Aktualności
Rola cyfryzacji procesów utrzymania

Rola cyfryzacji procesów utrzymania / systemów CMMS w czasach pandemii

Brak odpowiedniego narzędzia do zarządzania procesem utrzymania ruchu pokazuje coraz większej ilości firm jak ogromne straty może wywołać przestój czy awaria maszyny. Ponadto presja rynkowa wymusza konieczność zwiększania efektywności parku maszynowego, który wraz ze zwiększaniem dostępności nowych technologii staje się coraz bardziej zaawansowany i wyspecjalizowany.Skutkiem tego jest potrzeba gromadzenia większej ilości danych, nie tylko o parametrach obiektu technicznego, ale również o adekwatnych sposobach prowadzenia obsługi technicznej, gromadzeniu historii zdarzeń czy listy części zapasowych.Zarządzanie tymi danymi bazując na starych rozwiązaniach, takich jak zapisy w kilku odrębnych systemach, korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych czy nawet na papierowych formularzach staje się skomplikowane i nieefektywne. Dlatego potrzebne jest narzędzie, które pozwoli na sprawne zarządzanie informacjami, w sposób który nie obciąży nadmiernie pracowników. I tu z pomocą przychodzi system CMMS, którego popularność rośnie od wielu lat.

Czym są systemy CMMS i jaka jest ich rola w czasie pandemii? Tego dowiesz się z poniższego artykułu!

Wsparcie dla utrzymania ruchu, czyli systemy CMMS

CMMS, czyli Computerised Maintenance Management Systems to wyspecjalizowane rozwiązanie informatyczne do zarządzania utrzymaniem ruchu w firmie. Jest to oprogramowanie dedykowane dla zakładów produkcyjnych posiadających niezależną komórkę organizacyjną odpowiedzialną za utrzymanie stanu technicznego zakładu na określonym poziomie. Nie oznacza to tylko zarządzanie sprzętem produkcyjnym, ale także całym majątkiem fizycznym przedsiębiorstwa, takim jak budynki, obiekty, infrastruktura techniczna, flota pojazdów.

Właściciele firm coraz częściej dostrzegają realne korzyści z wdrożenia tego systemu, co przekłada się nie tylko na poprawę wyników finansowych firmy, ale także na inne aspekty funkcjonowania fabryki takie jak:

 • zwiększenie bezpieczeństwa pracowników, osiągnięte dzięki zwiększeniu kontroli nad stanem parku maszynowego,
 • zwiększenie bezpieczeństwa operacyjnego następującego poprzez retencję wiedzy o parku maszynowym,
 • zwiększenie dostępności i przejrzystości dokumentacji dla zewnętrznych podmiotów prowadzących audyty(np. audyty prowadzone przez Klientów lub podmiotypaństwowekontrolujące zgodność z regulacjami prawnymi takimi jak dyrektywa maszynowa).

Rola CMMS w praktyce

System CMMS zwłaszcza dla początkujących może wydawać się pojęciem bardzo abstrakcyjnym, dlatego warto to narzędzie poznać w praktyce. Na systemy CMMS składa się wiele różnych modułów. Do najważniejszych z nich zaliczamy:

 • Zarządzanie informacją o awariach i usterkach,
 • Zarządzanie hierarchią obiektów technicznych
 • Zarządzanie pracami konserwacyjnymi (TBM, PM, CbM), planowanie przestojów remontowych
 • Zarządzanie zleceniami pracy, harmonogramowanie
 • Zarządzanie zapasami części i materiałów, obsługa zapotrzebowań i zakupów
 • Zarządzanie podwykonawcami
 • Zarządzanie umiejętnościami pracowników
 • Analityka i raportowanie

Przewagą systemu CMMS jest integracja informacji istotnych z perspektywy zarządzania parkiem maszynowym, co diametralnie redukuje czas poświęcany na obsługę tych funkcji. Często wykonuje się integrację systemu CMMS z oprogramowaniem klasy MES czy APS, w celu bardziej precyzyjnego planowania zatrzymań czy pozyskiwania szczegółowych informacji o stratach efektywności.

Rola CMMS w czasach pandemii

Obecna sytuacja związana z pandemią wpływa nie tylko na relacje międzyludzkie, ale również zmienia postrzeganie zarządzania przedsiębiorstwem. Właściciele firm zostają zmuszeni do zadbania o udokumentowanie wiedzy o czynnościach i procesach, z których duża część znajdowała się dotychczas tylko w głowach pracowników. Dlatego właśnie ryzyko związane z długotrwałą nieobecnością kluczowych pracowników z powodu zachorowań determinuje konieczność przelania wiedzy “z głowy na papier”. Brak obecności nawet jednego człowieka, który posiada wiedzę na temat określonych działań czy czynności jakie są wymagane przy pracy, może przynieść negatywne skutki nawet dla całej firmy.W takiej sytuacji wsparcie daje wdrożenie takiego rozwiązania jakim jest system CMMS, dzięki któremu wiedza gromadzona jest w sposób umożliwiający korzystanie z niej przez wielu pracowników.Dzięki wdrożeniu takiego narzędzia decyzje mogą być podejmowane na podstawie rzetelnie zebranych danych, a nie tylko na podstawie mniej lub bardziej trafnych opinii doświadczonych ekspertów. Dodatkową zaletą systemu, jest zastąpienie części interakcji twarzą-w-twarz działaniami podejmowanymi w systemie (np. zarządzanie pracą UR, zgłaszanie awarii i usterek,oraz monitorowanie ich usuwania).

Spadek wyniku finansowego firmy spowodowany warunkami epidemiologicznymi sprawia, że niechętnie postrzegamy potencjalną każdą nową inwestycję, która nie jest krytyczna dla funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa. Warto jednak przeanalizować, czy rezygnując z wdrożenia systemu CMMS nie poniesiemy w perspektywie czasu dużo większych kosztów niż sama inwestycja.Czasu jest coraz mniej, a wdrożenie systemu to co najmniej kilka miesięcy, dlatego warto możliwie wcześnie podjąć decyzję o wyborze rozwiązania CMMS.

Jakie są korzyści wdrożenia systemów CMMS?

Wdrożenie systemu CMMS przyniesie wiele pozytywnych zmian w organizacji codziennej pracy. Z operacyjnego punktu widzenia całej firmy najważniejszymi korzyściami są minimalizacja przestojów, efektywne wykorzystanie maszyn oraz bardziej optymalne zarządzanie zasobami UR.

Dzięki bieżącej kontroli stanu parku maszynowego, prognozowaniu zużycia i analizie ryzyka oraz przypomnieniom o regularnych czynnościach konserwacyjnych zdecydowana większość awarii i nieplanowanych przestojów zostaje zredukowana. Zwiększa to dostępność maszyny oraz zapewnia najlepsze wykorzystanie zasobów i materiałów. Oczywiście wpłynie to również na aspekt finansowy. Ze względu na krótsze przestoje, awarie i naprawy, koszty utrzymania maszyn są obniżone, poprawiając w ten sposób wyniki finansowe firmy i zmniejszając rzeczywisty koszt produktów.Warto również wziąć pod uwagę fakt, że opóźnianie drobnych napraw często powoduje uszkodzenie kolejnych części i podzespołów maszyn. Pozorne więc „oszczędności” znacznie zwiększają koszty, a realizacja zleceń produkcyjnych zostaje opóźniona. Wykorzystując system CMMS można wyeliminować to błędne koło, dzięki możliwości uwidocznienia skutków jakie niosą za sobą “drobne” zgłoszenia, a co za tym idzie nadania im odpowiednich priorytetów. Inną równie ważną kwestią jest usprawnienie organizacji pracy i rozliczanie pracowników. Mniej awaryjne przedsiębiorstwo to sprawdzony dostawca i partner biznesowy.

Zobacz również: Systemy CMMS | System do utrzymania ruchu | System CMMS | Program do utrzymania ruchu | Facility Management | CMMS

Przeczytaj: