Aktualności Komputerowe wsparcie zarządzania utrzymaniem ruchu
Systemy CMMS

Wsparcie dla utrzymania ruchu, czyli systemy CMMS

Czym są systemy CMMS?

CMMS czyli Computerised Maintenance Management Systems to profesjonalne rozwiązanie informatyczne służące do zarządzania utrzymaniem ruchu w firmie.  Oprogramowanie jest wykorzystywane przede wszystkimw fabrykach produkcyjnych z niezależną komórką organizacyjną odpowiedzialną za utrzymanie stanu technicznego przedsiębiorstwa na określonym poziomie. Oznacza to nie tylko zarządzanie sprzętem produkcyjnym, ale także zarządzanie wszystkimi rzeczowymi aktywami firmy, takimi jak budynki, obiekty, infrastruktura techniczna czy flota.

Wsparcie dla utrzymania ruchu, czyli systemy CMMS

System wspiera szeroko rozumiane firmy produkcyjne w zakresie utrzymania, zarządzania sprzętem, dokumentacją serwisową, planowania konserwacji maszyn i urządzeń. Rozwiązania te wspomagają odpowiednie modelowanie struktury zaplecza służb utrzymania ruchu i ułatwiają codzienną pracę podczas wykonywania zleceń naprawy lub przeglądów. Dokumentacja

używanych maszyn i urządzeń jest łatwo dostępna i przechowywana w formie elektronicznej. Najważniejszą zaletą systemu typu CMMS, po odpowiedniej implementacji, jest minimalizacja nieplanowanych przestojów i redukcja liczby awarii. Sprawdź, jakie są inne zalety wprowadzenia systemu CMMS w Twojej firmie.

Funkcjonalność systemów CMMS

Aby móc jednocześnie poprawiać wydajność i optymalizację procesów, system CMMS musi posiadać kilka niezbędnych funkcji. Po pierwsze, na podstawie stale aktualizowanych rejestrów dla przechowywanych danych, można generować raporty, podsumowania i analizy. Istotną rolę odgrywa tu również system ERP (ang. Enterprise Resource Planning), który dodatkowo wspiera zarządzanie procesami biznesowymi.

Systemy CMMS
Systemy CMMS

W większości firm praca każdego działu opiera się na odrębnych procedurach i nie ma między sobą żadnego związku. Zespół sprzedaży korzysta z innego oprogramowania w porównaniu do działu obsługi klienta, a magazyn stosuje inne procedury niż proces produkcyjny. Informacje z każdego obszaru działalności są gromadzone w oddzielnej bazie danych, co prowadzi do nieefektywnego zarządzania. System ERP służy do zarządzania przedsiębiorstwem, a w rzeczywistości jest używany do planowania jego zasobami. Działa w oparciu o bazę danych, która gromadzi i przetwarza dane i informacje z różnych obszarów firmy, takich jak obsługa klienta i sprzedaż, produkcja, logistyka i magazyny, finanse i księgowość. Informacje z każdego pola są więc gromadzone w tej samej bazie danych, co prowadzi do zwiększenia efektywności zarządzania. System ERP można zintegrować bezpośrednio z CMMS, a wybrane działania mogą być stale monitorowane w centralnym miejscu. Integracja systemu wspomagania zarządzania
utrzymaniem zagwarantuje odpowiednie i aktualne dane, które będą spójne dla całości zakładu.

 

Kolejną ważną funkcją jest automatyczne powiadamianie i przypominanie o planowanych czynnościach konserwacyjnych lub naprawczych. System powiadomi nas o wystąpieniu awarii za pomocą komunikatu, wiadomości email lub sms. W zaawansowanej formie system CMMS może zostać zintegrowany z system typu MES, jeśli taki już istnieje w firmie. Dzięki temu informacja dla służb utrzymania ruchu o wystąpieniu awarii bądź usterki pojawi się od razu po zaczytaniu danych bezpośrednio z maszyny. Ponadto system automatycznie zarządza zapasami części zamiennych oraz zbiera i przetwarza dokumenty. Obsługa urządzeń mobilnych oraz wsparcie w zakresie planowania kosztów to kolejne atuty ułatwiające pracę. Oczywiście nie można zapominać o możliwości dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb – każda firma jest inna i oczekuje innych rozwiązań dopasowanych do specyfiki firmy.

Jakie są zalety wdrożenia systemów CMMS?

Właściciele firm coraz częściej dostrzegają realne korzyści płynące z wdrożenia systemów CMMS, które nie tylko poprawiają wyniki finansowe firmy, ale także ulepszają inne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, takie jak:

  • Poprawa bezpieczeństwa pracowników poprzez wzmocnienie kontroli stanu parku maszyn,
  • Poprawa bezpieczeństwa operacyjnego dzięki odpowiedniej wiedzy o stanie parku maszynowego,
  • Poprawa dostępności i przejrzystości dokumentów audytowanych przez podmioty zewnętrzne (na przykład audyty przeprowadzane przez klientów lub podmioty państwowe, które kontrolują zgodność z prawem i przepisami (takimi jak dyrektywa maszynowa)).

Niestety nadal istnieje wiele firm produkcyjnych, które z różnych powodów nie wdrożyły systemu CMMS. Główną przeszkodą może być niewiedza. Przedstawiciele firm nadal uważają, że ​​tego typu system jest niepotrzebnym wydatkiem. Kierownicy UR, którzy są głęboko przekonani, że wszystkie prace konserwacyjne mogą opierać się na dokumentach papierowych lub standardowych arkuszach kalkulacyjnych, mogą nie zdawać sobie sprawy, że koszt strategii reaktywnej UR może być czterokrotnie większy niż koszt koncepcji profilaktyki opartej na systemie CMMS.

Drugą wspólną przeszkodą jest nieprawidłowe postrzeganie kosztów. Firmy boją się wdrażać nowoczesne rozwiązania, ponieważ uważają, że są to drogie i ryzykowne inwestycje, które nie znajdą zastosowania w rzeczywistości. Polski system CMMS, odpowiadający światowym standardom, jest dostosowany do każdych znanych na rodzimym rynku uwarunkowań. Wdrożenie systemu CMMS w połączeniu z odpowiednią metodologią, gwarantuje szybki zwrot poniesionych inwestycji.

Zaawansowana technologia jest na wyciągnięcie ręki. Jednak wiele firm nadal korzysta z rozwiązań niesystemowych, które spowalniają realizację procesu i obniżają wydajność. Wdrożenie systemu CMMS wymaga pracy, energii i pieniędzy, ale ostatecznie spora liczba narzędzi wspomaga pracę działu utrzymania ruchu. Dzięki temu możliwa jest pełna kontrola pracy maszyn i urządzeń, poprawa organizacji pracy, zwiększenie wydajności oraz zminimalizowanie strat związanych z przestojami. Potrzebujesz innych argumentów, aby udowodnić, że system CMMS to także rozwiązanie dla Twojego biznesu? Pamiętaj, że decyzja należy do Ciebie!

Zobacz również: Systemy CMMS | System do utrzymania ruchu | System CMMS | Program do utrzymania ruchu | Facility Management | CMMS

Przeczytaj: