Aktualności
Jaka jest różnica pomiędzy systemami klasy EAM a CMMS?

Systemy CMMS i EAM to systemy, które wspierają zarządzanie utrzymaniem ruchu. Skierowanie są one przede wszystkim do zakładów produkcyjnych, pomagają zoptymalizować oraz usprawnić ich pracę. Na polskim rynku takich systemów jest już ponad 40, jednak każdy z nich działa na podobnych zasadach.

Czym jest system CMMS?

Nazwa klasy systemów CMMS (Computerised Maintenance Management System) możemy tłumaczyć jako komputerowy system zarządzania utrzymaniem ruchu. Ponieważ pierwsze takie systemy powstały na koniec lat 60-tych to podkreślano w ich nazwie, że są „komputerowe”. Obecnie nie ma takiej potrzeby, stąd coraz częściej rozwija się skrót CMMS jako system zarządzania utrzymaniem ruchu. Systemy utrzymania ruchu to specjalistyczne oprogramowania dedykowane działom technicznym, które odpowiadają za zapewnienie niezawodności funkcjonowania zakładów produkcyjnych. Wspomaga ich pracę poprzez:

 1. Zarządzanie rejestrem wyposażenia przedsiębiorstwa.
 2. Planowanie przeglądów, prac remontowych i konserwacyjnych.
 3. Zarządzanie procedurami nadzoru wyposażenia i inną dokumentacją.
 4. Rejestrowanie i powiadamianie o pojawiających się awariach.
 5. Zarządzanie stanem magazynu części zamiennych i akcesoriów do maszyn.
 6. Rozliczanie zleceń awaryjnych, harmonogramowych, planowanych, konserwacji itp.
 7. Zarządzanie personelem służb utrzymania ruchu, w tym harmonogramem pracy.
 8. Generowanie raportów oraz przeprowadzanie analizy w zakresie efektywności systemów utrzymania ruchu.
 9. Planowanie i kontrolę wykonania budżetu.

Profesjonalne systemy CMMS poza integracją z warstwą służącą do bezpośredniego zarządzania, wyposażone są w interfejsy umożliwiające integrowanie się z maszynami, co oznacza że programy same raportują awarie i przestoje w pracy maszyn.

System CMMS upraszcza zarządzanie pracami w zakresie gospodarki remontowo-konserwacyjnej, magazynowej i zamówień, a również prowadzenie i obieg prawidłowej dokumentacji czy informacji, co pozwala na poprawę działania całego zakładu.

Czym jest system EAM?

Nazwę systemu EAM (Enterprise Asset Management) można przetłumaczyć jako Zarządzanie Aktywami Przedsiębiorstwa. Ze względu na rozróżnienie aktywów trwałych i obrotowych bardziej trafną nazwą mogłoby być Zarządzanie Aktywami Trwałymi lub Zarządzanie Majątkiem Trwałym. Jest to oprogramowanie do zarządzania wszystkimi fizycznymi zasobami przedsiębiorstwa. Obsługuje ono w całości aspekty prowadzenia i organizacji nowoczesnych zakładów dysponujących rozległą infrastrukturą. Tego typu rozwiązania dla efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem zawierają wiele zaawansowanych funkcji, takich jak:

 1. Pełne zarządzanie cyklem życia zasobów przedsiębiorstwa.
 2. Elastyczne planowanie konserwacji.
 3. Zarządzanie gwarancjami.

Systemy EAM poza spełnianiem wszystkich funkcji systemów CMMS umożliwiają zarządzanie całym majątkiem fizycznym firmy. Dzięki wdrożeniu systemu informatycznego tej klasy można sprawnie zarządzać: sprzętem, materiałami, pracownikami, pilnować terminów przeglądów i konserwacji. To podnosi skuteczność całego systemu informatycznego wspierającego kompleksowo funkcjonowanie zakładu.

Jakie są różnice pomiędzy systemami CMMS a EAM?

Zasadnicza różnica pomiędzy CMMS a EAM odnosi się do obsługiwanych faz cyklu życia aktywów. O ile CMMS jest skupiony na zarządzaniu aktywami i utrzymaniu obiektu w fazie operacyjnej, to EAM posiada funkcje pozwalające na pełną obsługę aktywów od fazy planowania, poprzez fazę nabycia, fazę operacji i utrzymania oraz fazę likwidacji lub sprzedaży. W ramach dobrego systemu Enterprise Asset Management część utrzymania ruchu jest tylko podzbiorem, częścią tego systemu.

W obu systemach planujemy prace remontowe, cykliczne. Zarówno system CMMS, jak i system EAM mają opcję budżetowania, zwłaszcza że część planowanych prac może być dużymi pracami projektowymi, jak na przykład postawienie nowego magazynu.

Pomimo tego, że obecnie terminy CMMS i EAM często używane są zamiennie, to warto pamiętać, że system EAM odnosi się do szerszego zakresu działalności przedsiębiorstwa niż system CMMS. Można powiedzieć, że system EAM zawsze zawiera w sobie komponent CMMS, natomiast system CMMS nie zawiera rozwiązania klasy EAM.

Obsługa całego cyklu życia aktywów pozwala za pomocą jednego systemu na podejmowanie bardziej biznesowo trafnych decyzji. Dzieje się tak, ponieważ w każdej fazie EAM pozwala na podejmowanie decyzji na podstawie rzetelnych i adekwatnych danych. Już w fazie planowania następuje analiza trendów pozwalająca na identyfikację potrzeb nabycia wraz z określeniem spodziewanej wartości dodanej, jaka się z tym wiąże. Od momentu nabycia następuje kalkulacja kosztów, której analiza w trakcie fazy operacyjnej pozwala na bieżące monitorowanie zasadności dalszej eksploatacji. W przypadku gdy rosnące koszty związane z utrzymaniem przekroczą punkt rentowności, zostanie podjęta decyzja o odnowieniu, likwidacji lub sprzedaży środka trwałego. Historia wszystkich kosztów związanych z aktywem ułatwi decyzję o kolejnych inwestycjach.

Podsumowując, dobre zarządzanie aktywami to nie tylko zaplanowanie i śledzenie wykonanych prac, ale też umiejętność rozpoznawania potencjalnych problemów i szybkiego reagowania na nie. Wdrożenie systemu EAM/CMMS to efektywniejsze funkcjonowanie firmy.

Zobacz również:

 1. Czym jest System CMMS?
 2. Systemy CMMS
 3. Jakie są najważniejsze funkcje systemu CMMS?
 4. Aplikacja mobilna E-MOBILE – co warto o niej wiedzieć?
 5. CMMS dla Małych Firm. Czy Małe Firmy Również Mogą Skorzystać z Systemu CMMS?
 6. Czy CMMS wspiera zarządzanie zasobami ludzkimi?
 7. CMMS wspiera optymalne planowanie pracy – jako wsparcie w optymalnym planowaniu prac