Czym jest System CMMS?

CMMS czyli Computerised Maintenance Management System to klasa systemów informatycznych odpowiedzialnych za gospodarkę remontową i utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie, instytucji czy organizacji. System stworzony by pomagać i usprawniać pracę działów lub służb utrzymania ruchu. W środowisku przemysłowym stosowanie tego typu narzędzi jest jak najbardziej uzasadnione i jest w naszym kraju coraz bardziej rozpowszechnione.

System CMMS

Computerized maintenance management system (CMMS)

System CMMS
System CMMS
System CMMS

System CMMS automatyzuje większość funkcji logistycznych wykonywanych przez personel utrzymania ruchu i kierownictwo. Systemy te mają wiele możliwości i zalet porównując z ręcznymi systemami śledzenia konserwacji.

 W zależności od złożoności wybranego systemu, typowe funkcje CMMS mogą obejmować:
 • Generowanie zleceń pracy, ustalanie priorytetów i śledzenie według komponentu.
 • Historyczne śledzenie wszystkich wygenerowanych zleceń pracy, które można sortować według wyposażenia, daty, osoby odpowiadającej itp.
 • Śledzenie zaplanowanych i nieplanowanych czynności konserwacyjnych.
 • Przechowywanie procedur konserwacyjnych oraz wszystkich informacji gwarancyjnych według podzespołów.
 • Przechowywanie całej dokumentacji technicznej lub procedur według komponentów.
 • Raporty bieżącej pracy w czasie rzeczywistym.
 • Generowanie zleceń konserwacji zapobiegawczej w oparciu o kalendarz lub czas wykonywania.
 • Śledzenie wykorzystania budżetu i pracy według komponentów, a także najkrótszych, median i najdłuższy czas zamykania zlecenia pracy według komponentów.
 • Pełna kontrola części zamiennych z możliwością automatycznego ponownego zamawiania materiałów na magazyn.
 • Aplikacja mobilna usprawniająca wprowadzanie danych i generowanie zleceń pracy.
 • Zewnętrzne możliwości wzywania/ wysyłania serwisu.

 System CMMS

Jakie korzyści przynosi implementacja systemu CMMS?

Jedną z największych zalet CMMS jest eliminacja dokumentacji papierowej dotyczącej ewidencji prac oraz ręcznego śledzenia czynności, dzięki czemu personel może stać się bardziej produktywny. Należy zauważyć, że funkcjonalność CMMS polega na jego zdolności do gromadzenia i przechowywania informacji. CMMS nie podejmuje decyzji, a raczej zapewnia służbom Utrzymania Ruchu precyzyjne informacje mające wpływ na efektywność operacyjną obiektów.

 

System CMMS
Korzyści z wdrożenia systemu CMMS

Korzyści z użytkowania systemu CMMS

Dzięki CMMS możliwa jest optymalizacja nakładów ponoszonych na utrzymanie majątku w funkcji analizy usterkowości pracy maszyn i urządzeń, których awaria może mieć wpływ na zagrożenie życia ludzkiego czy skażenie środowiska.

System CMMS
Korzyści z użytkowania systemu CMMS

  CMMS w praktyce

System CMMS
Systemy CMMS w praktyce

System CMMS to narzędzie zaprojektowane z myślą o jego praktycznym wykorzystaniu w utrzymaniu ruchu. W zależności od zaawansowania pakietu oprogramowania dostępne są różne narzędzia analityczne dla przedsiębiorstwa. System pozwala między innymi na:

 • Cyfryzację działu utrzymania ruchu i minimalizowanie dokumentacji papierowej, co w znacznej mierze wpływa na usprawnienie pracy pracowników i pozwala na lepszą organizację działu UR.
 • Sprawne zarządzanie magazynem, zasobami produkcyjnymi oraz częściami zamiennymi.
 • Zaplanowanie działań prewencyjnych i serwisowych.

Coraz częściej pakiety oprogramowania CMMS są hostowane przez dostawców w chmurze obliczeniowej i dostępne w sieci w modelu SaaS. Coraz częściej zwraca się uwagę na różne wymagania związane z utrzymaniem infrastruktury i zarządzaniem nią. Dlatego na rynku dostępne są różne aplikacje, które mogą pomóc w kontrolowaniu codziennej pracy obiektu. Ze względu na wady lokalnych systemów CMMS obserwujemy rosnącą popularność rozwiązań SaaS (Software as a Service), które stają się coraz bardziej dostępne pod względem infrastruktury, ceny czy dostępu do szybkich łączy internetowych. Dlatego każdą firmę stać na możliwość wdrożenia systemu CMMS w chmurze.

Oprogramowanie SaaS to najbardziej zaawansowane rozwiązanie, które zapewnia automatyczną konfigurację aplikacji i serwerów, sprawia, że wymagania infrastruktury IT są nieistotne, a także pozwala zachować wszystkie zalety lokalnego systemu CMMS, przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów i nakładów pracy związanych z utrzymaniem oprogramowania.

System CMMS
System CMMS w modelu SaaS

  Czy system CMMS się opłaca?

System CMMS
System CMMS

Skomputeryzowane oprogramowanie do zarządzania konserwacją różni się pod względem złożoności, ceny i specyfiki branży. Należy pamiętać, że CMMS jest czasami wymienny z systemami zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (EAM). Jednak zdaniem ekspertów rozwiązania EAM zwykle zapewniają lepsze funkcje do obsługi różnych zasobów, takich jak maszyny fizyczne lub sprzęt IT, do których można uzyskać centralny dostęp w całym przedsiębiorstwie. Wręcz przeciwnie, CMMS jest zwykle ograniczony do zasobów fizycznych w sieci małych obiektów lub nawet do jednej lokalizacji.

Obecnie systemy CMMS i EAM nie wykluczają się wzajemnie. Często są zintegrowane ze sobą i z systemem ERP. Choć podstawowe funkcje CMMS opracowane 25 lat temu nadal stanowią podstawę takich programów, to obserwujemy rozwój technologii mobilnej i wykorzystanie chmury obliczeniowej.

Koszty przestojów sprzętu i zatrzymania produkcji są ogromne, dlatego zapobieganie i częste przeglądy są bardzo ważne, aby zminimalizować ryzyko awarii. Dział utrzymania ruchu powinien również kontrolować zawartość magazynu części zamiennych, ponieważ w przypadku awarii maszyny może się okazać, że wadliwych części nie ma na stanie, więc trzeba odczekać dwa tygodnie, zanim będą mogły zostać dostarczone. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, ponieważ znacznie wydłuży to czas przestoju sprzętu, a tym samym zwiększy koszt z powodu pominięcia maszyny w procesie produkcyjnym lub spowoduje zatrzymanie produkcji w przypadku krytycznego sprzętu.

Wsparcie pracy konserwatorów

W celu wsparcia i usprawnienia pracy konserwatorów opracowano systemy komputerowe, z których coraz częściej korzystają firmy. Przykładem takiego systemu jest CMMS. Systemy te zapewniają dostęp do wszelkich informacji o parku maszyn, dają możliwość zgłoszenia usterki lub aktualnej awarii, a także umożliwiają personelowi zarządzanie nią. Jedną z głównych zalet tego systemu jest możliwość sterowania magazynami i urządzeniami w przedsiębiorstwie poprzez tworzenie struktury w systemie i dostosowywanie jej.

System CMMS