Aktualności Komputerowe wsparcie zarządzania utrzymaniem ruchu
Rola CMMS w czasach pandemii

Rola CMMS w czasach pandemii

Rola CMMS w czasach pandemii. Dziś system CMMS stał się podstawą wspomagania utrzymania ruchu zakładów produkcyjnych. Jest to technologia szeroko stosowana, stale ulepszana i staje się cyfrowym elementem zarządzania we wszystkich aspektach związanych z rynkiem i funkcjami produkcyjnymi. Typowe funkcje realizowane przez CMMS (Computer Maintenance Management System) to: planowanie czynności przeglądowych i konserwacyjnych, zarządzanie sprzętem, rejestracja dokumentów, rejestracja zdarzeń, takich jak: awaria, naprawa, przegląd czy plan pracy.

Wiele z ich dzisiejszych zadań jest związanych ze złożonymi rozwiązaniami ERP do planowania zasobów przedsiębiorstwa. Czy rola CMMS w czasach pandemii się zmieniła? Czy system ten jest w ogóle dalej potrzebny? Na te pytania odpowiemy w poniższym artykule.

CMMS w praktyce

Wsparcie planu klasy CMMS dla zadań utrzymania ruchu wykonywanych przez pracowników jest oczywiste, a na temat weryfikacji zgodności czy przeprowadzania różnych analiz, które mogą pomóc ocenić koszty i zakres usług, mówi się bardzo rzadko. Im bardziej zaawansowany pakiet oprogramowania, tym bardziej rozbudowane narzędzia analityczne jest dostępne dla przedsiębiorstwa.

Coraz częściej pakiety oprogramowania CMMS są hostowane przez dostawców w chmurze obliczeniowej i dostępne w sieci w modelu SaaS. Coraz częściej zwraca się uwagę na różne wymagania związane z utrzymaniem infrastruktury i zarządzaniem nią. Dlatego na rynku dostępne są różne aplikacje, które mogą pomóc w kontrolowaniu codziennej pracy obiektu. Ze względu na wady lokalnych systemów CMMS obserwujemy rosnącą popularność rozwiązań SaaS (Software as a Service), które stają się coraz bardziej dostępne pod względem infrastruktury, ceny czy dostępu do szybkich łączy internetowych. Dlatego każdą firmę stać na możliwość wdrożenia systemu CMMS w chmurze.

Oprogramowanie SaaS to najbardziej zaawansowane rozwiązanie, które zapewnia automatyczną konfigurację aplikacji i serwerów, sprawia, że wymagania infrastruktury IT są nieistotne, a także pozwala zachować wszystkie zalety lokalnego systemu CMMS, przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów i nakładów pracy związanych z utrzymaniem oprogramowania.

Czy system CMMS się opłaca?

Skomputeryzowane oprogramowanie do zarządzania konserwacją różni się pod względem złożoności, ceny i specyfiki branży. Należy pamiętać, że CMMS jest czasami wymienny z systemami zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (EAM). Jednak zdaniem ekspertów rozwiązania EAM zwykle zapewniają lepsze funkcje do obsługi różnych zasobów, takich jak maszyny fizyczne lub sprzęt IT, do których można uzyskać centralny dostęp w całym przedsiębiorstwie. Wręcz przeciwnie, CMMS jest zwykle ograniczony do zasobów fizycznych w sieci małych obiektów lub nawet do jednej lokalizacji. Obecnie systemy CMMS i EAM nie wykluczają się wzajemnie. Często są zintegrowane ze sobą i z systemem ERP. Choć podstawowe funkcje CMMS opracowane 25 lat temu nadal stanowią podstawę takich programów, to obserwujemy rozwój technologii mobilnej i wykorzystanie chmury obliczeniowej.

Koszty przestojów sprzętu i zatrzymania produkcji są ogromne, dlatego zapobieganie i częste przeglądy są bardzo ważne, aby zminimalizować ryzyko awarii. Dział utrzymania ruchu powinien również kontrolować zawartość magazynu części zamiennych, ponieważ w przypadku awarii maszyny może się okazać, że wadliwych części nie ma na stanie, więc trzeba odczekać dwa tygodnie, zanim będą mogły zostać dostarczone. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, ponieważ znacznie wydłuży to czas przestoju sprzętu, a tym samym zwiększy koszt z powodu pominięcia maszyny w procesie produkcyjnym lub spowoduje zatrzymanie produkcji w przypadku krytycznego sprzętu. W celu wsparcia i usprawnienia pracy konserwatorów opracowano systemy komputerowe, z których coraz częściej korzystają firmy. Przykładem takiego systemu jest CMMS. Systemy te zapewniają dostęp do wszelkich informacji o parku maszyn, dają możliwość zgłoszenia usterki lub aktualnej awarii, a także umożliwiają personelowi zarządzanie nią. Jedną z głównych zalet tego systemu jest możliwość sterowania magazynami i urządzeniami w przedsiębiorstwie poprzez tworzenie struktury w systemie i dostosowywanie jej. Czy rola zmieniła się w czasie pandemii? Spójrzmy.

Rola CMMS podczas pandemii

Obecna sytuacja związana z pandemią wpływa nie tylko na relacje międzyludzkie, ale również zmienia postrzeganie zarządzania przedsiębiorstwem. Właściciele firm zostają zmuszeni do zadbania o udokumentowanie wiedzy o czynnościach i procesach, z których duża część znajdowała się dotychczas tylko w głowach pracowników. Dlatego właśnie ryzyko związane z długotrwałą nieobecnością kluczowych pracowników z powodu zachorowań determinuje konieczność przelania wiedzy “z głowy na papier”. Brak obecności nawet jednego człowieka, który posiada wiedzę na temat określonych działań czy czynności jakie są wymagane przy pracy, może przynieść negatywne skutki nawet dla całej firmy. W takiej sytuacji wsparcie daje wdrożenie takiego rozwiązania jakim jest system CMMS, dzięki któremu wiedza gromadzona jest w sposób umożliwiający korzystanie z niej przez wielu pracowników. Dzięki wdrożeniu takiego narzędzia decyzje mogą być podejmowane na podstawie rzetelnie zebranych danych, a nie tylko na podstawie mniej lub bardziej trafnych opinii doświadczonych ekspertów. Dodatkową zaletą systemu, jest zastąpienie części interakcji twarzą-w-twarz działaniami podejmowanymi w systemie (np. zarządzanie pracą UR, zgłaszanie awarii i usterek oraz monitorowanie ich usuwania).

Spadek wyniku finansowego firmy spowodowany warunkami epidemiologicznymi sprawia, że niechętnie postrzegamy potencjalną każdą nową inwestycję, która nie jest krytyczna dla funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa. Warto jednak przeanalizować, czy rezygnując z wdrożenia systemu CMMS nie poniesiemy w perspektywie czasu dużo większych kosztów niż sama inwestycja. Czasu jest coraz mniej, a wdrożenie systemu to co najmniej kilka miesięcy, dlatego warto możliwie wcześnie podjąć decyzję o wyborze rozwiązania CMMS.

Zobacz również: Systemy CMMS | System do utrzymania ruchu | System CMMS | Program do utrzymania ruchu | Facility Management | CMMS | Czym jest System CMMS?

Zobacz również: