Aktualności
Krytyczność majątku a realizacja strategii eksploatacji. Wsparcie ze strony systemów CMMS/EAM.

Krytyczność majątku a realizacja strategii eksploatacji. Wsparcie ze strony systemów CMMS/EAM.

Skład majątku przedsiębiorstwa

W skład majątku przedsiębiorstwa wchodzą obiekty techniczne, które różnią się wpływem jaki mają na procesy realizowane w przedsiębiorstwie. Zazwyczaj kilka-kilkanaście procent z nich to obiekty absolutnie kluczowe, które w przypadku defektu mogą spowodować straty przekraczające zyski z wielomiesięcznej produkcji. Prowadzenie prawidłowych czynności obsługowych w skrajnych przypadkach może oznaczać „być albo nie być” dla przedsiębiorstwa.

Zdarza się, że z czasem wiedza o krytyczności składników majątku rozmywa się w toku codziennej rutyny. Pracownicy techniczni skupiają się na obsłudze bieżących zgłoszeń kosztem dbania o realizację wcześniej założonych strategii eksploatacji obiektów krytycznych. Zdarza się, że na wybrane krytyczne obiekty techniczne nie było nigdy zgłoszeń o awariach, więc w oczach pracowników „nie trzeba często do nich zaglądać”. A to może być poważny błąd skutkujący utratą życia, zdrowia lub ciągłości działania przedsiębiorstwa.

Przykładem takiego obiektu może być chłodnicza instalacja amoniakalna w zakładach przetwórstwa spożywczego. Codzienność w Dziale Technicznym/Utrzymania Ruchu może koncentrować się na wspieraniu procesu produkcyjnego, który przynosi najwięcej wartości dodanej w zakładzie. Jednak niewykrycie uszkodzenia instalacji (np. poprzez przypadkowe uszkodzenie wózkiem widłowym) może spowodować wyciek amoniaku będący śmiertelnym zagrożeniem dla ludzi w promieniu kilkuset metrów.

Innym przykładem takiego obiektu może być wysoko wyspecjalizowana maszyna, jak np. prasa krawędziowa o długości roboczej przekraczającej 10 metrów. W przypadku poważnej awarii tego obiektu technicznego przedsiębiorstwo traci możliwości wykonania operacji samodzielnie, a znalezienie kooperanta może okazać się niemożliwe.

Aby zredukować ryzyko takich zdarzeń, należy na bieżąco monitorować, czy wcześniej przyjęta strategia eksploatacji jest realizowana prawidłowo. Z pomocą przychodzi system CMMS, który gromadzi informacje o prowadzonych pracach (w tym ich terminowości), zapewniając możliwość łatwego generowania raportów. Wdrożenie systemu CMMS pozwala ustalić priorytetyzację prac utrzymaniowych, remontowych i inwestycyjnych. Dzięki temu ryzyko „zapomnienia” o krytycznym obiekcie staje się znacznie mniejsze.

Na życzenie Klienta możliwe jest takie skonfigurowanie systemu cmms, aby był generowany czytelny raport o wykonaniu strategii eksploatacji, w akceptowalnej formie dla pracowników wyższego szczebla.