System CMMS

CMMS czyli Computerised Maintenance Management System to klasa systemów informatycznych odpowiedzialnych za gospodarkę remontową i utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie, instytucji czy organizacji. System stworzony by pomagać i usprawniać pracę działów lub służb utrzymania ruchu. W środowisku przemysłowym stosowanie tego typu narzędzi jest jak najbardziej uzasadnione i jest w naszym kraju coraz bardziej rozpowszechnione.

System CMMS automatyzuje większość funkcji logistycznych wykonywanych przez personel utrzymania ruchu i kierownictwo. Systemy te mają wiele możliwości i zalet porównując z ręcznymi systemami śledzenia konserwacji.

 W zależności od złożoności wybranego systemu, typowe funkcje CMMS mogą obejmować:
 • Generowanie zleceń pracy, ustalanie priorytetów i śledzenie według komponentu.
 • Historyczne śledzenie wszystkich wygenerowanych zleceń pracy, które można sortować według wyposażenia, daty, osoby odpowiadającej itp.
 • Śledzenie zaplanowanych i nieplanowanych czynności konserwacyjnych.
 • Przechowywanie procedur konserwacyjnych oraz wszystkich informacji gwarancyjnych według podzespołów.
 • Przechowywanie całej dokumentacji technicznej lub procedur według komponentów.
 • Raporty bieżącej pracy w czasie rzeczywistym.
 • Generowanie zleceń konserwacji zapobiegawczej w oparciu o kalendarz lub czas wykonywania.
 • Śledzenie wykorzystania budżetu i pracy według komponentów, a także najkrótszych, median i najdłuższy czas zamykania zlecenia pracy według komponentów.
 • Pełna kontrola części zamiennych z możliwością automatycznego ponownego zamawiania materiałów na magazyn.
 • Aplikacja mobilna usprawniająca wprowadzanie danych i generowanie zleceń pracy.
 • Zewnętrzne możliwości wzywania/ wysyłania serwisu.

Systemy CMMS

Korzyści z użytkowania systemu CMMS

Dzięki CMMS możliwa jest optymalizacja nakładów ponoszonych na utrzymanie majątku w funkcji analizy usterkowości pracy maszyn i urządzeń, których awaria może mieć wpływ na zagrożenie życia ludzkiego czy skażenie środowiska.

Jakie jeszcze korzyści przynosi implementacja systemu CMMS?

Jedną z największych zalet CMMS jest eliminacja dokumentacji papierowej dotyczącej ewidencji prac oraz ręcznego śledzenia czynności, dzięki czemu personel może stać się bardziej produktywny. Należy zauważyć, że funkcjonalność CMMS polega na jego zdolności do gromadzenia i przechowywania informacji. CMMS nie podejmuje decyzji, a raczej zapewnia służbom Utrzymania Ruchu precyzyjne informacje mające wpływ na efektywność operacyjną obiektów.

Korzyści z wdrożenia CMMS obejmują:

Systemy CMMS
Systemy CMMS