EAM a maksymalizacja wskaźnika rentowności aktywów (ROA). Podmioty gospodarcze mają na celu zwiększenie bądź utrzymanie przychodów, przy jednoczesnym zwiększeniu rentowności. Im większą …

Rola CMMS w czasach pandemii. Dziś system CMMS stał się podstawą wspomagania utrzymania ruchu zakładów produkcyjnych. Jest to technologia szeroko stosowana, stale …

Rola CMMS w praktyce

Rola CMMS w praktyce Zarządzanie firmą to m.in. terminowe i sprawne planowanie wszystkich działań. W celu prawidłowego nadzorowania wszystkich aktywów biznesowych warto …

Systemy CMMS

Czym są systemy CMMS? CMMS czyli Computerised Maintenance Management Systems to profesjonalne rozwiązanie informatyczne służące do zarządzania utrzymaniem ruchu w firmie.  Oprogramowanie …