Aktualności
Wdrożenie systemu EAM w Eesti Energia

Z dumą możemy pochwalić się nowym wdrożeniem na rynku zagranicznym. W ramach wygranego przetargu na dostarczenie systemu klasy EAM dla grupy Enefit Green należącej do Eesti Energia nasza firma została wytypowana do tego projektu. Eesti Energia to największy dostawca zielonej energii w Estonii i krajach bałtyckich.

Głównymi zadaniami projektu była analiza sektorów produkcyjnych w zakresie procesów Utrzymania Ruchu i zarządzania majątkiem pod względem wdrożenia HxGN EAM, ustandaryzowanie procesów i struktury wyposażenia oraz implementacja standardu HxGN EAM oraz Field Work (aplikacja mobilna). Zakres funkcjonalny obejmował:

 • Strukturę wyposażenia;
 • Zlecenia pracy;
 • Konserwację zapobiegawczą;
 • Firmy zewnętrzne.

Projekt został podzielony na trzy etapy. Pierwszy z nich obejmował implementację funkcjonalności takich jak:

 • Rejestr aktywów;
 • Zapasy;
 • Planowane i nieplanowane zlecenia pracy;
 • Standardowe prace i wykazy materiałów;
 • Dedykowana aplikacja mobilna.

Drugi etap obejmował integrację z systemem SCADA, której celem była automatyzacja zlecania prac technicznych. Dzięki temu zapewniono mechanizm zlecania pracy charakteryzujący się natychmiastowym czasem reakcji, rzetelnością (brak błędów) oraz minimalnym nakładem pracy (jednorazowo przy definicji warunków automatyzacji).

Rozbudowany mechanizm, bazujący na integracji z systemem SCADA, pozwolił zlecać pracę na podstawie m.in.:

 • Automatycznie odczytywanych liczników (np. motogodzin),
 • Wartości parametrów pracy (np. przy przekroczeniu temperatur ostrzegawczych),
 • Alarmów systemów wewnętrznych (np. informacja o nieprawidłowych wskazaniach),
 • Złożonych warunków logicznych (połączenia logiczne pomiędzy wyżej wymienionymi).

W ramach trzeciego etapu prowadzono prace nad integrację systemu HxGN EAM z systemem Oracle E-Business Suite w zakresie obsługi gospodarki magazynowej. Nasz system umożliwia zarządzanie stanami magazynowymi i tworzenie transakcji magazynowych w zakresie przyjęć i wydań, które są następnie wysyłane do systemu Oracle, gdzie następuje ich automatyczne księgowanie. Dzięki temu system HxGN EAM odpowiada za ewidencję ilościową i wartościową stanów magazynowych, a w systemie finansowo-księgowym prowadzona jest tylko ewidencja wartościowa.

 

Więcej o Eesti Energia.