Aplikacja mobilna

E-Mobile

Platforma e-Mobile ma za zadanie wspomagać użytkowników wykonujących pracę w miejscach, gdzie nie jest dostępny system centralny. Aplikacja pozwala na łatwiejszy, bardziej wygodny dostęp do obsługi zleceń pracy w wersji mobilnej. e-Mobile współpracuje z systemami HxGN EAM, ZMT, E-Service, MP2 oraz SZEOR, które mogą być uruchamiane na urządzeniach przenośnych typu laptop, tablet, PDA lub smartfon, wyposażonych w ekran dotykowy. e-Mobile jest kompatybilne z systemami CMMS, ale może być także integrowane z systemami ERP np. SAP.  Dotychczasowe wdrożenia aplikacji e-Mobile pozwalały użytkownikom na realizację zleconych prac, zarządzanie przypisanym im magazynem, akceptację, odrzucanie dokumentów według obiegu zdefiniowanego w systemie centralnym. Głównym celem wykorzystania takich rozwiązań jest wyeliminowanie dokumentów papierowych pośredniczących w zbieraniu danych wprowadzanych następnie do systemu, co może generować błędy oraz opóźnia proces.

E-Mobile

Aplikacja e-Mobile może być używana w trybie offline lub online, w zależności od potrzeb wymiany danych. Obsługiwane systemy operacyjne to iOS, Android i Windows.

Nasze rozwiązanie w standardowej konfiguracji może obsługiwać następujące funkcje:

E-Mobile
E-Mobile

Przeglądanie listy obiektów oraz ich szczegółów

E-Mobile
 • Tworzenie zgłoszeń z poziomu szczegółów obiektu z możliwością zrobienia zdjęcia obiektowi/materiałowi, którego dotyczy zgłoszenie
 • Tworzenie zgłoszenia za pomocą kodu QR
 • Dodanie załącznika do zgłoszenia
 • Akceptacja i odrzucenie zgłoszenia wraz z komentarzem
E-Mobile
 • Przegląd stanów magazynowych oraz list materiałów z możliwością dodania zdjęcia dla danego materiału
 • Pobranie materiału z poziomu magazynu dla wskazanego zlecenia pracy
 • Zwrot wybranego materiału dla zlecenia pracy z dostępnej listy pobrań
 • Wykonywanie przyjęć materiałów oraz narzędzi na stan magazynowy
 • Przesunięcia międzymagazynowe materiałów oraz narzędzi
 • Zwrot oraz złomowanie zużytych narzędzi
 • Obsługa modułu inwentaryzacji ze wskazaniem konkretnego magazynu oraz pozycji materiałowej z wykorzystaniem kodów QR
E-Mobile
 • Dodanie pozycji do zapotrzebowania będącego w realizacji
 • Przyjęcie dostawy dla zamówień wybieranych z listy
E-Mobile
 • Przeglądanie zleceń na dedykowanych listach z poziomu menu głównego w oparciu o status zlecenia
 • Możliwość przypisania zlecenia do odpowiedniego pracownika przy wykorzystaniu listy pracowników
 • Dodanie roboczogodzin pracowników
 • Przeglądanie historii pracy dla danego zlecenia
 • Pobranie materiału z magazynu na zlecenie pracy
 • Przeglądanie historii pobrań materiałów
 • Zwrot materiału z poziomu historii pobrań
 • Realizacji czynności przypisanych do zlecenia pracy przy wykorzystaniu listy czynności z możliwością wyboru statusu czynności
 • Rejestracja pomiaru dla obiektu lub czynności przypisanej do zlecenia pracy

Dodawanie załączników do zlecenia pracy

Dodanie dowolnych komentarzy z poziomu szczegółów zlecenia pracy

E-Mobile
 • Wydanie auta z wykorzystaniem elektronicznego podpisu kierowcy wypożyczającego pojazd
 • Zdanie auta
E-Mobile
 • Przeglądanie raportów dotyczących zgłaszanych usterek
 • Przeglądanie raportu dotyczącego zleceń pracy z podziałem na statusy

Ponadto mamy możliwość uruchomienia m.in:

E-Mobile
 • Użytkownik będzie widział powiadomienia o zdarzeniach zarejestrowanych w e-Mobile na ekranie swojego urządzenia mobilnego, bez konieczności otwierania samej aplikacji
E-Mobile
 • Jeżeli wybrane urządzenie mobilne wspiera technologię NFC, możemy uprościć np. proces logowania do aplikacji. Użytkownik po przyłożeniu karty do urządzenia, zaloguje się do e-Mobile

Chcesz dowiedzieć się o innych możliwościach e-Mobile? Zapraszamy do kontaktu z nami!