Aktualności
Jak system EAM wpływa na koszty związane z utrzymaniem firmy

Jak system EAM wpływa na koszty związane z utrzymaniem firmy

Jak system EAM wpływa na koszty związane z utrzymaniem firmy

W ostatnich latach bardzo zmieniło się podejście organizacyjne i metody zarządzania majątkiem przedsiębiorstw. Wdrożenie w firmie nowoczesnych systemów informatycznych znacznie ułatwia koordynację całą infrastrukturą techniczną, zwiększa efektywność zasobów przedsiębiorstwa i pozwala na optymalną koordynację działań wynikających z zarządzania gwarancjami. Jeśli pragniecie usprawnić kontrolę nad wszelkimi kosztami związanymi z utrzymaniem przedsiębiorstwa, powinniście wprowadzić w niej wysokiej klasy systemy informatyczne np. Infor EAM. Dlaczego EAM z roku na rok stają się coraz bardziej popularne w firmach i jaki jest zakres możliwości zastosowania w organizacji tego innowacyjnego rozwiązania? Zapraszamy do lektury poniższego tekstu.

Co to są systemy klasy EAM?

EAM to akronim wywodzący się od angielskiego określenia Enterprise Asset Management, pod którym rozumiemy zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa czyli działania związane z projektowaniem, budową, rozruchem, eksploatacją, konserwacją, wymianą zakładów, wyposażenia bądź innych elementów typowych dla funkcjonowania organizacji.
Z systemem EAM należy kojarzyć natomiast specjalistyczne rozwiązania informatyczne, które kompleksowo wspomagają zarządzanie majątkiem organizacji, ograniczają koszty eksploatacji urządzeń i infrastruktury zarządzania gwarancjami w firmie. EAM często są kojarzone z systemami klasy System CMMS mającymi zastosowanie w utrzymaniu ruchu, ale warto zdać sobie sprawę, że ich wykorzystanie znacznie wykracza poza ten obszar i umożliwia naprawdę efektywne oraz całościowe zarządzenie innowacyjnym przedsiębiorstwem.

Jakie korzyści wynikają z wdrożenia EAM w firmie?

Zarządzanie przedsiębiorstwem to bardzo skomplikowany i odpowiedzialny proces związany z cyklem aktywów materialnych organizacji. Na szczęście nowoczesne systemy EAM znacznie ułatwiają przedsiębiorcom tego rodzaju działania. Dzięki wdrożeniu EAM będziecie mogli efektywnie zarządzać swoim personelem i majątkiem firmy. To nowoczesne rozwiązanie informatyczne sprawi, że będziecie mieli łatwy dostęp do wszystkich umów, zleceń i historii zamówień zgromadzonych w jednym miejscu, jak również usprawnicie sobie koordynację działań wynikających z zarządzania gwarancjami.

Jak efektywnie koordynować zarządzanie gwarancjami serwisowymi?

Producenci zdają sobie sprawę, że jednym z kluczowych czynników, które wpływają na podjęcie decyzji o zakupie środka trwałego jest jego wysoka jakość. Właśnie z tego powodu wielu z nich udziela klientom dobrowolnej gwarancji mającej zaświadczać prawdziwą wartość ich produktów. Niestety przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy, jak skomplikowany jest proces umiejętnego zarządzania gwarancjami i rękojmią w organizacji, przez co niejednokrotnie narażają klientów na kosztowne naprawy we własnym zakresie, a sami znacznie zwiększają swoje koszty eksploatacji oraz pogarszają swoje ROA czyli wskaźnik rentowności aktywów.

Co zrobić, by efektywnie zarządzać gwarancjami i umowami serwisowymi w firmie oraz ustrzec się wyżej wymienionych przykrych konsekwencji?

  • Zadbajcie o gromadzenie w jednym systemie i z łatwym dostępem dla pracowników Utrzymania Ruchu danych o warunkach, terminie, zakresie gwarancji lub umowy terminowej.
  • Pamiętajcie, że monitorowanie statusu każdej realizacji powinno być przejrzyste i ułatwiające sprawne śledzenie całej historii zgłoszeń.

    System CMMS
    System CMMS
  • Aby lepiej ocenić zasadność posiadania lub braku umów serwisowych konieczne jest gromadzenie przez Was szczegółowych informacji o dokonywanych naprawach z kategoryzacją kosztów części pracy, usług, itp.
  • Pilnujcie automatycznego monitorowania zbliżających się terminów wygasania gwarancji lub umów serwisowych. Dzięki temu unikniecie niezręcznych sytuacji takich jak np. zgłoszenia istniejących nieprawidłowości już po terminie wygaśnięcia umowy.

Optymalnym rozwiązaniem byłoby stworzenie w Waszej firmie stanowiska pracy dla specjalisty ds. zarządzania gwarancjami, który będzie sprawował kontrolę nad powyższymi czterema obszarami. Do zakresu obowiązków takiego pracownika warto byłoby zaliczyć koordynację bieżących działań, które wynikają z gwarancji i umów serwisowych – chodzi tutaj np. o budżet, harmonogram, umowy z podwykonawcami, troskę o prawidłowe przeprowadzanie przetargów na prace dodatkowe.

EAM a działania wynikające z zarządzania gwarancjami

Zdaniem wielu przedsiębiorców podążanie za wyżej wymienionymi regułami skutecznego zarządzania gwarancjami i umowami serwisowymi jest bardzo pracochłonne i kosztowne. Na szczęście na rynku dostępne są nowoczesne rozwiązania informatyczne w postaci systemów klasy EAM i części systemów CMMS z modułami funkcjonującymi wedle wspomnianych wcześniej czterech zasad zarządzania gwarancjami. Dzięki nim macie teraz możliwość sprawnej i ekonomicznej obsługi większej ilości zdarzeń związanych z gwarancjami lub umowami serwisowymi. Systemy EAM sprawiają, że znacznie ograniczacie koszty eksploatacji majątku i napraw, optymalizujecie zużycie urządzeń i infrastruktury, a co więcej widocznie zwiększacie efektywność posiadanych w firmie zasobów.

W jakich branżach i na jakich obszarach funkcjonalności firmy sprawdza się EAM?

Jak już wspominaliśmy, systemy EAM stają się coraz bardziej popularne i coraz chętniej są wykorzystywane zarówno przez małe, jak i większe firmy z wielu branż. Wśród klientów firm informatycznych oferujących takie nowoczesne rozwiązania EAM znajdują się przedstawiciele branży przemysłowej, produkcji, transportu, logistyki, handlu, jak również branży budowlanej. Zastanawiacie się pewnie, kto najczęściej i w jakim zakresie korzysta obecnie z innowacyjnych systemów EAM. Takie oprogramowanie do zarządzania aktywami przedsiębiorstwa pozwala sprawnie radzić sobie z wyposażeniem firmy, jak również innych środków trwałych.

System EAM pozwala koordynować zarówno obsługę techniczną i naprawy maszyn i pojazdów, jak również obsługę flot pojazdów i innych elementów wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa. Warto mieć świadomość, że właściwie dobrane i umiejętnie wykorzystywane w firmie systemy EAM pozwalają stworzyć wartościowe struktury danych i historii działalności przedsiębiorstwa na podstawie np. typu wyposażenia, lokalizacji, linii produkcyjnej, grupy, czy klasy produktów.

Jak nietrudno się domyślić na podstawie powyższych informacji, wdrożenie oprogramowania EAM to jeden z najważniejszych czynników mających wpływ na zwiększenie przychodów firmy i oferowanie klientom produktów oraz usług najwyższej jakości. Inwestycja w systemy EAM pozwoli Wam rozwiązać również wiele problemów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zwiększyć zwrot z inwestycji w tzw. środki trwałe.

Jeśli jesteście zainteresowani wdrożeniem w swojej formie systemu EAM, warto poważnie rozważyć ofertę Eurotronic, który posiada bogate doświadczenie, jeśli chodzi o budowanie rozwiązań opartych na Infor EAM. System Infor EAM można zmodyfikować tak, by jak najlepiej odpowiadał potrzebom Waszego przedsiębiorstwa i umożliwiał maksymalne wykorzystywanie gromadzonych w nim różnorodnych danych.

Zobacz również: