Zlecenie pracy jest podstawową jednostką operacyjną systemu klasy CMMS/EAM i jednocześnie jednym z najważniejszych modułów systemu. Każde zlecenie pracy zawiera min. informacje o miejscu prac, kto je wykonał i w jakim czasie, użytych materiałach do realizacji, poniesionych kosztach.

 • Możliwość wielostopniowego zatwierdzania zlecenia przed skierowaniem do realizacji.
 • Typy zleceń pracy mogą być edytowane przez administratora systemu.
 • Opcja analizy RCM dla zleceń awaryjnych z informacją zawierającą klasyfikację uszkodzeń, przyczyn oraz zaplanowanie działań zapobiegawczych.
 • Przebieg zlecenia oparty jest na zmianach statusów oraz workflow dostosowanym do potrzeb przedsiębiorstwa.
 • Możliwość powiązanie zlecenia z jednym lub wieloma obiektami technicznymi.
 • Tworzenie zapotrzebowania materiałowego z poziomu zlecenia na podstawie informacji o stanie magazynowym części.
 • Funkcja rezerwacji materiałów na magazynie dla zlecenia.
 • Pobieranie materiałów bezpośrednio z poziomu zlecenia.
 • Zatwierdzanie wykonanych prac oraz rozliczenie wykonawców, usług zewnętrznych.
 • Koszty zlecenia powiązane z obiektem mogą być eksportowane do systemu księgowego Klienta.
 • Zlecenie może być utworzone ręcznie lub wygenerowane automatycznie na podstawie zgłoszenia, harmonogramu, zakresu postojowego lub zadania projektu.
 • W przypadku zleceń przeglądowych, system wyświetli listę czynności do wykonania.
 • Przypisanie zasobów do poszczególnych czynności w podziale na brygady, specjalizacje.
 • Warunki wykonania prac – zezwolenia, uprawnienia, procedury, warunki bezpieczeństwa.
Zlecenia pracy ZMT CMMS
Zlecenia pracy ZMT CMMS