Komputerowe wsparcie zarządzania utrzymaniem ruchu Technologie
Rola CMMS w praktyce

Rola CMMS w praktyce

Rola CMMS w praktyce

Zarządzanie firmą to m.in. terminowe i sprawne planowanie wszystkich działań. W celu prawidłowego nadzorowania wszystkich aktywów biznesowych warto zastosować  do tego odpowiednie oprogramowanie, które znacząco polepszy funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Taką rolę może spełnić system CMMS, dzięki któremu możemy kompleksowo zarządzać wszelkimi czynnościami związanymi z obszarem utrzymania ruchu. Czym jest system CMMS i jaka jest jego rola w praktyce? Odpowiadamy na te pytania poniżej.

Czym jest system CMMS?

System CMMS (Computer Maintenance Management System) to  rozwiązanie, dzięki któremu w szybki i skuteczny sposób można kontrolować dostępność zasobów, zmniejszyć liczbę awarii i odpowiednio zaplanować wszystkie prace przeglądowo-serwisowe. Oprogramowanie CMMS może pomóc w uproszczeniu i śledzeniu wszystkich aspektów czynności konserwacyjnych

Rola CMMS w praktyce
Rola CMMS w praktyce

przedsiębiorstwa. Ponieważ operacje stają się coraz bardziej złożone, utrzymanie scentralizowanego systemu bazy danych staje się krytyczne zwłaszcza w dzisiejszych czasach.

CMMS, szczególnie dla początkujących, wydaje się pojęciem bardzo abstrakcyjnym, dlatego warto zapoznać się z tym narzędziem w praktyce. System CMMS składa się z wielu różnych modułów. Do najważniejszych z nich należą:

  • Zarządzanie informacjami o usterkach i błędach,
  • Zarządzanie hierarchiczną strukturą obiektów technicznych,
  • Zarządzanie pracami konserwacyjnymi (TBM, PM, CbM), plan postoju remontowego,
  • Zarządzanie i planowanie zleceń pracy,
  • Zarządzanie zapasami części i materiałów, przetwarzanie zapotrzebowań i zakupów,
  • Zarządzanie podwykonawcami,
  • Zarządzanie umiejętnościami personelu,
  • Analiza i raport.

Praktyczność systemów CMMS

Moduły, które opisaliśmy powyżej składają się na całość systemu CMMS. Warto tutaj wspomnieć o serwerach, bazach danych i aplikacjach, które pozwalają na obsługę tego systemu. Mniejsze firmy często korzystają z tabel Excel do takich czynności. Natomiast dla większych firm ten sposób staje się po prostu mało wydajny, więc coraz bardziej zwiększa się potrzeba korzystania z nowoczesnych rozwiązań, jakim jest system CMMS.

Jest to związane bezpośrednio ze wzrostem liczby różnego rodzaju działalności spowodowanych prowadzeniem całego przedsiębiorstwa. Jednocześnie wiele zadań nakłada się na siebie, co oznacza, że ​​aby zachować kontrolę nad wszystkimi treściami, trzeba umiejętnie posługiwać się jednym rozwiązaniem technicznym. W tym przypadku świetnie się sprawdzi właśnie system CMMS.

Początkowo liczba różnych funkcji wydaje się niepotrzebna, ale z czasem każda z nich może być faktycznie wykorzystywana w konkretnej sytuacji. Warto zwrócić uwagę na to, czego potrzebuje nasza firma w pierwszej kolejności, aby system można było poprawnie wdrożyć i z powodzeniem używać.

Zaletą systemu CMMS jest również to, że integruje informacje związane z zarządzaniem parkiem maszyn, co znacznie skraca czas poświęcony na obsługę tych funkcji. Integracja systemów CMMS z oprogramowaniem typu MES lub APS ma  na celu dokładniejsze planowanie zatrzymań, uzyskanie szczegółowych informacji o stratach wydajności oraz uzyskanie szybkiej informacji o awarii maszyn

System CMMS pomaga w zarządzaniu firmą

System CMMS zapewnia nie tylko wygodę właścicielom firm, ale także lepszy komfort pracy dla pracowników. Przydzielanie określonych zadań, a następnie ich wykonywanie nigdy nie było łatwiejsze.  Menadżerowie mogą w precyzyjny sposób uporządkować wszystkie czynności w jednym miejscu, opisując je w instrukcje do wykonania, a następnie śledząc postęp pracy swoich podwładnych.

Harmonogram pracy jest bardzo pomocny przy wykonywaniu określonych zadań. Może również pomóc we wszystkich czynnościach, które są wykonywane sezonowo lub systematycznie, ponieważ pomaga zaplanować wydarzenia w kalendarzu w odpowiedni sposób. Odtąd prace konserwacyjne będą zawsze wykonywane terminowo.

System CMMS może znacznie zmniejszyć liczbę awarii i przestojów poprzez kontrolę stanu maszyn i stopnia ich zużycia, analizę ryzyka awarii oraz zarządzanie harmonogramem prac konserwacyjno-naprawczych. Przekłada się to na poprawę wydajności i lepsze wykorzystanie zasobów. Wszystkie te czynniki bezpośrednio wpływają na poprawę kondycji finansowej firmy. Budżet potrzebny na utrzymanie parku maszyn jest mniejszy niż wcześniej, ponieważ oprogramowanie może zapobiec większości poważnych awarii, drogich napraw i długich przestojów. Poprawie ulega również jakość obsługi klienta, ponieważ Twoja firma działa stabilnie i nieprzerwanie, a dostarczając wysokiej jakości produkty, może dotrzymać deklarowanych klientom terminów.

Wdrożenie i uruchomienie systemu utrzymania ruchu nie jest wcale prostą operacją, ale jego kompleksowe planowanie i organizacja mogą znacząco usprawnić ten proces. Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że celem wykonania wszystkich etapów jest nie tylko szybkie i sprawne uruchomienie systemu. Głównym celem jest osiągnięcie korzyści organizacyjnych i finansowych. System jest tylko narzędziem, które nie może działać samodzielnie. Pamiętaj, że tylko prawidłowe jego użycie może przynieść oczekiwane rezultaty. Kierowanie firmą nigdy nie miało takiego wsparcia technicznego. Dlatego powinieneś rozważyć system, z którego aktualnie korzystasz i zdecydować się na wprowadzenie zmian. Każdy właściciel systemu CMMS uznał to za korzystną zmianę.

Zobacz również: Systemy CMMS | System do utrzymania ruchu | System CMMS | Program do utrzymania ruchu | Facility Management | CMMS

Przeczytaj: