Naujienos
Kokį vaidmenį CMMS sistema atlieka pramonės 4.0 eroje?

Kokį vaidmenį atlieka CMMS sistema Pramonės 4.0 eroje? Interneto pasaulyje atsiranda vis daugiau informacijos apie Pramonė 4.0. Taip pat su tuo tiesiogiai susijusias sąvokas, tokias kaip dideli duomenys, daiktų internetas, mašininis mokymasis ar dirbtinis intelektas.

Kas tiksliai yra Pramonė 4.0? Kokį vaidmenį CMMS sistema atlieka pramonės 4.0 eroje? Kaip reaguoti į tai, norint pasiruošti technologiniam progresui? Atsakymus į šiuos klausimus rasite žemiau pateiktame straipsnyje.

Žiūrėti mūsų: CMMS Sistema

Kas yra Pramonė 4.0?

Pramonė 4.0 yra bendras terminas, reiškiantis išmaniųjų mechanizmų, sistemų ir gamybos procesų pokyčių integravimą, siekiant padidinti gamybos efektyvumą ir suteikti galimybę lanksčiai keisti produktų asortimentą. Pramonė 4.0 apima ne tik technologijas, bet ir naujus darbo būdus bei žmonių vaidmenį pramonėje.

Pramonė 4.0 sujungia žmones ir visą įrangą su internetu ir informacinėmis technologijomis. Gamyboje pagamintos arba naudojamos medžiagos visada yra atsekamos ir turi galimybę komunikuoti nepriklausomai viena nuo kitos. Informacijos srautas yra vertikalus: nuo atskirų komponentų iki įmonės IT skyriaus ir nuo IT skyriaus iki komponentų. Kita informacijos srauto kryptis yra horizontali: tarp gamybos procese dalyvaujančių mechanizmų ir įmonės gamybos sistemų. Todėl Pramonės 4.0 koncepcija numato tikrojo gamybos mechanizmų pasaulio suvienijimą su virtualiu interneto ir informacinių technologijų pasauliu. Žmonės, mechanizmai ir IT sistemos automatiškai keičiasi informacija gamybos proceso metu – tiek gamyklos viduje, tiek įvairiose IT sistemose veikiančiose įmonėje.

CMMS pramonės 4.0 eroje

Pramonės 4.0 eroje populiariausi įrangos priežiūros ir remonto skyrių organizavimą palaikantys įrankiai yra IT sprendimai. Mažesnės įmonės tam tikslui naudoja MS Excel arba paprastas, nemokamas kompiuterines programas. Įmonės, turinčios atskirus ir geriau organizuotus padalinius, nusprendžia naudoti visiškai specializuotą įrankį, pvz., CMMS sistemą. Toks įrankis skirtas prižiūrėti sprendimus, susijusius su vadinamaisiais techniniais padaliniais ir susijusiu personalu.

Pramonė 4.0. turi įtakos daugeliui bendros įmonės veiklos aspektų, įskaitant aptarnavimo operacijas (SUR). Trys svarbiausi dalykai, kuriuos pagerina įmonės veiklą:
– Sąnaudų taupymas – naudojant naujas technologijas sutaupoma pinigų įvairiuose gamybos proceso etapuose. Žinoma, tai turi didžiulę įtaką išlaidų optimizavimui transporto parko valdymo ir atsargų valdymo srityse. Įdiegus CMMS sistemą, sumažinamas neplanuotų remontų ir neplanuotų prastovų skaičius, todėl sutaupoma labai daug lėšų ir suplanuoti užsakymai gali būti įvykdyti laiku. CMMS sistema leidžia gamybos įmonėms automatizuoti ir supaprastinti užsakymų procesą. Naudodami veiksmingą CMMS galite sumažinti atsarginių dalių atsargas sandėliuose, tuo pačiu užtikrindami minimalų atsargų kiekį, reikalingą planuojamai remonto ar techninės įrangos priežiūros veiklai.
– Automobilių parko našumo palaikymas. Šis požiūris į transporto parko ir įrenginių našumo palaikymą leidžia numatyti, kada ir kur gali įvykti gedimas, ir imtis atitinkamų veiksmų, kad jo išvengtumėte. Reguliarus aptarnavimas ir techninė priežiūra gali pailginti įrangos eksploatavimo laiką, sutrumpinti laiką, praleistą neplanuotai priežiūrai atlikti, ir sumažinti galimas remonto išlaidas. CMMS naudojimas pramonėje 4.0 daro įtaką realiems, praktiškiems sprendimams gamybos įmonėms. Techninės priežiūros sistema leidžia visiškai kontroliuoti automobilių parką ir optimizuoti techninės priežiūros grafikus. CMMS taip pat informuos technikus ir inžinierius apie jiems numatytas užduotis.
– Techninės įrangos priežiūros veikla – visi naujesni sprendimai leidžia įmonėms tiksliai fiksuoti ir išmatuoti visas įrangos techninės priežiūros veiklas bei įrodyti realų jų poveikį verslo procesui. Tai turi tiesioginė įtaką mažesnėms išlaidoms ir bet kokių darbo užsakymų laiko vykdymui.

Visų pirma, verta pabrėžti, kad pramonė 4.0 yra didelis kiekvienos įmonės potencialas. Todėl turėtų būti siekiama įsigyti kuo aukštesnę naują technologiją. Vienas iš jų – pristatoma CMMS sistema. Pasirinkę Eurotronic, galite būti tikri, kad stabilios ir patyrusios aukštos klasės specialistų komandos dėka įgyvendinsime visus Jūsų planus ir pakelsime visą Jūsų verslo procesą į aukštesnį lygį. CMMS sistema reiškia ne tik geresnį įrangos aptarnavimo darbų organizavimą, bet ir didelę finansinę naudą visam Jūsų verslui.