Aktualności
Czym jest prewencyjne utrzymanie ruchu?

Czym jest prewencyjne utrzymanie ruchu?

Czym jest prewencyjne utrzymanie ruchu? Prewencyjne utrzymanie ruchu można spotkać też pod nazwą strategii zapobiegawczej. Opiera się ono na planowaniu i realizowaniu różnego rodzaju działań, dzięki którym nie wystąpią awarie i niepożądane przestoje. Istotne elementy stanowią w tym przypadku okresowe przeglądy parku maszynowego, remonty oraz konserwacje, które mają na celu wydłużenie czasu bezawaryjnego funkcjonowania maszyn. Prewencję może wspierać system CMMS.

Czym dokładnie jest strategia prewencyjnego utrzymania ruchu?

Strategią prewencyjnego utrzymania ruchu określa się ogólne podejście do całego wyposażenia przedsiębiorstwa. Jeśli chodzi o eksploatację maszyn, nierzadko stosowana jest nie tylko eksploatacja planowo-zapobiegawcza, ale również eksploatacja na podstawie stanu technicznego (CBM). Predykcja w utrzymaniu ruchu to element większej, kompleksowej strategii prewencyjnej. Strategia ta obejmuje systemowo całe przedsiębiorstwo razem z wyposażeniem, procesami, strukturą oraz innymi elementami.

Jakie są działania prewencyjnego utrzymania ruchu?

Istnieje kilka najważniejszych, charakterystycznych działań obserwowanych w zakładach przejawiających prewencyjne podejście do utrzymania ruchu. Można wśród nich wymienić:

  • okresowe przeglądy wyposażenia,
  • konserwacje,
  • remonty,
  • systematyczne, planowe wymiany części,
  • badania,
  • diagnozy,
  • analizy,
  • szybkie usuwanie ewentualnych awarii.

Jakie są podstawowe narzędzia prewencyjnego utrzymania ruchu?

Zakłady wykorzystujące prewencyjne utrzymanie ruchu stosują powszechnie systemy CMMS. Ich funkcjonalność wspomaga planowanie oraz realizowanie czynności mających na celu zapobiegnięcie wystąpieniu przestojów. Tak naprawdę system ten to niezbędny element prewencji – w dobie Przemysłu 4.0 jej realizacja byłaby niemożliwa bez wsparcia informatycznego. W skrócie CMMS można określić ogromnym systemem planowania i czuwania, dzięki któremu firma zyskuje szansę na maksymalną optymalizację. Warto wspomnieć też o jego związku z ekologią i społeczną odpowiedzialnością biznesu. Pomaga w końcu w zoptymalizowaniu zużytego materiału, energii, wody oraz odpowiedniej segregacji odpadów i zminimalizowania ich produkcji. O zaletach systemów CMMS można mówić bardzo długo. Znajdują się one m.in. w ofercie firmy Eurotronic. Zaufało jej już ponad 200 europejskich klientów. Podsumowując, zadaniem systemów CMMS jest przede wszystkim wsparcie produktywności. Dłuższa żywotność sprzętu przekłada się na konieczność jego rzadszej wymiany, natomiast wybrani pracownicy natychmiast otrzymują powiadomienia o awariach krytycznych. Umożliwia to szybką reakcję, dzięki której da się zapobiec ogromnym stratom dla firmy i środowiska.

Jakie są cele prewencyjnego utrzymania ruchu?

Przedsiębiorstwa stosując prewencyjne podejście do utrzymania ruchu mogą osiągać różne cele. Jeden z nich to zwiększenie wydajności procesów produkcyjnych, co wiąże się ze wzrostem wskaźnika wartości OEE. Ponadto ma szansę zostać zmniejszona liczba awarii, skróci się także czas przestojów. Informuje o tym wskaźnik MTBF. Co więcej, obniżą się koszty związane z utrzymaniem ruchu, a na skutek redukcji kosztów wzrośnie konkurencyjność. Następne efekty stosowania prewencyjnego utrzymania ruchu to wyeliminowanie opóźnień w produkcji oraz zwiększenie dostępności maszyn i mocy przerobowych.

Jakie znaczenie ma prewencyjne utrzymanie ruchu w kontekście warunków pracy?

Dbając o brak przestojów związanych z przedłużającymi się konserwacjami oraz nagłymi awariami można zatroszczyć się jednocześnie o zachowanie zadowolenia pracowników z wykonywanej pracy. Sytuacje stresowe wśród kadry kierowniczej powstające na skutek braku dotrzymywania terminów czy też dużych opłat za remonty wpływają również na personel. Presja oraz konieczność szybkiego podejmowania decyzji, gdy w grę wchodzą emocje, przekłada się negatywnie na samą produkcję. W ten sposób pojawiają się wciąż kolejne problemy i następuje odejście od celów wyznaczonych podczas realizacji prewencyjnego utrzymania ruchu. Wdrażając prewencję można zmniejszyć ryzyko wystąpienia sytuacji stresowych. „Celem prewencji jest zapobieganie sytuacjom losowym. Personel zaangażowany w wykonywanie obowiązków powinien mieć możliwość skupienia się wyłącznie na nich, bez nieustannej zmiany zadań” – podkreśla ekspert z firmy zajmującej się systemami CMMS. Wszystko to przekłada się na zwiększenie wydajności pracy oraz ogólne lepsze samopoczucie pracowników. Można również oszczędzić czas, który trzeba by było spożytkować na szkolenia personelu.

Zobacz również