Aktualności
Jak przygotować się do wdrożenia systemu CMMS

Jak przygotować się do wdrożenia systemu CMMS

Jak przygotować się do wdrożenia systemu CMMS. W czasach ogromnej konkurencji szczególne znaczenie dla sukcesu na rynku, bez względu na branżę, ma szeroko rozumiana wydajność. Pod tą nazwą kryje się nie tylko ograniczenie kosztów funkcjonowania firmy, ale też utrzymanie parku maszynowego w należytym stanie. Stąd na znaczeniu zyskują systemy informatyczne, mające wspierać kadrę kierowniczą w utrzymaniu ruchu, planowaniu przeglądów i planowaniu przestojów. Także w Polsce w ostatnich latach wzrasta popularność rozwiązań, takich jak System CMMS (ang. Computerised Maintenance Management System).

Najważniejsze funkcje systemu CMMS

Rolą systemu CMMS jest automatyzacja większości funkcji logistycznych, za które w firmach bez tego systemu odpowiadają pracownicy lub (i) kadra zarządzająca. Jak pokazuje praktyka, Computerised Maintenance Management System znacznie wyprzedza wcześniejsze rozwiązania związane z konserwacją parku maszynowego i tym samym odpowiedzialne za utrzymanie ruchu. W zależności od zainstalowanych modułów i potrzeb standardowe funkcje CMMS mogą obejmować między innymi:

  1. ustalanie pierwszeństwa zadań (priorytetów);
  2. przechowywanie w chmurze lub na dyskach całej dokumentacji związanej z procesami produkcji oraz maszynami i urządzeniami;
  3. generowanie raportów w czasie teraźniejszym;
  4. generowanie zleceń krótkofalowych i długofalowych o oparciu o czas potrzebny na wykonanie lub standardowy kalendarz;
  5. śledzenie wydatków budżetowych (w tym na remonty i przeglądy);
  6. przechowywanie danych o gwarancjach, przeglądach okresowych etc.;
  7. kontrola stanu części zamiennych z możliwością automatycznego zamawiania wedle przyszłych potrzeb.

Poza oszczędnością czasu i kapitału do oczywistych zalet związanych z funkcjonowaniem systemu CMMS należą: zmniejszenie ryzyka awarii i usterek, zmniejszy odsetek wypadków podczas pracy, zminimalizowanie dokumentacji papierowej czy zwiększona kontrola kierownictwa nad pracą (wydajnością) załogi. Nie bez znaczenia jest zmniejszenie ryzyka awarii, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne.

Przygotowanie systemu CMMS

Znając korzyści wynikające z systemu CMMS, kolejnym krokiem związanym z jego wdrożeniem, jest przygotowanie. Pod tą nazwą kryją się nie tylko procedury i stosowne oprogramowanie, ale także zmiany związane z ogólnym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Można rzec, że najistotniejsze będzie przekonanie kadry zarządzającej i pracowników o korzyściach, nawet jeżeli zmienią one sposób zarządzania w firmie (tzw. kulturę organizacji).

Krok numer jeden to przekonanie niedowiarków, że w nowoczesnym przedsiębiorstwie warto zmniejszyć udział (w domyśle do zera) dokumentacji papierowej. Odejście od drukowanych zleceń to nie tylko mniej zużytego papieru, ale też brak konieczności utrzymywania w działach produkcji i planowania klasycznych drukarek (z czasem w firmie mogą zostać tylko drukarki do etykiet).

Cele wdrożenia systemu CMMS

Drugim etapem wdrażania systemu CMMS jest ścisłe określenie celów zarówno długofalowych, jak również w najbliższej perspektywie. Pośród głównych na uwagę zasługują: niższe koszty utrzymania maszyn i urządzeń, mniejszy procent produktów wadliwych i wymagających poprawy, zwiększona efektywność produkcji czy standaryzacja prac łączących się z utrzymaniem ruchu. Informatyzacja dzięki CMMS jest narzędziem ułatwiającym kierownictwu kontrolę nad pracownikami, widzianą jako szczegółowe określenie kompetencji na danym stanowisku.

Przekonanie o sensowności zmian i wprowadzanie ich

Zwłaszcza pracownicy z dłuższym stażem boją się nowinek technologicznych. Łączy się to z obawami o mniejszym wpływie na proces produkcji oraz obawą o redukcję etatów. Dlatego też na etapie wdrażania systemu CMMS warto konsultować wszelkie zmiany z załogą, poważnie biorąc pod uwagę podawane sugestie. Doświadczeni pracownicy dzięki swej wiedzy mogą sprawić, że nowoczesne technologie będą jeszcze lepiej dopasowanie do ich miejsca pracy. Godną uwagi praktyką jest przypisywanie zadań konkretnym osobom, co zmniejszy chaos i zarazem będzie łączyć się ze zwiększoną odpowiedzialnością za powierzane cele.

Wsparcie fachowców

Finalny etap wdrażania CMMS należy zlecić doświadczonym specjalistom. Mając wgląd na sugestie załogi i znając specyfikę branży oraz park maszynowy, są oni w stanie opracować system zgodny z konkretną firmą czy działem. Fachowców najwyższej klasy można znaleźć także w Polsce – pracują dla firmy Eurotronic, która od przeszło ćwierćwiecza znana jest jako solidny partner krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw.