close

Modele informacji zarządczej i wspomagania decyzji

Oferujemy opracowanie spójnego oraz zorientowanego na cele i procesy zestawu wskaźników i raportów w formie zrównoważonej karty wyników, który jest zasilany danymi z użytkowanego systemu klasy EAM/CMMS oraz systemu ERP. Dane są prezentowane przy pomocy wydajnych i łatwych w interpretacji komponentów graficznych. Dla zaawansowanych użytkowników systemów EAM proponujemy wdrożenie rozwiązania posiadającego funkcje analityczne i symulacyjne na poziomie strategicznym, które prezentują wariantowe scenariusze skuteczności różnych opcji zarządzania majątkiem.