close

SZEOR

Naszym celem jest dostarczanie inteligentnych rozwiązań informatycznych, najwyższej jakości. Dlatego nieustannie inwestujemy w rozwój autorskich rozwiązań, czerpiąc z potencjału innowacyjnych technologii, aby móc jeszcze lepiej spełniać Państwa wymagania biznesowe. W oparciu o przyjętą strategię ciągłego doskonalenia oferty produktowej, prezentujemy nowe funkcjonalności systemu przeznaczonego do obsługi instalacji rafineryjno – petrochemicznych (SZEOR).

 

SZEOR jest autorskim, specjalistycznym rozwiązaniem informatycznym, służącym do zarządzania urządzeniami dozorowanymi (UDT, ZDT), takimi jak: rurociągi, zbiorniki, aparaty, zawory bezpieczeństwa PSV oraz inne urządzenia ciśnieniowe. Kluczową funkcją systemu jest gromadzenie historii rejestrowanych pomiarów, co umożliwia szacowanie czasu życia urządzeń oraz tworzenie i nadzorowanie planów badań i terminów rewizji.

Rozwiązanie gwarantuje pełną automatyzację nadzoru instalacji technologicznych podatnych na proces korozji, podlegających pomiarom grubości ścianek i innym badaniom diagnostycznym. SZEOR umożliwia także planowanie oraz kontrolę wykonanych badań (rewizji zewnętrznej, rewizji podstawowej czy też próby ciśnieniowej) przez służby zakładowego dozoru technicznego jak i inspektorów UDT. Dodatkowo nasze rozwiązanie wspiera użytkowników w procesie budżetowania w zakresie opłat UDT, kosztów pomiarów grubości ścianek itp. i późniejszym rozliczaniu tych prac. Co więcej, obszar działania systemu nie ogranicza się jedynie do właściciela majątku. Za pośrednictwem specjalistycznych modułów (np. SZEOR Pomiary czy Projekty) umożliwia współpracę oraz wymianę danych z zewnętrznymi kooperantami (biura projektowe, firmy wykonujące pomiary). Ponadto aplikacja posiada mechanizm integracji z urządzeniami pomiarowymi (m.in. DMS, DMS2, 37DL, 37DL PLus) oraz interfejsy umożliwiające integrację z innymi systemami, takim jak SAP, Infor EAM.

 

Na podstawie analizy Państwa potrzeb biznesowych oraz znajomości specyfiki sektora chemicznego i naftowego opracowaliśmy nowe funkcjonalności dla systemu SZEOR. Już teraz w naszej ofercie są dostępne następujące komponenty:

 • Mechanizm Geo Lokalizacji dla wszystkich kartotek systemu oraz mechanizmy wyszukiwania

System został wzbogacony o strukturę umożliwiającą dokładne określenie położenia geograficznego konkretnych urządzeń. Użytkownik zyska dzięki temu cenną wiedzę, która pozwoli mu ustalić, czy w najbliższym otoczeniu zlokalizowane są inne urządzenia. Funkcjonalność ta będzie również pomocna w zdefiniowaniu przebiegu rurociągu.

 • Wykres i raport wyświetlany z poziomu zakładek

Jest to niezwykle przydatna funkcja, dzięki której w oknie aplikacji wyświetlane są raporty. Do niedawna operacja ta była bardziej skomplikowana i czasochłonna. Wymagała otworzenia nowego okna w innej aplikacji. Przeglądanie kolejnych raportów przez użytkownika łączyło się z zamknięciem bieżącego okna i uruchomieniem nowego. Teraz jest to o wiele prostsze, a przede wszystkim szybsze.

W drugim kwartale br. zostaną wprowadzone kolejne funkcje systemu SZEOR:

 • Rozbudowa algorytmów analizy korozji

Połączenie różnych  mechanizmów analizy korozji (m.in. Api 570) w jednym narzędziu pozwoli na optymalną prognozę ubytków grubości ścianek powstałych w wyniku procesu korodowania rurociągu. W efekcie oznacza to bardzo precyzyjną kontrolę stanu urządzeń. Zastosowanie tej funkcjonalności przynosi podwójną korzyść. Po pierwsze ryzyko wystąpienia potencjalnej awarii zostaje zredukowane na skutek wcześniejszej wymiany części rurociągu. Po drugie znika koszt niepotrzebnych badań i przeglądów urządzeń.

 • W pełni konfigurowalny ekran startowy z predefiniowanym KPI

Użytkownik aplikacji SZEOR sam zdecyduje  do jakich informacji chce mieć dostęp z poziomu ekranu startowego. Będzie to możliwe dzięki stworzeniu ściśle zdefiniowanej grupy wskaźników, wykresów i raportów.  W rezultacie użytkownik zyska szybki i scentralizowany dostęp do istotnych informacji w systemie.

 • Kontrola językowa (błędy ortograficzne) w kontrolkach opisowych

Zadaniem modułu jest sprawdzanie pisowni i gramatyki każdego wpisanego słowa w czasie rzeczywistym. W przypadku użycia wyrazu, który nie występuje w słowniku jest on automatycznie wyodrębniony czerwonym podkreśleniem. Błędnie użyte słowo będzie można szybko skorygować zastępując je właściwym. W tym celu wystarczy zastosować prawy przycisk myszy lub klawisz F7 menu kontekstowego. Zaletą mechanizmu jest wyeliminowanie błędów ortograficznych, zwłaszcza w protokołach z badań, które są drukowane na podstawie danych i treści zawartych w systemie.

 

Moduły główne systemu SZEOR dostępne w ofercie Eurotronic:

 • SZEOR Rurociągi
 • SZEOR Aparaty

 Do współpracy z firmami wykonującymi pomiary oraz biurami projektowymi oferowane są następujące moduły:

 • SZEOR Pomiary
 • SZEOR Projekty

 Dodatkowo w systemie SZEOR oferujemy moduły i funkcjonalności:

 • Moduł Timmer
 • Moduł Budżetowanie
 • Moduł RBI
 • Moduł OCR
 • Integracja z urządzeniami pomiarowymi

 

Obecnie zespół programistów Eurotronic pracuje nad kolejnymi funkcjami systemu SZEOR. Szczegóły na ten temat przedstawimy Państwu w kolejnej edycji Newslettera.