MP2

System MP2 jest uznanym na rynku światowym kompletnym pakietem oprogramowania wspomagającego zarządzanie utrzymaniem ruchu w małych i średnich przedsiębiorstwach. Obejmuje on zarówno zagadnienia związane z bieżącym utrzymaniem ruchu jak i prowadzeniem efektywnej konserwacji zapobiegawczej. MP2 posiada funkcjonalne narzędzia wspomagające zarządzanie majątkiem udostępniając analizę historii serwisowej oraz strukturę poniesionych nakładów na jego utrzymanie. System zapewnia obsługę gospodarki remontowej, serwisów, magazynu i zaopatrzenia wraz z zarządzaniem posiadanymi zasobami ludzkimi. MP2 zapewnia wydajne i łatwe w użyciu narzędzia analiz i raportowania, udostępniając setki predefiniowanych raportów oraz ponad 300 wykresów. Dostępne standardowo raporty i wykresy mogą być dostosowane przez użytkownika do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa bez wymaganej wiedzy programistycznej. MP2 oparty jest o architekturę Klient-serwer i może być implementowany na bazach danych: MS Access, MS SQL 2000 lub ORACLE. Jest również w pełni przystosowany do integracji z systemami ERP, finansowo-księgowymi, kadrowo-płacowymi, GIS lub innymi aplikacjami według aktualnych potrzeb.

Zakres funkcjonalny MP2 obejmuje podstawowe obszary i procesy wykorzystywane w operacyjnym zarządzaniu majątkiem przedsiębiorstwa, a w tym:

System obsługuje również kody kreskowe oraz może być używany na urządzeniach przenośnych. Dostęp do Internetu zapewnia moduł WebLink, który umożliwia wykonywanie szereg funkcji poprzez przeglądarkę internetową.