Systemy Cmms
System Cmms

Dlaczego warto wdrażać system CMMS?

System CMMS

Na podstawie wieloletnich doświadczeń możemy stwierdzić, że rynek oraz oczekiwania Klienta znacznie się zmieniły przez ostatnie 25 lat działalności naszej firmy. Obecnie przedsiębiorcy zainteresowani zinformatyzowaniem obszaru zarządzania majątkiem trwałym i utrzymaniem ruchu są świadomi tego czego potrzebują oraz są rozeznani w zakresie dostępnych rozwiązań na rynku polskim jak i zagranicznym. W celu precyzyjnego ewidencjonowania informacji konieczne jest zastosowanie zaawansowanych rozwiązań klasy CMMS/EAM.

Co to jest CMMS?

CMMS czyli Computerised Maintenance Management System to klasa systemów informatycznych odpowiedzialnych za gospodarkę remontową i utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie, instytucji czy organizacji. System stworzony by pomagać i usprawniać pracę działów lub służb utrzymania ruchu. W środowisku przemysłowym stosowanie tego typu narzędzi jest jak najbardziej uzasadnione i jest w naszym kraju coraz bardziej rozpowszechnione. System CMMS automatyzuje większość funkcji logistycznych wykonywanych przez personel utrzymania ruchu i kierownictwo. Systemy te mają wiele opcji i zalet w porównaniu z ręcznymi systemami śledzenia konserwacji. W zależności od złożoności wybranego systemu, typowe funkcje CMMS mogą obejmować:

 • Generowanie zleceń pracy, ustalanie priorytetów i śledzenie według komponentu.
 • Historyczne śledzenie wszystkich wygenerowanych zleceń pracy, które można sortować według wyposażenia, daty, osoby odpowiadającej itp.
 • Śledzenie zaplanowanych i nieplanowanych czynności konserwacyjnych.
 • Przechowywanie procedur konserwacyjnych oraz wszystkich informacji gwarancyjnych według podzespołów.
 • Przechowywanie całej dokumentacji technicznej lub procedur według komponentów.
 • Raporty bieżącej pracy w czasie rzeczywistym.
 • Generowanie zleceń konserwacji zapobiegawczej w oparciu o kalendarz lub czas wykonywania.
 • Śledzenie wykorzystania budżetu i pracy według komponentów, a także najkrótszych, median i najdłuższy czas zamykania zlecenia pracy według komponentów.
 • Pełna kontrola części zamiennych z możliwością automatycznego ponownego zamawiania materiałów na magazyn.
 • Aplikacja mobilna usprawniająca wprowadzanie danych i generowanie zleceń pracy.
 • Zewnętrzne możliwości wzywania/ wysyłania serwisu.

Korzyści z CMMS

Dzięki CMMS możliwa jest optymalizacja nakładów ponoszonych na utrzymanie majątku w funkcji analizy usterkowości pracy maszyn i urządzeń, których awaria może mieć wpływ na zagrożenie życia ludzkiego czy skażenie środowiska.

Jakie jeszcze korzyści przynosi implementacja systemu CMMS?

Jedną z największych zalet CMMS jest eliminacja dokumentacji papierowej dotyczącej ewidencji prac oraz ręcznego śledzenia czynności, dzięki czemu personel może stać się bardziej produktywny. Należy zauważyć, że funkcjonalność CMMS polega na jego zdolności do gromadzenia i przechowywania informacji. CMMS nie podejmuje decyzji, a raczej zapewnia służbom Utrzymania Ruchu precyzyjne informacje mające wpływ na efektywność operacyjną obiektów.

Korzyści z wdrożenia CMMS obejmują:

 • Wykrywanie zbliżających się usterek zanim wystąpi awaria.
 • Szczegółowe planowanie czynności obsługowych co umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich.
 • Kontrola zapasów umożliwiająca lepsze prognozowanie zużycia części zamiennych aby wyeliminować braki i zminimalizować istniejące zapasy.
 • Wspieranie metody Total Productive Maintenance przez utrzymywanie optymalnej wydajności sprzętu, która zmniejsza przestoje i skutkuje dłuższą żywotnością sprzętu.

Dlaczego ZMT?

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klienta, który chce analizować informacje związane z kosztami eksploatacji majątku, życia urządzeń i instalacji, awaryjność, efektywność wykorzystania zasobów ludzkich, nasza firma stworzyła własny system CMMS – Zarządzanie Majątkiem Trwałym czyli ZMT.

ZMT jest systemem elastycznym, co oznacza, że pozwala na dostosowanie systemu według potrzeb Klienta. Zakres funkcjonalny systemu obejmuje wszystkie zagadnienia związane z realizacją zleceń pracy, ewidencją magazynu, ewidencją czasu pracy pracowników oraz planowania i realizacji działań prewencyjnych. Projektując system od początku przede wszystkim stawiamy na dopasowanie się do potrzeb Klienta. Tworząc dodatkowe moduły takie jak planowanie prac w czasie postojów (moduł Gantt), czy moduł RCM (Reliability Centered Maintenance), dajemy możliwość jeszcze lepszej obsługi całości procesów związanych z nowoczesnym i efektywnym zarządzaniem majątkiem trwałym w zakładach produkcyjnych.

Po więcej informacji o ZMT zapraszamy tutaj -> ZMT lub do kontaktu z naszymi specjalistami -> Kontakt.