W ZMT znajduje się nowoczesne narzędzie do harmonogramowania pracy pracowników. Posiada ono przyjazny i przejrzysty interfejs, który sprawia, że przygotowanie planu pracy brygady jest bardzo łatwe. Przydział pracy odbywa się poprzez przeniesienie „kafelka”(zadania) z prawej strony ekranu (zadania nieprzypisane) na środkową część zawierającą kalendarz w podziale na pracowników brygady. Lista zadań nieprzypisanych jest aktualizowana automatycznie, a dodatkowo są na niej dostępne informacje (np.  priorytet/krytyczność, charakter prac, obiekt techniczny itp.) które pomagają wybrać zadania najistotniejsze.

Scheduler – narzędzie do planowania harmonogramu pracy pracowników

Narzędzie zbudowane jest w oparciu o mechanizm „przeciągnij i upuść”, jednocześnie sygnalizując wiele informacji za pomocą kolorów i symboli. Dzięki temu możliwa jest szybka i trafna ocena sytuacji, bez konieczności nadmiernego wczytywania się w szczegóły. W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji można dostosować rozmiar prawego panelu, lub wyświetlić w okienku „pop-up” szczegółowe informacje”. W przypadku popełnienia błędu można skorzystać z przycisku „cofnij”.

Scheduler – narzędzie do planowania harmonogramu pracy pracowników

Wśród informacji komunikowanych w środkowej części ekranu są m.in.:

  • Dostępność pracowników
  • % zajętości brygady w danym okresie
  • Priorytet zadań
  • Typ prac (np. awaryjne) oraz branża (mechaniczna elektryczna itp.)

Narzędzie przystosowane jest do częstego wprowadzania poprawek do harmonogramu. W przypadku gdy wykonywane prace okazują się bardziej skomplikowane niż pierwotnie zakładano można w łatwy sposób tym zarządzić z poziomu harmonogramu, poprzez:

  • Wydłużenie czasu trwania
  • Dodanie kolejnych osób do realizacji zadania
  • Zaplanowanie pracy w nadgodzinach
  • Podział zadania na kilka okresów

 

 

 

Scheduler – narzędzie do planowania harmonogramu pracy pracowników

W przypadku potrzeby harmonogramowania bardziej złożonych zadań, można skorzystać z tworzenia zależności, w których definiuje się które zadania mają po sobie następować (np. drugie nie może się zacząć dopóki nie skończy się pierwsze). W ten sposób ewentualne przesuwanie zadań w czasie nastąpi zbiorczo, z uwzględnieniem powiązań pomiędzy poszczególnymi zadaniami. A wszystko to odbywa się w kilku kliknięciach. Podczas projektowania narzędzia kierowano się potrzebami i oczekiwaniami użytkowników, dzięki czemu finalna wersja aplikacji jest bardzo intuicyjna i przyjazna w obsłudze, jednocześnie posiadając wiele zaawansowanych funkcji.