Renovacijos (Atstatymo) valdymo sistema

Tai veikla, kuria siekiama palaikyti tinkamą techninę būklė įrangai, kuria nuolat paruoštą eksploatacijai. Kiekvienam ilgalaikiam turtui(įrangai) yra nustatytas užsakytų darbų grafikas, kad būtų išvengta žalos turtui (įrangai). Kapitalinio remonto kaštų ekonomija siekia padėti įmonei atlikti kapitalinį remontą, patikras ir remontą kaip įmanoma efektyviau, taip pat apžvelgti išlaidas, kurios buvo skirtos įrangai ar įrenginio priežiūrai.

 

Renovacijos (Atstatymo) valdymo sistema
Renovacijos (Atstatymo) valdymo sistema