Czym jest moduł Gantt?

Moduł Eurotronic Gantt jest graficznym modułem do systemów EAM/CMMS, który umożliwia wykorzystanie metod planowania i sterowania dla projektów wykorzystujących wykresy Gantta.

 • Wykresy Gantta służą do planowania działań wielopodmiotowych, zarówno zespołowych, jak i grupowych. Przedstawiają sekwencję kolejnych zdarzeń, w tym zadań wykonywanych równolegle. Graficzna reprezentacja projektu znacząco wpływa na efektywność planowania, kontroli i rewizji działań.
 • Głównym celem modułu jest wsparcie pracy kierownika projektu poprzez podkreślenie zależności pomiędzy zadaniami a wpływem potencjalnych zmian na cały projekt. Eurotronic Gantt umożliwia również wykonywanie symulacji, które pozwalają określić proponowane zmiany w specyfikacji, dostępności zasobów i ustalić terminy. Wykres Gantta odgrywa również kluczową rolę w optymalizacji pierwszej „realistycznej” wersji planu projektu.
 • Eurotronic Gantt to aplikacja przeglądarkowa. W przeciwieństwie do aplikacji desktopowych umożliwia dostęp do tworzonych wizualizacji z dowolnego komputera podłączonego do Internetu i pracę zdalną. Zespoły projektowe mogą raportować czas pracy, opóźnienia, zmiany w zadaniach bez konieczności ciągłej wymiany aktualnej wersji pliku projektu.
Gantt
Gantt
Gantt
Gantt

Główne funkcje:

 • Raportowanie – Narzędzie do generowania raportów jest wbudowane w moduł Gantt i umożliwia użytkownikom tworzenie raportów na podstawie wybranych kolumn i danych. Możliwe jest również dostosowanie raportów zewnętrznych (poza Ganttem), które będą wykorzystywać dane dostarczane przez moduł Gantta
 • Konfiguracja prezentacji danych – W ramach narzędzia konfiguracyjnego użytkownicy mogą definiować zakres danych prezentowanych przez moduł Gantta
 • Personalizacja prezentacji danych – Moduł pozwala użytkownikom wybrać, które dane chcą zobaczyć i w jakiej kolejności
 • Interaktywność obliczeń – system reaguję na interakcję użytkownika z wykresem Gantta lub tabelą danych odpalając kalkulację pozwalające zachować poprawność i stabilność wprowadzonych danych, wykrywając również niedozwolone lub kwestionowane zdarzenia
 • Diagramy – System ma wbudowaną obsługę diagramów wykorzystania zasobów w oparciu o zadane limity oraz diagramy wartości wypracowanej (EVM)
 • Projekty bazowe – Projekt bazowy umożliwia użytkownikom porównanie bieżącego stanu projektu z pierwotnym założeniem (projektem bazowym). Ma to kluczowe znaczenie dla metodologii analizy wartości wypracowanej.
 • Ścieżka krytyczna – identyfikacja ścieżki krytycznej projektu pomaga kierownikom projektów zdecydować, jak przydzielić dostępne zasoby oraz informuje ich o możliwych przyszłych opóźnieniach.
Dodatkowe funkcje realizowane przez system:
 • Prezentacja wielu projektów jednocześnie
 • Definicja zasobów, limitów i oczekiwań
 • Wbudowana analityka projektów, w tym ACWP, BCWS, BCWP, Zapasy czasu Swobodny i Całkowity
 • Zapobieganie utracie danych w przypadku utraty połączenia
 • Dodawanie/usuwanie zadań/podzadań i ich zależności
 • Cofanie/ponawianie akcji
 • Skalowanie wykresu Gantta
 • Możliwość korzystania i dodawania pól zdefiniowanych przez użytkownika
 • Zmienianie kolorów zadań
 • Edytowanie etykiet zadań na wykresie
 • Edytowanie danych zadań z poziomu modułu Gantta
 • Definiowanie kalendarzy z uwzględnieniem dni roboczych i wolnych od pracy
Gantt
Gantt
Jak się komponuje z naszym EAM/CMMS?

Moduł Gantta to autonomiczne rozwiązanie, które w swej podstawowej formie jest skonfigurowane tak by działało z systemami takimi jak Eurotronic ZMT lub HxGN EAM. Nie wyklucza to jednak możliwości współpracy z innym systemem. Standardowa wersja współpracuje z modułami i workflow odpowiedzialnymi za zarządzanie zleceniami pracy i operacjami w ramach tych zleceń.

Technologia

Aplikacja przeglądarkowa jest oparta na technologiach Ext js i asp.net framework 4.8 i współpracuje z przeglądarkami takimi jak ChromeEdge. Od strony zarządzania danymi, wykorzystuje środowisko MS Server 2016 lub wyższe.