Wdrożenia
Wdrożenie w Czechach – Unipetrol RPA

W sierpniu 2018r. podpisaliśmy kontrakt na wdrożenie systemu HxGN EAM w czeskiej spółce państwowej – Unipetrol RPA. Spółka ta zajmuje się głównie produkcją i dystrybucją paliwa oraz produktów petrochemicznych na Europę Środkową, zaś w Czechach jest jedynym przetwórcą ropy naftowej. Projekt wdrożenia systemu klasy EAM zakładał dwie główne fazy. Pierwsza z nich (obecnie na ukończeniu) zakłada dostarczenie zintegrowanego z systemem HxGN EAM narzędzia do planowania postojów technologicznych za pomocą webowej wersji narzędzia Gantt. Druga faza zakłada pełne wdrożenie systemu EAM zarówno dla części Rafineryjnej jak i Petrochemicznej.

Mając na uwadze zakres merytoryczny projektu oraz objęte nim procesy biznesowe, jest to jeden z największych projektów w Europie.

Po zakończonym wdrożeniu opiekę nad systemem przejmie nasz Dział Wsparcia.

Poznaj naszą ofertę: System CMMS