Naujienos
Kas yra prevencinė priežiūra?

Kas yra prevencinė priežiūra? Prevencinė priežiūra taip pat gali būti vadinama prevencine strategija. Ji grindžiama įvairių veiksmų planavimu ir įgyvendinimu, siekiant užtikrinti, kad neįvyktų gedimų ir nepageidaujamų prastovų. Svarbūs elementai šiame kontekste yra periodiniai mašinų parko patikrinimai, remontas ir techninė priežiūra, kuriais siekiama pratęsti mašinų eksploatavimo be gedimų laiką. Prevenciją gali padėti vykdyti CMMS sistema.

 

Kas tiksliai yra prevencinės techninės priežiūros strategija?

Prevencinės techninės priežiūros strategija apibrėžiama kaip bendras požiūris į visą įmonės įrangą. Kai kalbama apie mašinų eksploatavimą, kartu su prognozuojamąja technine priežiūra dažnai naudojama ir techninė priežiūra, pagrįsta būkle (angl. condition-based maintenance, CBM). Prognozuojamoji techninė priežiūra yra didesnės, visapusiškos prevencinės strategijos dalis. Ši strategija sistemingai apima visą įmonę, įskaitant įrangą, procesus, struktūrą ir kitus elementus.

 

Kas yra prognozuojamoji techninė priežiūra?

Įmonėse, kurios taiko prognozuojamosios techninės priežiūros metodą, galima pastebėti keletą pagrindinių būdingų veiksmų. Jie apima:

  • Periodiškas įrangos tikrinimas,
  • Techninė priežiūra,
  • kapitalinis remontas,
  • Sistemingas, planuotas dalių keitimas,
  • bandymai,
  • diagnostika,
  • analizės,
  • greitas galimų gedimų šalinimas.
  • Kokios yra pagrindinės prevencinės techninės priežiūros priemonės?

Prevencinę techninę priežiūrą atliekančiose įmonėse paprastai naudojamos CMMS sistemos. Jų funkcijos padeda planuoti ir vykdyti veiklą, kuria siekiama užkirsti kelią prastovoms. Iš tiesų sistema yra esminė prevencinės techninės priežiūros dalis – Pramonės 4.0 eroje jos įgyvendinimas būtų neįmanomas be IT paramos. Trumpai tariant, CMMS galima apibūdinti kaip didžiulę planavimo ir budrumo sistemą, kurios dėka įmonė įgyja galimybę maksimaliai optimizuoti veiklą. Verta paminėti ir jos ryšį su ekologija bei įmonių socialine atsakomybe. Juk ji padeda optimizuoti naudojamas medžiagas, energiją, vandenį, taip pat tinkamai rūšiuoti atliekas ir sumažinti jų susidarymą. Apie CMMS sistemų privalumus galima kalbėti ilgai. Jų, be kita ko, galima rasti ir „Eurotronic” pasiūlyme. Juo jau pasitikėjo daugiau kaip 200 Europos klientų. Apibendrinant galima teigti, kad CMMS sistemų užduotis visų pirma yra palaikyti produktyvumą. Ilgesnis įrangos tarnavimo laikas lemia, kad ją reikia rečiau keisti, o atrinkti darbuotojai iš karto gauna pranešimus apie kritinius gedimus. Tai leidžia greitai reaguoti, o tai gali padėti išvengti didelių nuostolių įmonei ir aplinkai.

 

Kokie yra prevencinės techninės priežiūros tikslai?

Įmonės, taikančios prevencinės techninės priežiūros metodą, gali pasiekti įvairių tikslų. Vienas iš jų – padidinti gamybos procesų efektyvumą, kuris siejamas su OEE vertės indekso padidėjimu. Be to, tikėtina, kad sumažės gedimų skaičius, taip pat sutrumpės prastovos. Tai rodo MTBF rodiklis. Be to, sumažės techninės priežiūros išlaidos, o dėl išlaidų sumažėjimo padidės konkurencingumas. Kitas prevencinės techninės priežiūros naudojimo poveikis yra gamybos vėlavimų panaikinimas ir didesnis mašinų ir pajėgumų prieinamumas.

 

Kokia yra prevencinės techninės priežiūros svarba darbo sąlygoms?

Rūpindamiesi prastovų, susijusių su užsitęsusia technine priežiūra ir staigiais gedimais, trūkumu, kartu galite pasirūpinti darbuotojų pasitenkinimu darbu. Stresinės situacijos tarp vadovų, kylančios dėl praleistų terminų ar didelių remonto mokesčių, taip pat veikia darbuotojus. Spaudimas ir būtinybė priimti greitus sprendimus, kai veikia emocijos, neigiamai atsiliepia pačiai gamybai. Taigi, atsiranda vis daugiau problemų ir nukrypstama nuo tikslų, nustatytų įgyvendinant prevencinę techninę priežiūrą. Įgyvendinant prevenciją galima sumažinti stresinių situacijų riziką. „Prevencinės techninės priežiūros tikslas – užkirsti kelią atsitiktinėms situacijoms. Darbuotojai, atliekantys pareigas, turi galėti susitelkti tik į jas, nuolat nekeisdami užduočių.” – pabrėžia CMMS sistemų bendrovės ekspertas. Visa tai lemia didesnį produktyvumą ir apskritai geresnę darbuotojų patirtį. Taip pat galima sutaupyti laiko, kurį reikėtų skirti darbuotojų mokymui.