• Jakość
  Jakość to ciągłe dążenie do doskonałości.

  Pracujemy nad nią każdego dnia.

 • Innowacyjność

  Pragnienie bycia pionierem stymuluje nasze innowacje. Sprawdź naszą ofertę systemów CMMS, systemów EAM oraz konserwacji.

 • Doświadczenie

  Tworzymy przyszłość, wykorzystując doświadczenie.
  Wskazuje nam to dobry kierunku.

 • Bezpieczeństwo

  Gwarancją naszego rozwoju jest bezpieczeństwo.

  Ono daje nam poczucie spokoju.

close

Mapowanie i optymalizacja procesów

Nowoczesne przedsiębiorstwo jest organizmem dynamicznym, podlegającym nieustannym zmianom. W sytuacji, kiedy firma zmienia właściciela, przechodzi restrukturyzację lub po prostu wymaga działań naprawczych wszelkie zmiany dotyczą istniejących w jej strukturze organizacyjnej procesów. Odnosi się to również do obszaru zarządzania majątkiem, który dla wielu branż i przedsiębiorstw stanowi istotny element ich pozycji konkurencyjnej na rynku. Żeby procesy móc poprawić, trzeba je przede wszystkim poznać w kształcie rzeczywistym, który niekoniecznie odpowiada zapisanym procedurom. Eurotronic oferuje pomoc w opracowaniu map procesów biznesowych, które dokumentują aktualne praktyki w istniejącym środowisku organizacyjnym i informatycznym. Na tej podstawie może powstać program poprawy skuteczności i efektywności procesów wykorzystujący już stosowane w firmie systemy i narzędzia lub proponujący nowe rozwiązania.

 

Zakres naszej oferty obejmuje opracowanie:

 • map procesów odwzorowanych w ich obecnej postaci;
 • zestawu mierników skuteczności i efektywności procesów;
 • wniosków w kierunku mniej lub bardziej radykalnej poprawy procesów oraz struktury organizacyjnej;
 • map procesów docelowo uwzględniających program poprawy oraz proponowane rozwiązania systemowe.

Niezależnie od realizacji pełnego zakresu programu mapowania i optymalizacji procesów służymy bieżącymi konsultacjami związanymi z poszczególnymi funkcjami i procesami w obszarze zarządzania majątkiem.