close

TDMS

W ramach systemów klasy EAM/CMMS oferujemy dodatkowe niezwykle elastyczne narzędzie TDMS (ang. Technical Data Management System) przeznaczone do zarządzania dokumentacją technologiczną, w tym m.in. aktualizacją i udostępnianiem dokumentacji, archiwizacją, obiegiem informacji, spraw i przepływem prac / zadań. Jest to unikalny produkt, rzadko spotykany wśród rozwiązań wspierających zarządzanie majątkiem trwałym i utrzymaniem ruchu.

 

  tdms1

 

 

Podstawowe obszary działania systemu:

 

tdms2

 

 

System idealnie adresuje potrzeby firm produkcyjnych, usprawniając opracowywanie dokumentacji technologicznej, a tym samym komunikację pomiędzy poszczególnymi działami w przedsiębiorstwie. Dodatkowo moduł integruje w jednym miejscu modyfikacje dokumentacji, nowe wersje dokumentów (po akceptacji) oraz zawiera archiwum wprowadzonych zmian, do którego w każdej chwili można sięgnąć.

Specjalnie zaprojektowana hierarchia dokumentów sprawia, że można ją dostosować do konkretnego działu lub poszczególnych dokumentów. Istnieje możliwość elastycznego wprowadzania zmian w strukturze poprzez funkcję „Kopiuj/Przenieś”, „Dodaj nowy element”, „Odłącz zaznaczony”. Wprowadzanie zmian w plikach jest łatwe i intuicyjne. W tym celu trzeba jedynie wybrać dokument wymagający modyfikacji. Po wykonaniu tej czynności automatycznie uzyskuje się podgląd danych powiązanych z konkretnym dokumentem oraz informację na temat miejsca jego użycia.

  tdms3

 

Dodatkowo istnieje możliwość aktualizacji dokumentów Excel (zmiany w nagłówkach). Do dyspozycji użytkownika jest mechanizm „Kopiuj  pliki z poprzedniej wersji” , opcja dodania nowego pliku XLS oraz wybór plików do aktualizacji danych w nagłówku. Użyteczną funkcją jest matryca akceptacji. Dzięki niej każdy typ dokumentów jest zatwierdzany przez określoną grupę pracowników. Akceptacja lub odrzucenie powoduje jednoczesną zmianę statusu. W przypadku braku autoryzacji niezbędne jest podanie powodu niezatwierdzenia dokumentu.

 

Za pomocą TDMS można wprowadzać drobne zmiany w dokumentach, wydając ich bieżącą wersję, (np. planowana data przeglądu i data wydania w nowej wersji). Co więcej, do dyspozycji jest funkcja wydruku zaktualizowanej wersji dokumentów wraz historią wcześniejszych modyfikacji. Korzystając ze  specjalnego formularza można tworzyć nowe dokumenty z określeniem ich numeru, wersji, typu (np. Plan kontroli), statusu (Aktywny), działu, projektu (np. Logistyka) oraz osoby, która jest autorem danego dokumentu. Fakt utworzenia nowego pliku jest od razu rejestrowany, a tym samym widoczny w całej strukturze.

 

 Nowy dokument w strukturze:

 tdms4

 

Użytkownicy, którzy uczestniczą w procesie aktualizacji dokumentów są przypisani do określonych grup lub do funkcji. System jest pomocnym narzędzie w planowaniu przeglądów, które są „sterowane” harmonogramem lub nową wersją dokumentu.

 

Funkcjonalności i logika pracy w systemie są ukierunkowane na zarządzanie dokumentacją techniczną. Architektura modułu uwzględnia specyfikę danej branży m.in.  w postaci klasyfikacji dokumentów oraz ich szablonów, obsługi cyklu życia dokumentacji technologicznej oraz metod wdrażania systemu.