (biura projektowe, firmy wykonujące pomiary). Ponadto aplikacja posiada mechanizm integracji z urządzeniami pomiarowymi (m.in. DMS, DMS2, 37DL, 37DL PLus) oraz interfejsy umożliwiające integrację z innymi systemami, takim jak SAP, HXGN EAM, czy programem Plant Manager w obszarze RBI.

SZEOR