Komputerowe wsparcie zarządzania utrzymaniem ruchu
Jak pogodzić produkcję z utrzymaniem ruchu?

Jak pogodzić produkcję z utrzymaniem ruchu?

Rozwój działu produkcji przedsiębiorstwa to bardzo dobra wiadomość, która niesie za sobą jednak pewne wyzwania. Szybka ekspansja może generować konflikty, jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi obszarami firmy. Odpowiednie przygotowanie się do każdego wyzwania będzie ważne, aby procesy produkcyjne przebiegały maksymalnie sprawnie. Szczególnie widoczne zagrożenia występują na linii utrzymanie ruchu – produkcja. Niekiedy stwierdza się, że gdyby nie konieczność utrzymania ruchu, to produkcja mogła by znakomicie realizować swoje zadania i osiągać zaplanowane cele. Gdzie leży prawda? W jaki sposób sprawić, aby oba obszary przedsiębiorstwa sobie nie przeszkadzały? Więcej szczegółów poniżej.

Z czego może wynikać brak zrozumienia komunikatów?

Najwięcej problemów związanych z konfliktami na tej linii łączy się z niewłaściwą komunikacją. Nieprawidłowe przekazywanie treści komunikatów, problem ze zrozumieniem i brak wykorzystania odpowiednich narzędzi niwelujących problem – to aspekty, które występują bardzo często. Poszczególni pracownicy, którzy pracują na różnych działań, mogą wysuwać do siebie pretensje o różnego rodzaju spory. Dział utrzymania ruchu może nie być zadowolony z faktu zbyt późnego zgłaszania zawiadomień o awariach, z kolei dział produkcji będzie zirytowany przedłużającym się remontem maszyny. To właśnie na tle nieprawidłowej komunikacji powstaje najwięcej problemów, przez które ciężko pogodzić obie te sfery i zwiększyć ich wydajność. Wśród podstawowych narzędzi porządkujących znajduje się CMMS, czyli skomputeryzowany system zarządzania utrzymaniem ruchu. Ważne jest również harmonogramowanie zadań, które powinno być traktowane jako absolutna podstawa mająca na celu lepsze skomunikowanie zespołów. Rozplanowanie czynności w czasie, czyli synchronizacja, musi być punktem wyjścia do podejmowania kolejnych kroków.

Jak CMMS redukuje problemy komunikacyjne?

Skomputeryzowany system zarządzania CMMS jest niezbędnym elementem nowoczesnego działu utrzymania ruchu. Celem stosowania CMMS jest poprawienie efektywności działań związanych z utrzymaniem ruchu, co przekłada się na zwiększenie niezawodności maszyn i urządzeń, a także obniżenie kosztów ich eksploatacji. Innym ważnym elementem działania tego systemu jest możliwość wyeliminowania problemów z komunikacją. Jest to nieodzowne narzędzie, które znakomicie sprawdza się w skalowaniu produkcji. Przykładowo, dane przedsiębiorstwo w przyszłości może potrzebować większego zespołu konserwatorów, którym trzeba efektywnie zarządzać. Pakiet oprogramowania jest w stanie to odpowiednio rozplanować. Generalny wniosek jest taki, że małe problemy komunikacyjne, po rozwinięciu skrzydła produkcji, staną się większymi problemami. Wraz ze skalowalnością firmy rośnie także ryzyko skalowania się trudności.

W jaki sposób technologia pozwala wyeliminować problemy w komunikacji?

CMMS pozwala zautomatyzować planowanie zadań, standaryzację procesów czy opracowywanie raportów. Nie jest to jednak jedyny system, który może wpłynąć na poprawę komunikacji pomiędzy produkcją a utrzymaniem ruchu. Przykładem kolejnego usprawnienia jest m.in. system MES, który jest w stanie przekazać informacje o fakcie zatrzymania maszyny na hali produkcyjnej. Taka informacja trafia do serwisantów, którzy odpowiadają na odebrany sygnał. Operator maszyny wysyła dyspozycję za pośrednictwem specjalnego terminala. W menu znajduje się szereg gotowych komunikatów, np. uściślających rodzaj awarii. Takie rozwiązanie znacząco usprawnia obieg informacji w przedsiębiorstwie. Operator nie musi już odchodzić od swojego stanowiska w poszukiwaniu zespołu utrzymania ruchu. Robi to niejako automatycznie, bez ryzyka powstania szumu informacyjnego. Serwisant, po skończonej pracy np. w drugiej części zakładu, już wie gdzie ma się udać w celu kontroli kolejnej maszyny.

Telewizyjne przekazywanie informacji

Kolejnym usprawnieniem są systemy wizualne, dzięki którym można jeszcze efektywniej wykorzystać zalety systemów informatycznych. Mowa m.in. o telewizorach lub innych ekranach przemysłowych ustawionych w różnych miejscach hali produkcyjnej. Na wyświetlaczu mogą się znajdować informacje, dzięki którym pracownicy działu produkcji mają lepsze rozeznanie co do aktualnych zajęć obszaru utrzymania ruchu. Wizualizacja takiej treści może pomóc w lepszym zrozumieniu aktualnej sytuacji w zakładzie. Pozwala także na łatwiejsze skontaktowanie się z osobą zajmującą się serwisowaniem, ponieważ informacje o wykonywanej przez nią pracy zostaną zaprezentowane na ekranie.

Zobacz również: