Aktualności
Jak system EAM wpływa na koszty związane z utrzymaniem firmy

Jak system EAM wpływa na koszty związane z utrzymaniem firmy

Podejście organizacyjne wraz z metodami zarządzania majątkiem firm zmienia się coraz bardziej wśród przedsiębiorców. Na przestrzeni ostatnich kilku lat wzrosła znacząco świadomość strat jakie może wywołać nieodpowiednie zarządzanie zasobami. Dlatego właśnie firmy poszukują na rynku odpowiednich narzędzi do tego, aby maksymalnie zwiększyć swoją efektywność w prawidłowym zarządzaniu. Stosując nowoczesne rozwiązania informatyczne można znacznie ułatwić koordynację całej infrastruktury technicznej oraz działań wynikających z zarządzania gwarancjami. Jeśli chcecie usprawnić kontrolę nad wszelkimi kosztami związanymi z utrzymaniem przedsiębiorstwa, powinniście wdrożyć w niej wysokiej klasy systemy informatyczne np. HxGN EAM. Dlaczego systemy EAM z roku na rok stają się coraz bardziej popularne w firmach i jaki jest zakres możliwości zastosowania w organizacji tego innowacyjnego rozwiązania? Zapraszamy do lektury poniższego tekstu.

Co to są systemy klasy EAM?

EAM to akronim wywodzący się od angielskiego określenia Enterprise Asset Management, który oznacza zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa czyli działania związane z projektowaniem, budową, eksploatacją, konserwacją, wyposażenia bądź innych elementów typowych dla funkcjonowania organizacji.
Z systemem EAM należy kojarzyć natomiast specjalistyczne rozwiązania informatyczne, które kompleksowo wspomagają zarządzanie majątkiem organizacji, ograniczają koszty eksploatacji urządzeń i infrastruktury zarządzania gwarancjami w firmie. Systemy EAM często są kojarzone z systemami klasy System CMMS mającymi zastosowanie w utrzymaniu ruchu, ale warto zdać sobie sprawę, że ich wykorzystanie znacznie wykracza poza ten obszar i umożliwia naprawdę efektywne oraz całościowe zarządzenie innowacyjnym przedsiębiorstwem.

Jakie korzyści wynikają z wdrożenia EAM w firmie?

Zarządzanie przedsiębiorstwem to bardzo skomplikowany i odpowiedzialny proces związany z cyklem aktywów materialnych organizacji. Na szczęście nowoczesne systemy EAM znacznie ułatwiają przedsiębiorcom tego rodzaju działania. Dzięki wdrożeniu EAM będziecie mogli efektywnie zarządzać swoim personelem i majątkiem firmy. To nowoczesne rozwiązanie informatyczne, które umożliwia łatwy dostęp do wszystkich umów, zleceń i historii zamówień zgromadzonych w jednym miejscu, jak również usprawnia koordynację działań wynikających z zarządzania gwarancjami.

Jak efektywnie koordynować zarządzanie gwarancjami serwisowymi?

Producenci zdają sobie sprawę, że jednym z kluczowych czynników, które wpływają na podjęcie decyzji o zakupie środka trwałego jest jego wysoka jakość. Właśnie z tego powodu wielu z nich udziela klientom długoletniej gwarancji mającej zaświadczać prawdziwą wartość ich produktów. Niestety przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy, jak skomplikowany jest proces umiejętnego zarządzania gwarancjami i rękojmią w organizacji, przez co niejednokrotnie narażają klientów na kosztowne naprawy we własnym zakresie, a sami znacznie zwiększają swoje koszty eksploatacji oraz pogarszają swoje ROA czyli wskaźnik rentowności aktywów.

Co zrobić, by efektywnie zarządzać gwarancjami i umowami serwisowymi w firmie oraz ustrzec się wyżej wymienionych konsekwencji?

  • Należy zadbać o gromadzenie danych o warunkach, terminie, zakresie gwarancji lub umowy terminowej w jednym systemie i z łatwym dostępem dla pracowników Utrzymania Ruchu.
  • Warto pamiętać, że monitorowanie statusu każdej realizacji powinno być przejrzyste i ułatwiające sprawne śledzenie całej historii zgłoszeń.

    System CMMS
    System CMMS
  • Aby lepiej ocenić zasadność posiadania lub braku umów serwisowych konieczne jest gromadzenie szczegółowych informacji o dokonywanych naprawach z kategoryzacją kosztów części pracy, usług, itp.
  • Należy pilnować automatycznego monitorowania zbliżających się terminów wygasania gwarancji lub umów serwisowych. Dzięki temu unikniecie niezręcznych sytuacji takich jak np. zgłoszenia istniejących nieprawidłowości już po terminie wygaśnięcia umowy.

 

 

EAM a działania wynikające z zarządzania gwarancjami

Zdaniem wielu przedsiębiorców podążanie za wyżej wymienionymi regułami skutecznego zarządzania gwarancjami i umowami serwisowymi jest bardzo pracochłonne i kosztowne. Na szczęście na rynku dostępne są nowoczesne rozwiązania informatyczne w postaci systemów klasy EAM i części systemów CMMS z modułami funkcjonującymi wedle wspomnianych wcześniej czterech zasad zarządzania gwarancjami. System EAM przede wszystkim usprawni obsługę większej ilości zdarzeń związanych z gwarancjami lub umowami serwisowymi. Dzięki wdrożeniu tego rozwiązania firma ograniczy koszty eksploatacji majątku i napraw, zoptymalizuje zużycie urządzeń i infrastruktury, a co więcej widocznie zwiększy się efektywność posiadanych w firmie zasobów.

W jakich branżach i na jakich obszarach funkcjonalności firmy sprawdza się EAM?

Jak już wspominaliśmy, systemy EAM stają się coraz bardziej popularne i coraz chętniej są wykorzystywane zarówno przez małe, jak i większe firmy z wielu branż. Wśród klientów firm informatycznych oferujących takie nowoczesne rozwiązania EAM znajdują się przedstawiciele branży przemysłowej, produkcji, transportu, logistyki, handlu, jak również branży budowlanej. Takie oprogramowanie do zarządzania aktywami przedsiębiorstwa pozwala sprawnie radzić sobie z wyposażeniem firmy, jak również innych środków trwałych.

System EAM pozwala koordynować zarówno obsługę techniczną, naprawy maszyn i pojazdów, jak również obsługę floty pojazdów i innych elementów wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa. Warto mieć świadomość, że właściwie dobrane i umiejętnie wykorzystywane w firmie systemy EAM pozwalają stworzyć wartościowe struktury danych i historii działalności przedsiębiorstwa na podstawie np. typu wyposażenia, lokalizacji, linii produkcyjnej, grupy, czy klasy produktów.

Jak nietrudno się domyślić na podstawie powyższych informacji, wdrożenie oprogramowania EAM to jeden z najważniejszych czynników mających wpływ na zwiększenie przychodów firmy i oferowanie klientom produktów oraz usług najwyższej jakości. Inwestycja w systemy EAM pozwoli Wam rozwiązać również wiele problemów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zwiększyć zwrot z inwestycji w tzw. środki trwałe.

Jeśli jesteście zainteresowani wdrożeniem w swojej firmie systemu EAM, zapraszamy do zapoznania się z ofertą Eurotronic. Nasza firma posiada bogate doświadczenie, jeśli chodzi o budowanie rozwiązań opartych na HxGN EAM. System HxGN EAM można zmodyfikować tak, by jak najlepiej odpowiadał potrzebom Waszego przedsiębiorstwa i umożliwiał maksymalne wykorzystywanie gromadzonych w nim różnorodnych danych.

Zobacz również:

  1. Czym jest System CMMS?
  2. Systemy CMMS