Aktualności
Zwinność w czasach niepewności - Eurotronic w KAIZEN

Mamy przyjemność poinformować, że nasza firma po raz kolejny pojawiła się w czasopiśmie KAIZEN.

Nasz kierownik działu wsparcia Grzegorz Piechnat oraz analityk systemowo-biznesowy Krzysztof Bujwid wypowiedzieli się na temat oczekiwań firm produkcyjnych względem systemów IT i ich dostawców w artykule zatytułowanym „Zwinność w czasach niepewności”. Panowie, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu, mogli przedstawić kluczową rolę jaką pełni system CMMS w obliczu poprawiania efektywności pracy parku maszyn i usprawnianiu pracy kadry działu UR.

„Biorąc pod uwagę dynamiczny rynek pracownika i zmieniającą się kadrę techniczną w fabryce, wiedza o wykonanych czynnościach na maszynach oraz o tym, jak je wykonać, jest niezmiernie cenna dla optymalizacji ponoszonych kosztów. Dzięki CMMS/EAM możemy budować bazę wiedzy, z której skorzystają także nowi pracownicy fabryki – tłumaczy G. Piechnat.”

„(…) dział techniczny może się skupić na zarządzaniu planowanymi pracami technicznymi, a nie na bieżącym usuwaniu awarii. W konsekwencji możliwe jest takie zaplanowanie prac technicznych, aby nie kolidowały z procesem produkcji, co pozwala na uzyskanie wysokiej produktywności – podsumowuje K. Bujwid.”