Facility Management

Zarządzanie infrastrukturą (z ang. Facility Management, FM) jest dziś bardzo popularnym stwierdzeniem w Polsce.

Facility Management
Facility Management

Pojęcie można uznać za jedno najważniejszych sektorów biznesu szybko wkraczający również w pole zarządzania nieruchomościami. Coraz więcej firm zaczyna uświadamiać sobie, że FM może również pomóc w bezpieczeństwie całej inwestycji oraz pomoże zaoszczędzić trochę pieniędzy. Co to jest zarządzanie infrastrukturą i czy ma jakieś praktyczne zastosowanie w firmie, dowiesz się z poniższego artykułu.

Co to jest Facility Management?

Chociaż ta koncepcja może wydawać się nam obca, tak nie jest. FM jest ściśle związana z branżą budowlaną. Z zaangażowaniem wykorzystuje technologie informacyjne w efektywnym zarządzaniu firmami komercyjnymi i niekomercyjnymi. Wsparcie rozpoczyna się już od momentu zaplanowania całej inwestycji, przez całą jego realizację, a na końcu samą obsługę nieruchomości i wprowadzane modernizacje. Głównym celem korzystania z tego modelu zarządzania jest bardziej efektywne i ekonomiczne korzystanie z samej nieruchomości. Innymi słowy, FM to koncepcja związana z ogólnym utrzymaniem technicznym obiektów.

Co obejmuje działalność Facility Management?

Zarządzanie nieruchomościami to cały dział, który tworzy i zapewnia określone udogodnienia. Obecnie na polskim rynku istnieje wiele firm zajmujących się zarządzaniem obiektami. Zapewniają one między innymi:

  • Utrzymywanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku,
  • Zarządzanie umowami najmu, w tym załączniki do umów, zarządzanie rotacją najmu i budżetowanie,
  • Aktywnie zarządzanie najmem i utrzymanie bieżących relacji z najemcami,
  • Własnego przedstawiciela inwestycji w zakresie otrzymanego pełnomocnictwa,
  • Rozmieszczenie pokoi i stanowisk pracy,
  • Wsparcie techniczne dla całej nieruchomości,
  • Księgowość oraz konsultacje biznesową.

Generalnie branża jest odpowiedzialna za wykrywanie wszelkich błędów i wprowadzanie odpowiednich rozwiązań. Zwykle jest to wymiana zainstalowanych komponentów w całym budynku. Firmy świadczące takie usługi mogą bezpośrednio zajmować się usługami automatyki budynkowej BMS, np. w celu wyeliminowania usterek związanych z systemem czy usługami systemu HVAC (w tym klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania). Jeśli więc firma chce zaoszczędzić czas oraz pieniądze, powinna rozważyć tego typu usługę już na wczesnym etapie inwestycji.

Czy zarządzanie infrastrukturą ma praktyczne zastosowanie w firmie?

Obecnie na rynku istnieją dwa przeciwstawne trendy. Jeden z nich jest odpowiedzialny za podejmowanie szybkich starań o standaryzację metod zarządzania, systemów informatycznych i działań zawodowych. Drugi nacisk kładziony jest na nowoczesne metody zarządzania nieruchomościami. Zarządzanie obiektem jest odpowiedzialne za połączenie tych dwóch kwestii. Wszystko to ma na celu zintegrowanie różnych dziedzin wiedzy i technologii, aby gospodarka mogła działać wydajniej. Nie jest to jednak takie proste, bo biznes zazwyczaj opiera się również na relacjach dyplomatycznych z przedstawicielami firm w innych krajach. Sam język jest często przeszkodą w ujednolicaniu różnych kwestii (np. nieruchomości). W obliczu potrzeby integracji wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin fakty dowiodły, że w różnych dziedzinach istnieją różne zwyczaje i koncepcje językowe. Tutaj do gry wkracza odpowiednie zarządzanie nieruchomością, które pomoże podejmować trafne decyzje biznesowe.

Zarządzanie obiektem

Zarządzanie obiektem powinno być niezbędnym elementem, który należy włączyć do inwestycji w fazie projektowania lub zaplanować zakup na rynku wtórnym. Pozwala to przewidzieć koszty realizacji i utrzymania, a przy udziale doświadczonych pracowników w branży można bardzo dokładnie określić wzrost lub spadek wartości inwestycji w czasie. Usługi FM zapewniają również efektywne i optymalne planowanie, takie jak drogi pożarowe, pobliskie zazielenienie i instalacje elektryczne. Zwykle obejmuje również bieżące naprawy i konserwację. Oznacza to, że niemal wszystkie kwestie techniczne związane z zarządzaniem budynkiem zostaną przekazane ekspertom, co w znacznym stopniu sprzyjać będzie przyszłym inwestycjom nieruchomości, kompleksowej obsłudze oraz bezpiecznej i rzetelnej sprzedaży.

Zobacz również: Planowanie remontów | Gospodarka remontowa | Zarządzanie Majątkiem Trwałym | Systemy CMMS | Systemy EAM | CMMS