Darbo užsakymai yra pagrindinis CMMS / EAM klasės sistemos veikimo blokas ir kartu vienas svarbiausių sistemos modulių. Kiekviename darbo užsakyme pateikiama minimali informacija apie darbų atlikimo vietą, kas ir kokiu laiku atliko darbus, vykdymui panaudotos medžiagos, patirtos išlaidos.

 • Galimybė patvirtinti užsakymą keliais etapais (tvirtinimo procesas) prieš jį siunčiant vykdyti.
 • Darbo užsakymų tipus gali redaguoti sistemos administratorius.
 • Avarinių užsakymų RCM analizės galimybė, įskaitant gedimų klasifikaciją, priežastis ir prevencinių veiksmų planavimą.
 • Užsakymo eiga pagrįsta statuso pasikeitimais ir įmonės poreikiams pritaikyta darbo eiga.
 • Galimybė susieti užsakymą su vienu ar keliais techniniais turto objektais.
 • Medžiagų poreikio sudarymas užsakymo lygyje, remiantis informaciją apie atsarginės dalys.
 • Medžiagų rezervavimo sandėlyje funkcija darbo užsakymui.
 • Tiesioginis medžiagų sąrašo importavimas iš darbo užsakymo
 • Atliktų darbų tvirtinimas ir atsiskaitymas su rangovais už suteiktos paslaugas.
 • Su turto objektu susijusios užsakymo darbams išlaidos gali būti eksportuojamos į kliento apskaitos sistemą.
 • Užsakymas darbams gali būti sukurtas rankiniu būdu arba automatiškai generuojamas pagal užklausą, grafiką, sustabdymo remontui apimtį arba projekto užduotį.
 • Inspekcijos darbų užsakymams yra sukurtas atskiras sąrašas.
 • Resursai paskirstyti pagal veiklą, sugrupuoti į brigadas pagal 
 • Darbų atlikimo sąlygos – leidimai, įgaliojimai, procedūros, saugos reikalavimai yra darbų užsakymo vykdymo proceso dalys.
Darbo užsakymai ZMT CMMS
Darbo užsakymai ZMT CMMS