Aktualności Technologie CMMS
Mobilny dostęp do systemu CMMS jako transparentność czynności SUR

Mobilny dostęp do systemu CMMS. CMMS, z języka angielskiego Computerised Maintenance Management Systems stanowi w pełni zautomatyzowany system, którego nadrzędnym celem jest wsparcie utrzymania ruchu. Ich rolą jest wspomaganie pracy działów technicznych, które odpowiadają za niezawodność funkcjonowania zakładów produkcyjnych. Często spotykane jest także określenie EAM, czyli z języka angielskiego Enterprise Asset Management. Jest to zarządzanie nie tylko samym wyposażeniem produkcyjnym, lecz z całym fizycznym majątkiem danej firmy. W tym wypadku mowa o budynkach, instalacjach, infrastrukturze technicznej czy flocie samochodowej.

Wpływ na zarządzanie

Pojęcia te w niektórych wypadkach stosowane są zamiennie. Jest to spowodowane tym, iż większość współczesnych systemów CMMS zostało tak rozbudowanych i unowocześnionych, iż ich możliwości pozwalają na zarządzanie nie tylko parkiem maszyn, lecz absolutnie całym majątkiem firmy. System CMMS posiada wiele zalet i udogodnień, dzięki którym zarządzanie parkiem maszyn staje się jeszcze prostsze. Umożliwia między innymi zarządzanie takimi obszarami, jak:

  • rejestr wyposażenia przedsiębiorstwa;
  • rozliczenia, zakupy oraz sprzedaż wyposażenia;
  • procedury nadzoru wyposażenia oraz związana z tym dokumentacja;
  • przeglądy i czynności obsługowe;
  • zdarzenia związane z utrzymaniem urządzenia;
  • realizacja projektów związanych między innymi z utrzymaniem ruchu (duże remonty komponentowe);
  • praca służb utrzymania ruchu (harmonogram pracy);
  • planowanie i realizacja budżetów utrzymania ruchu
  • magazyny części i akcesoriów dla potrzeb SUR;
  • analiza, a także ocena działań podejmowanych w obszarze utrzymania ruchu.

Wsparcie transparentności czynności SUR

Stosowanie systemu CMMS z mobilnym dostępem to duże ułatwienie w kontrolowaniu jakości wypełnianych zadań przez Służbę Utrzymania Ruchu. Umożliwia łatwe i kompleksowe zarządzanie technicznym działem przedsiębiorstwa. Rejestry w CMMS to niezwykle bogata, a punktu widzenia prowadzenia przedsiębiorstwa, ważna i niezbędna baza danych. Jest to miejsce, gdzie są umieszczane i stale aktualizowane wszelkie dane dotyczące awarii sprzętu czy czasu pracy pracowników.

System ten stanowi duże ułatwienie w zarządzaniu majątkiem firmy. Jego nowoczesność, a także zastosowanie najnowszych technik informatycznych sprawia, iż korzystanie z niego jest przejrzyste, proste, a przede wszystkim ułatwia zarządzanie majątkiem firmy. Cyfrowa dokumentacja oraz zarządzanie projektami jeszcze nigdy nie było tak proste. Dodatkowo korzystanie z CMMS może zwiększyć produktywność firmy nawet o 50%. Dodatkowo system ten wspiera rozwój kultury Lean w firmie, w oparciu o metodologię ciągłego doskonalenia procesu. Z łatwością można go także skonfigurować z innymi systemami wspierającymi produkcję, takimi jak SCADA czy MES. Warto więc wdrożyć go w każdej firmie. Warto także pamiętać, iż system CMMS umożliwia dostosowanie go do niestandardowych potrzeb, które wynikają stricte z profilu danej firmy.

Obowiązkowy dla firm

System CMMS stanowi duże ułatwienie dla firm. Pozwala niejako wprowadzić zarządzanie obszarem technicznym na wyższy poziom. Jednak wprowadzając ten system do swojej firmy warto zdać się na fachowców w tej dziedzinie. Firma, działająca na rynku już od dwudziestu pięciu lat, posiadająca duże doświadczenie w tej dziedzinie, stanowi nie tylko gwarant fachowej obsługi i doradztwa nowym klientom, ale ukazuje też, iż produkty, które oferuje już od tylu lat cieszą się uznaniem i przede wszystkim zaufaniem klientów. głównym profilem działalności firmy jest dostarczanie klientom wszelkich niezbędnych rozwiązań informatycznych, których zdaniem jest wsparcie zarządzania majątkiem trwałym, to jest zarówno obiektami, jak i wszelkimi systemami technicznymi, czy nieruchomościami, a także pojazdami oraz infrastrukturą. Ponadto firma zatrudnia tylko najwyżej wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają zarówno kwalifikacje, jak i niezbędne umiejętności techniczne, dzięki temu charakteryzują się dogłębnym zrozumieniem, a także znajomością najnowszych technik informatycznych.

Zobacz również: