Privatumo politika

Gerb. ponai,

pateikiame privatumo politiką. Ši politika padės Jums priimti gerai apsvarstytus sprendimus dėl santykių su mumis. Atidžiai susipažinkite su jos turiniu.

Įvadas

Šiame dokumente pateikiama mūsų privatumo politika, t. y. principai, kurių laikomės vykdydami asmens duomenų tvarkymo procesus. Be to, šiame dokumente pateikiamas įsipareigojimų teikti informaciją turinys, kurį privaloma pateikti su duomenimis susijusiems asmenims (duomenų subjektams), tai yra Jums. Prieš pereinant prie išsamesnės informacijos, norėtume išskirti keletą esminių asmens duomenų apsaugos principų. Jie svarbūs mums, nes žinome, kad svarbūs ir Jums.

Privatumo politika turi keturis tikslus:

paaiškinti, kaip naudojame informaciją, kurią mums pateikiate, kad geriau pritaikytume mūsų produktus ir paslaugas Jūsų lūkesčiams;

užtikrinti, kad visa informacija apie Jūsų duomenų tvarkymo procesą būtų pateikta aiškiai ir skaidriai;

užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys, kuriuos tvarkome, yra apsaugoti nuo pavojų, kurie iškyla juos tvarkant;

garantuoti skaidrumą bendraujant su mumis, kad Jūsų teisė į privatumą būtų visuomet užtikrinta.

Visa informacija, kurią renkame, yra tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su operacijomis, kurias atliekame, t. y. kompleksinių, individualizuotų programavimo paslaugų, susijusių su gamybos priežiūra vienu metu naudojant pažangiausius technologinius sprendimus, kūrimo operacijomis. Esame Jūsų asmens duomenų valdytojas. Tai reiškia, kad mes sprendžiame dėl jų tvarkymo tikslų ir priemonių. Praktiškai svarbu prisiminti, kad įmonė „Eurotronic Sp. z o.o.“, kurios registruota buveinė yra adresu: AI. Jerozolimskie 181 b, 02-222 Warsaw (Varšuva), yra už Jūsų asmens duomenis atsakingas subjektas. Visais klausimais ar abejonėmis, susijusiais su Jūsų asmens duomenimis, susisiekite su mumis adresu sales@eurotronic.net.pl .

Visi asmens duomenys, kuriuos mes tvarkome, yra suskirstyti į procesus pagal pagrindinį šio tvarkymo tikslą ir duomenų subjektų kategorijas:

Įdarbinimas

Kandidatų į darbuotojus asmens duomenys tvarkomi tam, kad būtų galima efektyviai vykdyti kandidato į darbuotojus atrankos procesą ir galiausiai rinktis konkrečioms pareigoms tinkamiausią asmenį. Šiame procese Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu. Būtina pabrėžti, kad sutikimas tvarkyti asmens duomenis turi būti išreikštas tam, kad būtų galima dalyvauti įdarbinimo procese, o taip pat įdarbinimo procesų reikmėms ateityje nustatyti , jei jų bus. Esame atviri visiems specialistams, kurie nori tobulėti kartu su mumis. Mes išsaugome Jūsų paraiškos dokumentus 2 metų laikotarpiu nuo įdarbinimo proceso pabaigos momento. Pasibaigus šiam laikotarpiui, Jūsų duomenys (jei nebendradarbiausime) bus visiškai pašalinti iš mūsų resursų. Bet koks asmens duomenų pateikimas yra visiškai savanoriškas, tačiau kai kuri informacija, ypač apie Jūsų profesinę patirtį, yra svarbi atsižvelgiant į tikslą, kurio norime pasiekti. Šiame procese Jūsų asmens duomenys gali būti patikėti išorės subjektams, dalyvaujantiems įdarbinimo procese, tačiau užtikriname, kad nuolat stebime šiuos subjektus, ir jie užtikrina ne mažesnį asmens duomenų saugos lygį nei mes.

Rinkodaros procesas

Klientų ir galimų klientų asmens duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti galimybę pateikti mūsų produktų ir paslaugų pasiūlymą, atsakyti į užklausas dėl kainų ir vykdyti aktyvią rinkodaros veiklą pasirinktais ryšio kanalais arba publikuoti pramonės renginių dalyvių nuotrauką. Šio proceso metu Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu (rinkodara pasirinktais ryšio kanalais) arba siekiant sudaryti sutartį tuo atveju, jei įmonei persiunčiamos užklausos dėl pasiūlymo, o taip pat siekiant vykdyti sutartį užsiregistruojant mūsų naujienlaiškiui. Be to, Jūsų duomenys tvarkomi remiantis taip vadinamuoju asmens duomenų valdytojo teisėtu tikslu, kai rekomenduojame mūsų įmonės paslaugas pasinaudojant asmeniniais kontaktais arba sudarome rinkodaros statistiką ir ataskaitas. Šiame procese bet koks asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau jų nepateikus mes negalėsime pateikti atsakymo į užklausą dėl pasiūlymo arba Jūsų individualioms reikmėmspritaikytopasiūlymo. Proceso metu Jūsų asmens duomenys saugomi 3 metus po to, kai Jūsų sutikimas nebegalioja, su sąlyga, kad anksčiau jį išreiškėte. Likusioji dalis – taip pat 3 metus nuo informacinio biuletenio paslaugos teikimo pabaigos, t. y. nuo paskutiniosios aktyvios operacijos, susijusios su asmens duomenimis, arba kainų pasiūlymo pagal Jūsų užklausą pateikimo. Pasibaigus šiam laikotarpiui, Jūsų duomenys (jei nebendradarbiausime) bus visiškai pašalinti iš mūsų įmonės resursų. Šiame procese Jūsų asmens duomenys gali būti patikėti išorės subjektams, dalyvaujantiems rinkodaros procese (pvz., el. pašto pranešimų paslaugų teikėjams), tačiau užtikriname, kad mūsų įmonė nuolat stebi šiuos subjektus, ir jie užtikrina ne mažesnį asmens duomenų saugos lygį nei mes.

Paslaugų teikimas

Visi asmens duomenys, ypač individualių įmonių, civilinių partnerysčių bei juridinių subjektų atstovų, yra tvarkomi siekiant vykdyti paslaugų sutartį. Šio proceso metu Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant vykdyti mūsų įsipareigojimus, susijusius su teisės aktais (daugiausia mokesčių prievolėmis) ir taip vadinamais teisėtais tikslais, tai yra atskaitomybei ir statistinei veiklai. Proceso metu saugome Jūsų asmens duomenis 6 metų laikotarpiu nuo jų archyvavimo, tai yra, pavyzdžiui, nuo paskutinės veiklos, susijusios su apskaitos dokumento išdavimu Jums, vykdymo. Asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau jų nepateikus, mes negalėsime vykdyti sutarties ar išduoti apskaitos dokumento. Šiame procese Jūsų asmens duomenys gali būti patikėti išorės subjektams, dalyvaujantiems procese, tačiau užtikriname, kad nuolat stebime šiuos subjektus, ir jie užtikrina ne mažesnį asmens duomenų saugos lygį nei mes.

Verslo partneriai ir tiekėjai

Mūsų verslo partnerių ir tiekėjų atstovų asmens duomenys, t. y. individualių įmonių, civilinių partnerysčių bei juridinių subjektų atstovų duomenys, yra tvarkomi siekiant vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Proceso metu Jūsų asmens duomenys tvarkomi pagal sutartį (net jei ji neužfiksuota raštu), siekiant vykdyti įsipareigojimus, susijusius su teisės aktais (daugiausia mokesčių prievolėmis) ir taip vadinamais teisėtais tikslais, tai yra sutarties su verslo partneriu (dažniausiai Jūsų darbdaviu) vykdymas. Proceso metu saugome Jūsų asmens duomenis 6 metų laikotarpiu nuo jų archyvavimo, tai yra nuo paskutinės veiklos, susijusios su sutarties su verslo parteriu, vykdymo. Asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau jų nepateikus, mes negalėsime vykdyti sutarties su verslo partneriu. Jūsų duomenimis gali naudotis verslo partneris (pvz., Jūsų darbdavys). Šiame procese Jūsų asmens duomenys gali būti patikėti išorės subjektams, dalyvaujantiems procese, tačiau užtikriname, kad nuolat stebime šiuos subjektus, ir jie užtikrina ne mažesnį asmens duomenų saugos lygį nei mes.

Jūsų teisės

Norime pabrėžti, kad užtikriname šias teises kiekvienam asmeniui, kurio duomenis tvarkome:

teisę susipažinti su duomenų turiniu – Jūs galite kreiptis į mus prašydami apibūdinti konkretų Jūsų asmens duomenų tvarkymą ir susipažinti su visais apie Jus surinktais asmens duomenimis. Atkreipiame dėmesį, kad besaikis naudojimasis šia teise apsunkins mūsų darbą, todėl prašome naudotis ja atsargiai;

teisė keisti duomenis – dedame visas pastangas, kad Jūsų duomenys, kuriuos tvarkome, būtų kuo naujesni, tačiau jei paaiškėja, kad mūsų tvarkomi duomenys neteisingi, Jūs visuomet galite kreiptis į mus, kad juos ištaisytume;

teisė šalinti duomenis – jei paaiškėja, kad nebenorite, jog mes ir toliau tvarkytume Jūsų asmens duomenis, visuomet galite kreiptis į mus, kad juos pašalintume. Atkreipiame dėmesį, kad ši teisė negali būti įgyvendinama kiekvienu atveju, nes kai kuriais atvejais turime saugoti tam tikrus asmens duomenis dėl saistančių teisės aktų;

teisė riboti duomenų tvarkymą – jei nusprendžiate, kad duomenų, kuriuos tvarkome, dėl kokių nors priežasčių nereikėtų pašalinti praėjus minėtiems laikotarpiams, galite kreiptis į mus prašydami juos saugoti toliau;

teisė perduoti duomenis – jei paaiškėja, kad tvarkome Jūsų asmens duomenis IT sistemose, galite kreiptis į mus, kad perduotume juos kitam paslaugų teikėjui. Dar kartą atkreipiame dėmesį, kad ši teisė taikoma tik duomenims, kuriuos Jūs patys mums pateikėte;

teisė prieštarauti – Jūs visuomet galite kreiptis į mus prieštaraudami dėl konkrečių asmens duomenų tvarkymo konkrečiu tikslu. Kiekvienu tokiu atveju prieštaravimas bus svarstomas, o į Jūsų pastabas atsižvelgiama Jūsų duomenų tvarkymo procesų metu ateityje;

teisė atsiimti sutikimą – galite bet kuriuo metu atsiimti mums duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, tačiau visi veiksmai, kuriuos atlikome su Jūsų duomenimis iki sutikimo atsiėmimo, lieka galioti;

teisė pateikti skundą – jei manote, kad pažeidžiame Jūsų teisę į privatumą, visuomet galite pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos biuro prezidentui, tačiau raginame Jus, prieš priimant tokį sprendimą, kartu išanalizuoti Jūsų klausimus.

Santrauka                          

Apibendrinant galima teigti, kad dedame visas deramas pastangas, kad užtikrintume, jog Jūsų asmens duomenų tvarkymo procesai darytų mažiausią įmanomą įtaką Jūsų privatumui, tačiau jei kuriuo nors Jūsų asmens duomenų tvarkymo proceso metu abejojate, ar šie veiksmai atitinka teisės aktus, kreipkitės į mus adresu: sales@eurotronic.net.pl.