Systemy EAM

System EAM (z ang. Enterprise Assets Management) to system do zarządzania majątkiem firmy, dzięki któremu możemy kontrolować wszelkie koszty związane z utrzymaniem przedsiębiorstwa. Celem takiego systemu jest optymalizacja wydatków na naprawy, remonty oraz eksploatację całej infrastruktury technicznej przedsiębiorstwa. Posiadanie systemu do zarządzania majątkiem trwałym pozwala zwiększyć efektywność posiadanych zasobów.

Główne korzyści z wdrożenia EAM:

  • Dostęp do wszystkich umów, zleceń i historii zamówień w jednym miejscu
  • Zarządzanie personelem (przydzielanie zdań, ustalanie harmonogramu pracy zespołu, itp)
  • Efektywne zarządzanie majątkiem firmy poprzez posiadanie wglądu do raportów związanych z działaniem poszczególnych działów
  • Poprawa rentowności przedsiębiorstwa

   Poznaj oprogramowanie EAM naszej firmy: Infor EAM