HxGN EAM

Eurotronic siūloma HxGN EAM sistema (šiuo metu 11.7 versija) yra viena populiariausių įmonių turto valdymo IT sistemų pasaulyje, kurią įsigijo jau daugiau kaip 15 000 įmonių ir organizacijų iš daugelio sektorių. Ši sistema tvarko pagrindinius įmonių procesus ir duomenis, būtinus veiksmingam ir efektyviam visų objektų (turtų) valdymui, siekiant užtikrinti numatomą funkcionalumą.

HxGN EAM sistema – tai efektyvus įrankis, skirtas ilgalaikio turto investicijų grąžos didinimui gerinant prietaisų prieinamumą ir patikimumą, optimizuojant komponentų ir suvartojamos energijos sąnaudas bei užtikrinant, kad objekto konfigūracija atitiktų privalomus teisės aktus. Be to, ši sistema reikšmingai padeda kontroliuoti sąnaudas, susijusias su išoriniais rangovais ir tiekėjais, bei jų garantijas pateiktiems medžiagoms ir paslaugoms.

Funkcinė apžvalga EAM

Standartinė HxGN EAM konfigūracija apima daugumą funkcinių sričių ir procesų, naudojamų pastatų, gamybinių salių, įrangos ir sistemų eksploataciniam valdymui, siekiant palaikyti reikiamą techninę būklę pagal geriausią praktiką. Štai keletas pagrindinių sričių, kurias sistema visiškai palaiko:

HxGN EAM
Funkcinė apžvalga EAM

Privalumai įdiegus HxGN EAM sistemą

Eurotronic įgijo vertingos patirties kuriant HxGN EAM sprendimus, atskirai pritaikytus konkretiems kliento verslo poreikiams ir sąlygoms. Tai įmanoma pasinaudojant HxGN EAM sistemos charakteristikų privalumais, suteikiančiais lanksčią platformą, kurią galima naudoti siekiant sukurti nestandartines konfigūracijas ir užtikrinti beveik neribotą integraciją su išorinėmis įmonės sistemomis.

HxGN EAM
HxGN EAM sistemos diegimo privalumai

Nestandartiniai Eurotronic sprendimai

Per ilgiau nei dešimt metų trukusią IT projektų, pagrįstų HxGN EAM sistema (anksčiau Datastream 7i), įgyvendinimo istoriją Eurotronic specialistai įgijo unikalios patirties kuriant visiškai unikalius, mūsų klientų poreikius tenkinančius sprendimus. Kiekvienu atveju HxGN EAM standartinė konfigūracija buvo daugiau ar mažiau modifikuojama siekiant užtikrinti, kad sprendimas kuo labiau atitiktų apibrėžta funkcionalumą. Mūsų modifikacijos atliekamos mūsų pačių platformoje, nuolat tobulinamos, programiškai integruojamos į HxGN EAM formas ir duomenų bazę. Šios modifikacijos taip pat atliekamos, atnaujinant sistemos versiją, todėl šie produktai yra orientuoti į plėtrą. Žemiau pateikiami keli mūsų programų, kurios sukuria pridėtinę vertę HxGN EAM sistemos standartiniams moduliams ir funkcijoms, pavyzdžiai:

Pasiruošimas ilgoms, remontui skirtoms prastovoms ir vykdymas, įskaitant darbų apimties paruošimą ir vertinimą. Parengiamųjų veiksmų ir prastovos darbų grafiko parengimas, poreikių dideliems medžiagų kiekiams tvarkymas, bendravimas su rangovais, užsakymų rangovams formavimas, precizišką darbo eigos stebėseną. Prastovos metu pateiktų užsakymų valdymas, atliktų darbų analizę ir, galiausiai, visos informacijos paketo apie prastovą archyvavimas žinių bazėje. Šis sprendimas skirtas visiems pramonės sektoriams, kuriuose numatomos prastovos, reikalaujančios reikšmingo resursų sutelkimo ir didžiulių organizacinių pastangų.

Sukurtas sprendimas, priešingai nei standartinis biudžeto modulis, apima visą metinio objektų (turtų) priežiūros biudžeto formavimo procesą, pradedant biudžeto poreikių ataskaitų teikimu, baigiant biudžeto užduočių ir biudžeto savininkų dalinių biudžeto pasiūlymų kūrimu, EAM biudžeto versijos konsolidavimu, versijų tikrinimu, versijų patvirtinimo procedūra, versijų optimizavimu ir taisymu, kol pasiekiamas patvirtintos galutinės versijos naudojimo etapas. Visi nauji darbo užsakymai šiuo metu yra tikrinami atsižvelgiant į biudžeto lėšų prieinamumą, o jų išlaidos yra kaupiamos pagal konkrečia biudžeto eilute.

Patobulinta investicijų ir sąnaudų projektų modulio versija, apimanti procesą nuo pateiktos paraiškos projektui pradėti iki skaičiavimo ir biudžeto formavimo, techninio ir organizacinio projekto paruošimo, užsakymų išdavimo, reikalavimų medžiagoms įgyvendinimo, darbų grafiko sudarymo, ataskaitų apie projekto užduočių eigą teikimo, atsiskaitymo už projektą ir galimo ilgalaikio turto įtraukimo į atsargų registrą.

Šis modulis skirtas koordinuoti didelį kiekį darbų, susijusių su daugelio išorės rangovų vykdomais užsakymais, remiantis atsiskaitymo schema pagal fiksuotą kainą ir normines faktines darbo valandas ar kt. Įdiegiamas progresyvus planavimo modelis kontroliuojant darbo krūvį, reikšmingos pažangos laipsnį, darbo, kurį dar reikia atlikti vertinant vėlavimų riziką. Šis sprendimas papildo darbuotojų ir specialistų planuojamų darbų užsakymų funkcionalumą.

Ši funkcija pakeičia užsakymui skirtą standartinę medžiagų funkciją ir siūlo efektyvų ilgų medžiagų sąrašų sudarymą, bei pusiau automatinį medžiagų poreikio, nurodytų šiose formuluotėse, generavimą, kartu, jei reikia, eksportuojant transakcijas į išorinę ERP sistemą. Išplėstinė funkcija naudojama vykdant prastovų, investicijų ir atnaujinimo projektus.