Aktualności
Czym jest i do czego służy utrzymanie ruchu

Czym jest i do czego służy utrzymanie ruchu

Czym jest i do czego służy utrzymanie ruchu. W czasach, gdzie na pierwszym planie stawia się na wydajność i eliminowanie ewentualnych przestojów produkcyjnych, szczególną wagę zwraca się na utrzymanie ruchu. Termin ten, znany pod angielską nazwą maintenance, obejmuje szereg procesów związanych z funkcjonowaniem infrastruktury technicznej w fabryce czy zakładzie montażowym.

System CMMS

Dlaczego utrzymanie ruchu jest tak ważne?

Kluczem do odpowiedzi jest szeroko rozumiana wydajność, powiązana z zyskiem (dochodami). Jednak jak pokazuje praktyka zakładów produkcyjnych, to zbytnie uproszczenie, tylko częściowo tłumaczy sensowność wprowadzania odpowiednich zmian w przedsiębiorstwie. Do działań kierownictwa należy podejmowanie szeregu decyzji krótkookresowych i długookresowych, obejmujących zakres produkcji, profil oraz wszelkie zadania związane z utrzymaniem parku maszynowego i instalacji w odpowiednim stanie technicznym. Istotne znaczenie dla kosztów działalności firmy mają także zużycie energii elektrycznej czy wody oraz jak najniższe generowanie odpadów (zarówno ścieków, jak i odpadów ogólnych, podlegających segregowaniu oraz niebezpiecznych).

Poznaj nasze rozwiązanie: Program do utrzymania ruchu

Wsparcie informatyczne

Żeby zmaksymalizować efektywność czy zminimalizować ryzyko ewentualnych przestojów czy awarii, nie wystarczy wiedza kadry zarządzającej. Zwłaszcza w większych przedsiębiorstwach na znaczeniu zyskuje odpowiednie oprogramowanie, takie jak CMMS (ang. Computerised Maintenance Management System), służące do zarządzania ruchem oraz gospodarką remontową. Coraz powszechniej wykorzystywany w działających w Polsce zakładach produkcyjnych system do utrzymania ruchu w porównaniu z wcześniejszymi (ręcznymi) systemami pozwala na automatyzację dużej części funkcji logistycznych, za które wcześniej odpowiadali wydelegowani do tych zadań pracownicy lub kierownictwo. Poza oszczędnością czasu i zasobu ludzkiego dzięki systemowi do utrzymania ruchu zauważalną zaletą, jedną z wielu, jest zminimalizowane dokumentacji papierowej na rzecz elektronicznej. A to tylko część z plusów oprogramowania odpowiedzialnego za utrzymanie ruchu. Warto przybliżyć część z nich.

Planowanie remontów i przestojów

Minimalizacja wystąpienia awarii lub chwilowego zatrzymania któregoś z urządzeń czy pojedynczej maszyny to ważny czynnik połączony z terminową realizacją zadań. Planowanie remontów winno zawierać wszelkie dane dotyczące potencjalnych awarii, tym samym przeciwdziałając ich wystąpieniu. Planowanie remontów, które w wielu firmach realizowane są w sezonie urlopowym, pozwala eliminować pojawianie się zakłóceń w obrębie działu i zarazem całej firmy. Planowanie postojów jest kluczem do sprawnego wykorzystania parku maszynowego. Nawet jedna niepracująca maszyna może diametralnie wpłynąć na ogólny proces produkcji. Planowanie postojów wymaga więc wcześniejszego przygotowania, które obejmuje wdrożenie stosownych procedur i korzystanie z przygotowanych zawczasu narzędzi. Przy produkcji wieloseryjnej wsparcie informatyczne szczególnie zyskuje na znaczeniu.

Programy do zarządzania remontami i postojami

Dzięki odpowiednio skonfigurowanym systemom informatycznym można utrzymać maszyny i urządzenia w odpowiednim stanie technicznym. Stosowny system pozwala zaplanować przeglądy techniczne, przeglądy okresowe czy wymiany poszczególnych części maszyn i urządzeń. Prawidłowo prowadzona gospodarka remontowa pozwala nie tylko utrzymać park maszynowy w odpowiedniej kondycji technicznej, ale też ułatwia wgląd w koszty związane z procesem produkcyjnym.

Gdzie szukać wsparcia?

Aby móc w pełni wykorzystać potencjał produkcyjny zakładu, wystarczy wdrożyć odpowiedni system do utrzymania ruchu. Ważne, żeby było dostosowane nie tyle do branży czy wielkości produkcji, ale indywidualnie, zgodnie z obecnym (i przyszłym) parkiem maszynowym. Nowoczesny system CMMS taki jak ZMT (Zarządzanie Majątkiem Trwałym), obejmuje między innymi zarządzanie remontami i postojami oraz planowanie produkcji i utrzymanie ruchu, nie ma tajemnic dla specjalistów pracujących dla firmy Eurotronic. Przez blisko trzy dekady działalności Eurotronic zdobył zasłużone uznanie nie tylko na polskim rynku, ale też w innych państwach Starego Kontynentu oraz w Ameryce Południowej.

Zobacz również: