• Jakość
  Jakość to ciągłe dążenie do doskonałości.

  Pracujemy nad nią każdego dnia.

 • Innowacyjność

  Pragnienie bycia pionierem stymuluje nasze innowacje. Sprawdź naszą ofertę systemów CMMS, systemów EAM oraz konserwacji.

 • Doświadczenie

  Tworzymy przyszłość, wykorzystując doświadczenie.
  Wskazuje nam to dobry kierunku.

 • Bezpieczeństwo

  Gwarancją naszego rozwoju jest bezpieczeństwo.

  Ono daje nam poczucie spokoju.

close

ZMT Invest

Proces inwestycyjny zaimplementowany w systemie ZMT Invest obejmuje przepływ informacji rozpoczynający się od wprowadzenia danych wniosku o uruchomienie nowego projektu z budżetu CAPEX. Wniosek przechodzi ścieżkę informacyjną, gdzie dodawane są szczegóły warunków, wymagań, kalkulacji, źródeł finansowania oraz wstępna dokumentacja. Przechodzi również ścieżkę opiniowania i zatwierdzania według procedury akceptacji zdefiniowanej w systemie.

 

Zatwierdzony wniosek, już jako projekt jest następnie wzbogacany o niezbędny szczegółowy zakres, wyceny, harmonogram i dokumentację. Wyznaczany jest inspektor nadzoru, wykonawcy projektu oraz zespół projektu, po czym wystawiane jest zlecenie i następnie projekt wchodzi w fazę realizacji.

 

W systemie monitorowany jest postęp prac, który może być ewidencjonowany przez inspektora nadzoru zdalnie w terenie lub bezpośrednio z konsoli systemu. Kontrolowany jest postęp zakresu prac, harmonogramu, dostaw materiałów i urządzeń oraz kosztów. Na bieżąco oceniane jest ryzyko w realizacji projektu i podejmowane są działania korygujące.

 

Nakłady inwestycyjne alokowane są ze zleceń na poszczególne środki trwałe, dla których wyliczana jest wartość początkowa a następnie generowane są dokumenty OT eksportowane do systemu finansowo-księgowego. Wszelkie zmiany w zakresie, terminach i nakładach rejestrowane są na bieżąco i powodują odpowiednią aktualizację w systemie zgodnie ze zdefiniowaną procedurą zatwierdzania zmian.

 

Zainstalowane i zabudowane środki trwałe podlegają gwarancjom na materiały i usługi, które zostają wprowadzone do systemu i stale monitorowane. Każde zlecenie dotyczące prac serwisowych i remontowych danego obiektu zostaje uzgadniane z warunkami gwarancji, które jeszcze nie wygasły.

 

System umożliwia koordynację wszystkich projektów – zarówno inwestycyjnych, jak i remontowych traktowanych jako portfele zadań.

 

Prowadzona jest bieżąca kontrola aktualnych i planowanych wydatków wszystkich projektów względem odpowiednich budżetów. Jeżeli wartość wystawianego zlecenia przekracza odpowiednią pozycję budżetu system nie pozwala bez dodatkowej autoryzacji uruchomić takiego zlecenia.

 

System zapewnia wprowadzenie dowolnej ilości zdefiniowanych wskaźników efektywności oraz raportów – zarówno na ekranie, jak też w postaci arkuszy Excela i wydruków, co pozwala na dokładne planowanie i kontrolę realizacji zadań w ramach ustalonych terminów.

 

Niektóre cechy naszego rozwiązania:

 • wbudowany moduł kalkulacji prac branżowych;
 • możliwość importu kosztorysu z systemu Norma;
 • funkcje oceny i monitorowania ryzyka projektu;
 • definiowalna procedura zatwierdzania na każdym etapie procesu;
 • budżetowanie wg zadań i okresów czasu;
 • wielowalutowość;
 • zastosowanie wydajnego komponentu graficznego harmonogramu Gantta;
 • biblioteka prac i zakresów standardowych do wielokrotnego wykorzystania;
 • pełna obsługa procesu realizacji potrzeb materiałowych;
 • nadzór nad dokumentacją projektu;
 • możliwość obsługi realizacji projektu w trybie generalnego wykonawstwa lub zleceń dla wykonawców zakresów częściowych;
 • szczegółowe raportowanie postępu przygotowania i realizacji prac, dostaw materiałów i urządzeń, w tym – raportowanie w terenie przy pomocy urządzeń mobilnych;
 • zarządzanie zmianami w projekcie;
 • wystawianie protokołów odbioru prac;
 • możliwość współpracy online z wykonawcą przy pomocy modułu eService;
 • integracja z systemami GIS, ERP oraz innymi systemami specjalistycznymi;
 • rozliczenie kosztów zleceń na obiekty i środki trwałe, wystawienie dokumentu OT oraz jego eksport do systemu FK.

 

Obiekty przekazane do użytkowania mogą być utrzymywane przez okres ich eksploatacji przy wykorzystaniu pełnej funkcjonalności naszego systemu ZMT.