EAM sistema

EAM sistema (Enterprise Assets Management) – tai įmonės turto valdymo sistema, kurios dėka galite kontroliuoti visas su įmonės įrengimų priežiūra susijusias išlaidas. Tokios sistemos tikslas – optimizuoti remonto išlaidas, atstatymo išlaidas ir išlaidas skirtos įmonės techninės infrastruktūros eksploatacijai. Turėdami ilgalaikio turto valdymo sistemą, galite padidinti įmonės resursų efektyvumą.

EAM sistema
EAM sistemos

EAM sistemos funkcinės sritys

Standartinė EAM sistemos konfigūracija apima daugumą funkcinių sričių ir procesų, naudojamų operatyviniam ir efektyviam pastatų, gamybos, įrenginių ir sistemų priežiūros valdymui, pagal geriausią pasaulinę praktiką. Žemiau pateiktos keletą pagrindinių sričių, kurias visiškai palaiko sistema:

Čia sutelktos duomenys ir pagrindinė viso EAM sprendimo verslo vertė. Aktualūs duomenys apie gedimus, techninės priežiūros ir remonto darbų apimtis, komponentų ir energijos sąnaudas. Visos patirtas išlaidas yra priskiriamos atskiriems turto objektams, kurių pagrindu įmonės vadovybė gali priimti tam tikrus sprendimus remdamasi turto faktinės išlaidomis.

Ši sritis yra labiausiai paplitusi HxGN EAM sistemoje, kuri apima informaciją apie įvykius, reikalaujančius planinių ar avarinių priežiūros tarnybų veiksmų.

Turtų eksploatavimo istorija sudaroma remiantis eksploataciniais duomenimis, pagal kurios priimami atitinkami verslo sprendimai. Šios srities funkcijų pavyzdžiai:

 • pranešti apie žalą, dėl kurios reikia serviso ar techninės priežiūros paslaugų;
 • darbo užsakymų kūrimas, planavimas, biudžeto sudarymas ir vykdymas pagal įmonės veiklos procesą ir tvirtinimo procedūrą;
 • apskaičiuoti visus resursus, reikalingus darbų apimtims įgyvendinti;
 • pasirūpinti reikalingais leidimais, kvalifikaciją, dokumentaciją ir standartais;
 • suplanuoti techninės priežiūros personalą ir darbų grafiką;
 • paruošti ataskaitas apie darbų eigą, medžiagų rezervavimą ir sunaudojimą;
 • gedimų simptomų, gedimų, jų priežasčių ir veiksmų klasifikavimas, patikimumo statistikos ir RCM analizės tikslais;
 • tiksli užsakymų kaštų kontrolė ir išlaidų kaupimas pagal turto objektus.

Suplanuoti ir pradėti darbai dažniausiai reikalauja atitinkamų techninių medžiagų, atsarginių dalių pristatymo arba sugadintų turto komponentų pakeitimo. „HxGN EAM“ tvarko visą informacijos procesą – nuo ​​materialinių poreikių nustatymo iki reikalavimo paraiškos, nuo rezervacijų ir pirkimo iki pristatytos medžiagos sunaudojimo konkrečioje užduotyje arba darbų užsakyme. Šios srities funkcijų pavyzdžiai:

 • pranešimas apie reikalingą medžiagą tiesiogiai iš užsakymo darbams medžiagų sąrašo;
 • pilnas sandėlio valdymas, įskaitant atsargų vertinimą ir analizę, padalijimą į pristatymo partijas, medžiagų rezervavimą, automatinį atsargų atnaujinimą, tipines medžiagų operacijas ir ryšis su pirkimais;
 • medžiagų užsakymas pagal poreikį.

Medžiagų ir paslaugų pirkimo procesus gali paskatinti poreikiai, kylantys iš darbo užsakymų arba pirkimą atlikti nepriklausomai nuo suplanuotų darbo užsakymų. „HxGN EAM“ siūlo visas funkcijas, reikalingas efektyviam einamųjų ir periodinių pirkimų vykdymui pagal ilgalaikes sutartis arba vienkartinius užsakymus. Pagrindinės pirkimo funkcijos sistemoje:

 • ilgalaikių sutarčių su tiekėjais valdymas;
 • vienkartiniai ir nuolatiniai medžiagų ir paslaugų užsakymai;
 • sąskaitų faktūrų iš tiekėjų registravimas ir duomenų eksportas į įmonės finansų ir apskaitos sistemą.

Šiuolaikinė EAM klasės sistema numato aktyvų požiūrį į techninio turto valdymą ir profilaktinė veiklą, užkertant kelią žalai ir įrenginių prastovoms.

„HxGN EAM“ sistema suteikia tinkamas funkcijas profilaktiniams (prevenciniams) veiksmams atlikti:

 • apibrėžiant ciklinius darbo užsakymus, apimančius techninių apžiūrų apimtį, pvz. kas mėnesį, pusmetį, kas metus, taip pat prevencinius patikrinimus, atliekamus pagal laiko skaitiklių rodmenis: ridą km ar kitus eksploatacinius rodmenis;
 • lankstus pasikartojančių užsakymų planavimas ir darbų grafiko generavimas;
 • cikliškų darbų prognozės grafinis vizualizavimas iki 12 mėnesių į priekį, užtikrinantis lengvą terminų derinimą ir modifikavimą;
 • grafinė resursų apkrovos vizualizacija su galimybe optimizuoti profilaktinių patikrinimų ar privalomų inspekcijų datas pagal tam tikrus kriterijus.

Biudžeto modulis padeda sudaryti daugiapakopį įmonės biudžetą, o vėliau kaupti, stebėti, prižiūrėti ir analizuoti duomenis apie patirtas išlaidas, susijusias su ilgalaikio turto priežiūra. Galima apibrėžti biudžeto punktus pozicijoms ir išlaidų rūšims, pagal kaštų centrus ir sąskaitas pagal tam tikroje įmonėje priimtus sąnaudų apskaitos principus ir veiklos procesus. Automatizuotas faktinių išlaidų rinkimo procesas kartu su ataskaitų generavimo įrankiais, leidžia atlikti biudžeto ir išlaidų analizę įvairiais pjūviais.

HxGN EAM yra galinga sistema, kuri tinkamai sukonfigūruota, gali pateikti EAM klasės sprendimą, tinkantį bet kokio tipo organizacijoms ir įmonėms bet kurioje pramonės šakoje. Sistema yra paruošta palaikyti bet kokią didžio įmonę – nuo ​​kelių žmonių susidedančios įmonės iki didelių organizacijų, turinčių daugybę įmonių, filialų ir būstinių visame pasaulyje.

EAM sistemos diegimo privalumai

EAM sistema
EAM sistemos diegimo privalumai

Copyright © 2022 Eurotronic.net.pl. All Rights Reserved.

Powered by Visomedia.pl