System do utrzymania ruchu, to efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem w każdym jego obszarze bywa niezwykle czasochłonnym procesem nie posiadając odpowiednich mechanizmów. Każdy dział powinien dbać o optymalizację wszelkich kosztów działalności. Jednak nie wszystkie obszary firmy są tak kluczowe jak dział utrzymania ruchu. A dlaczego? Wykonywanie zleceń serwisowych zapewnia ciągłość produkcji, co pozwala terminowo realizować zamówienia i dzięki temu firma może funkcjonować bez zakłóceń.  Dla każdego przedsiębiorstwa kluczowe jest zaufanie Klientów, a to właśnie zapewnia sprawne utrzymanie ruchu.

System utrzymania ruchu

System do utrzymania ruchu - czym jest?

Utrzymanie ruchu to szereg procesów i działań, które mają na celu zapewnić jak największą efektywność infrastruktury technicznej danego przedsiębiorstwa. Dział utrzymania ruchu odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie parku maszyn, optymalne gospodarowanie częściami zamiennymi, eliminowanie awarii maszyn, urządzeń oraz wykonywanie przeglądów zgodnie z ustalonym harmonogramem.. Obszar ten odpowiada w dużej mierze za generowanie kosztów dla firmy, co pokazuje jak ważny jest to dział i jak kluczowe jest zadbanie o prawidłowe funkcjonowanie jego działania.  Wraz z rozwojem zakładów produkcyjnych nastała potrzeba zmiany strategii utrzymania ruchu.

System utrzymania ruchu
System do utrzymania ruchu

Dotychczasowe podejście „od awarii do awarii” okazało się niewystarczające i rozpoczęto wdrażać politykę remontową. Tworząc kalendarz przeglądów w różnych odstępach czasowych (miesięcznym/kwartalnym/półrocznym lub rocznym) służby utrzymania ruchu mogły w lepszy sposób organizować pracę całego zakładu. Ponadto, aby nie przyczyniać się do generowania niepotrzebnych kosztów związanych z utrzymaniem maszyn, zaczęto planować również postoje czy konserwację.

Czym zajmują się specjaliści utrzymania ruchu?

Służby utrzymania ruchu zapewniają sprawne działanie maszyn i urządzeń. Dokonują planowania konserwacji, przeglądów, dbają o prawidłowy obieg dokumentów, zaopatrzenie w materiały potrzebne do eksploatacji maszyn, dokonywanie przeglądów gwarancyjnych i technicznych, itp. Zadaniem działu Utrzymania Ruchu jest nie tylko naprawienie maszyny, która uległa usterce, ale przede wszystkim analiza przyczyny jej uszkodzenia. Prawidłowym działaniem będzie zaplanowanie dalszych czynności, które zapobiegną wystąpieniu problemu w przyszłości.

System utrzymania ruchu

Jak dbać o efektywne utrzymanie ruchu?

Skuteczne zarządzanie utrzymaniem ruchu to wyzwanie, które wymaga zastosowania odpowiednich metodyk oraz narzędzi, które umożliwią realizację stawianych celów. Wykorzystując dopasowane narzędzia możemy zoptymalizować koszty serwisu maszyn i zapewnić lepszą wydajność pracy ludzi. ZMT np. wspiera swoją funkcjonalnością autonomiczne utrzymanie ruchu (Autonomous Maintenance), które pozwala na wczesne wykrywanie usterek przez pracowników produkcji i ma wpływ na bezpieczeństwo pracy. Powyższa metodologia, jak również całość koncepcji TPM (Total Productive Maintenance) stosowanej w połączeniu z systemem CMMS ma na celu wyeliminowanie awarii, zapewnienie ciągłości produkcji oraz usystematyzowanie całości obszaru infrastruktury technicznej. Nasz autorski system ZMT wraz z mobilną wersją e-Mobile jest kompletnym rozwiązaniem dla nowoczesnego podejścia służb utrzymania ruchu.