Aktualności Technologie CMMS Wdrożenia
Czemu służy zbieranie danych o produkcji?

Czemu służy zbieranie danych o produkcji?

Omówienie studium przypadku dla linii produkcyjnej. Zbieranie danych o produkcji ułatwia nie tylko właściwe zarządzanie daną firmą, ale przede wszystkim jest sposobem na optymalizację całego procesu. Swoistego rodzaju pomostem pomiędzy producentem, ewentualnymi pośrednikami a odbiorcą docelowym jest transport, który ma kluczowe znaczenie dla firmy. Zasadniczo proces logistyczny to przepływ określonego materiału, surowca, wyrobu lub informacji wraz z powiązanymi komponentami, takimi jak drogi transportowe, bazy danych oraz magazyny. W procesie tym istotne jest zachowanie powiązań pomiędzy materiałem a informacją, związaną z nim podczas przepływu.

Procesy logistyczne stanowią więc powiązany zestaw działań, czynności oraz operacji związanych z produkcją, transportem, magazynowaniem oraz sprzedażą, które dla większej skuteczności muszą zostać skoordynowane w jeden system logistyczny.

W czym pomaga zbieranie danych?

Zbieranie danych w procesie produkcji istotne jest w wielu względów. Ułatwia między innymi pracę w wypadku nagłych awarii, czy innych sytuacji tego typu. Jednocześnie jest to idealny sposób na usystematyzowanie wszelkiej dokumentacji i pomaga uniknąć dokumentacji papierowej. Każda osoba, która prowadzi własną firmę doskonale wie, jak kłopotliwe bywa zbieranie wszelkich istotnych dokumentów w papierowej wersji.

W przypadku przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją wytwarzanych przez siebie towarów bądź dystrybucją w ogóle, organizacja transportu jest jedną z najbardziej skomplikowanych dziedzin. Konieczność zaopatrzenia skierowanego w obie strony – zarówno do siedziby firmy, jak z niej do innych podwykonawców i odbiorców oznacza ciągłą żonglerkę terminami i wolną przestrzenią magazynową.

Pozwala zmniejszyć nakład pracy

Koordynacja tych czynników to spory nakład pracy. Nawet drobna pomyłka oznacza bowiem kolizję czyli sytuację, w której transport nie dotrze do miejsca przeznaczenia w odpowiednim czasie bądź lub też nie zostaną dostarczone materiały niezbędne do produkcji. Sytuacją kryzysową może być nawet tak pozornie błahe zdarzenie jak to, w której dostawca zmuszony czekać na parkingu przy firmie przez brak wolnego miejsca rozładunkowego czy przestrzeni na magazynie. Jedno opóźnienie skutkuje kolejnymi, w efekcie kolejne opóźnienia i problemy mają charakter lawinow

Klucz do optymalizacji kosztów

Systematyczne zbieranie, a także analiza danych umożliwia także optymalizację kosztów w firmie. Sprawne identyfikowanie wszelkich kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo sprawia, iż można łatwo, dzięki analizie, wskazać wydatki, które są zbyt duże bądź nawet zbędne. Zatem w tym wypadku skrupulatne zbieranie danych jest niezwykle ważne i potrzebne dla tego, aby praca danego przedsiębiorstwa była w pełni wydajna i zoptymalizowana.

I chociaż element minimalizacji ryzyka również zawiera się w planach logistycznych, to nie wszystko można przewidzieć. Dodatkowo istotną umiejętnością będzie także – zarówno w przypadku mniejszych i większych firm – umiejętność redukcji kosztów. Zatem warto zaznaczyć, iż w takim wypadku korzystanie z systemów wspoomagających, takich jak, dla przykładu CMMS, sprawia, iż gromadzenie wszelkich niezbędnych danych staje się znacznie prostsze. Wszelkie atuty tego typu systemów to nie tylko umożliwienie koordynacji prowadzonych projektów, zarządzanie czasem pracowników, szybka reakcja w wypadku awarii, ale także gromadzenie niezbędnych danych i wszelkiej dokumentacji. Dzięki systemom takim jak CMMS ograniczenie biurokracji staje się możliwe i osiągalne. A zarządzanie przedsiębiorstwem jeszcze prostsze.

Jednocześnie w takim wypadku warto współpracować z osobami, które niejako mogą i co najważniejsze potrafią wspomóc pracę całego systemu. Świetnie wykształceniu i zaznajomieni z najnowszymi trendami analitycy i informatycy mogą okazać w tym wypadku nieoczenioną pomoc przy analizie pozyskanych i zebranych danych. Zatem warto korzystać z pomocy najlepszych fachowców w tej dziedzinie, którzy znają i nie boją się wprowadzać innowacyjne rozwiązania, wspierające proces zarządzania firmą.

Zobacz również: