Permit to Work  czyli Pozwolenie na pracę to moduł, które spaja dwie kluczowe dziedziny jakimi są zarządzanie pracą oraz utrzymanie ruchu. Jest to nasza odpowiedź na zapewnienie bezpieczeństwa ludzi zaangażowanych w prace wykonywane w środowisku zdefiniowanym jako potencjalnie niebezpieczne. Dzięki temu rozwiązaniu można łatwiej i efektywniej identyfikować zagrożenia, ryzyka, zarządzać przepływem pracy oraz autoryzacją osób lub firm delegowanych do wykonania ściśle uregulowanego zakresu prac.

System zezwoleń na pracę:

 • Określa prace do wykonania jak i potrzeby sprzęt, którego należy użyć
 • Określa środki ostrożności, jakie należy podjąć podczas wykonywania zadań
 • Wyraża zgodę na rozpoczęcie pracy
 • Zapewnia kontrolę, aby upewnić się, że zostały spełnione wszystkie względy bezpieczeństwa – takie jak certyfikaty, ważność zezwoleń oraz zgodność z procedurami i politykami.
 • Zapewnia mechanizm sprawdzający, czy wszystkie prace zostały ukończone zadowalająco.
Permit to Work
Permit to Work
Permit to Work - pozwolenie na pracę

Nasze systemy pozwoleń na pracę posiada następujące funkcjonalności, które pomagają w zarządzaniu powyższym procesem. Oto niektóre z nich:

 1. Automatyzacja procesów: Nasze systemy pozwoleń na pracę pozwalają na automatyzację wielu rutynowych działań takich jak:
  • Automatyczne generowanie wniosków o pozwolenie na pracę.
  • Przygotowanie szablonów pozwoleń dla najczęściej przygotowywanych typów pozwoleń -tutaj można utworzyć pozwolenie na pracę od zera lub na podstawie istniejącego pozwolenia
  • Powiadomienia o zbliżających się terminach ważności pozwoleń.
  • Elektroniczne zatwierdzanie i przetwarzanie wniosków poprzez co użytkownicy mogą minimalizować papierowy obieg dokumentów
 2. Integracja z innymi systemami: System pozwoleń na pracę może być zintegrowany z innymi narzędziami w firmie jak np. systemem AMI(Advanced Metering Infrastructure) ,  DMS(Documents management System) czy też naszymi systemami EAM oraz CMMS które m.in. dają dostęp do takich informacji jak rejestry pracowników, struktury obiektów technicznych,  rejestr awarii lub wykonywanych aktualnie prac.
 3. Śledzenie statusu wniosków: Pracownicy i kadra zarządzająca mogą śledzić status swoich wniosków w czasie rzeczywistym.
 4. Generowanie wydruków dla przygotowanych pozwoleń
 5. Przechowywanie dokumentów: System może przechowywać skanowane kopie dokumentów związanych z pozwoleniami na pracę, takie jak umowy, zaświadczenia, generowane wnioski pozwoleń na pracę itp.
 6. Raportowanie i analiza: Generowanie raportów na temat wydanych pozwoleń, terminów ważności, liczby wniosków itp.
 7. Zarządzanie uprawnieniami: System może kontrolować dostęp do informacji o pozwoleniach na pracę na podstawie ról i uprawnień użytkowników.
 8. Powiadomienia i przypomnienia: Automatyczne powiadomienia mailowe oraz KPI informujące o koniecznych akcjach do wykonania przez użytkownika, zbliżających się terminach ważności pozwoleń lub konieczności przedłużenia ich ważności.
 9. Dostęp podwykonawców: System umożliwia dostęp zewnętrznych podwykonawców do danych danego pozwolenia na pracę poprzez aplikację zewnętrzną przygotowaną dla podwykonawców.
 10. Pełne audytowanie wniosku pozwoleń na pracę i wykonanych na nim zmian w czasie przez różnych użytkowników
 11. Dostęp do informacji w zrozumiałym dla użytkownika języku: cyfryzacja pozwoleń na pracę pozwala na wyeliminowanie problemu znanego z wydruków papierowych który wiąże się z przygotowaniem zezwolenia w jednym języku, co może stanowić barierę przy właściwym zdefiniowaniu  zagrożenia przez osobę obcojęzyczną.

Permit to Work

 

Permit to Work

Nasze systemy pozwoleń na pracę są dostarczane często w postaci dodatkowego modułu dla naszych systemów CMMS oraz EAM. Dzięki temu  stanowią doskonałe uzupełnienie ich funkcjonalności. Użytkownik nie tylko może lepiej zarządzać pracą czy awariami ale także szybko rejestrować  pozwolenia, lepiej je śledzić i usprawniać komunikację pomiędzy różnymi obszarami.